Som et midlertidig tiltak utvider Finansdepartementet utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

Reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør utvides til 12 måneder

JU§NYTT. Gjelder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Som følge av koronapandemien har leiemarkedet for utleiere blitt tregere. Dermed utvider Finansdepartementet utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør midlertidig fra seks til tolv måneder.

Utleiere av bygg og anlegg må inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør, jf. merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2 første ledd andre punktum. Oversittes fristen, er utleieren henvist til de mindre gunstige justeringsreglene.

Da koronapandemien har ført til at det tar lengre tid å få på plass leietagere, er fristen som et midlertidig tiltak utvidet fra seks til tov måneder, se § 8-6-2 første ledd tredje punktum.

Dette gjelder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022, noe som vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.

Forskrift om endring i forskrift til merverdiavgiftsloven kan du lese her!

Powered by Labrador CMS