Anders Ryssdal har merket seg søknadsfristen, mens Toril Marie Øie har kunngjort at hun kommer til å søke.
Anders Ryssdal har merket seg søknadsfristen, mens Toril Marie Øie har kunngjort at hun kommer til å søke.

Hvem blir ny justitiarius?

Publisert
Anders Ryssdal har merket seg søknadsfristen, mens Toril Marie Øie har kunngjort at hun kommer til å søke.
Anders Ryssdal har merket seg søknadsfristen, mens Toril Marie Øie har kunngjort at hun kommer til å søke.

Kampen om hvem som skal etterfølge Tore Schei (69) som justitiarius er i gang.

Justitiarius Tore Schei (69) går av 1.mars til neste år, når han fyller 70. Stillingen er nå utlyst. Vil Norge for første gang få en kvinnelig justitiarius? Og hvilke egenskaper vil vektlegges når landets fjerde mektigste skal velges ut?

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er nominert til ny norsk dommer i EMD.
Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er nominert til ny norsk dommer i EMD.

[caption id="attachment_5866" align="alignright" width="264"] Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen søker.[/caption]

Spekulasjonene har for lengst startet, og meningene er selvsagt delte om hvem som er best egnet til å overta etter Schei. Flere Advokatbladet har snakket med, trekker frem høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen (født 1966) som en meget god kandidat. Han bekrefter at han kommer til å søke.

– Når jeg ønsker å lede og representere Norges Høyesterett, er det på grunn av et sterkt engasjement for at Høyesterett skal utføre sitt samfunnsoppdrag på beste måte. Jeg har vært, og vil i fremtiden også være, særlig opptatt av Høyesteretts funksjon som prejudikatdomstol og av Høyesteretts ansvar for å sikre den norske rettsstaten, i et respektfullt samvirke mellom statsmaktene. Jeg har bakgrunn som domstolleder og jeg kjenner Høyesterett fra innsiden, sier Bårdsen.

FIRE DOMMERE

Han er nå i sitt åttende år som dommer i Høyesterett, og sier at han har en langsiktig horisont.

– Høyesterett må stadig utvikle seg som arbeidsplass og som domstol. Høyesterett må til enhver tid og i ethvert henseende representere kvalitet og åpenhet. Tilliten til Høyesterett som Norges øverste domstol henger sammen med at Høyesterett representerer de lange linjers trygghet og stabilitet, samtidig som Høyesterett er i stand til å møte nye forutsetninger, forventinger og krav, sier Bårdsen.

En som tidlig annonserte sitt kandidatur, er høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (født 1955). To andre interne søkere er Toril Marie Øie (født 1960) og Karl Arne Utgård (født 1951).

– Jeg bekrefter at jeg kommer til å søke justitiariusembetet, sier Toril Marie Øie.

– Jeg regner med at jeg kommer til å søke, bekrefter Utgård overfor Advokatbladet.

NESTEN BARE MENN

[caption id="attachment_5868" align="alignleft" width="225"] Aftenpostens førsteside samme dag stillingen som justitiarius ble lyst ut.[/caption]

«Jus-Norge» styres av menn, skriver Aftenposten. Avisen har kartlagt at det bare er en kvinne – Magni Elsheim, førstelagmann i Gulating - blant 25 statlige juridiske toppstillinger.

DA-leder Sven Marius Urke mener at flere kvinnelige jus-topper ville vært en fordel.

«Mangfold er positivt, både i den enkelte domstol og i et lederkollegium», sier han til Aftenposten.

EKSTERNE SØKERE

En ekstern, het kandidat som trekkes frem som et godt kort av flere av Advokatbladets kilder, er advokat Anders Ryssdal (født 1953), partner i Wiersholm og tidligere leder av Advokatforeningen.

– Jeg har nettopp fått høre at stillingen er utlyst, og har med interesse merket meg søknadsfristen. For øvrig har jeg ingen kommentarer til denne saken nå, sier Ryssdal.

Hans Petter Graver (født 1955), nylig avgått dekan fra Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, utelukker ikke at han vil søke.

– Jeg ser absolutt at det kunne være en interessant utfordring, sier Graver.

I følge Kapital kan også sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (født 1965) være aktuell. Det stemmer ikke, sier Falkanger selv.

– Jeg kommer ikke til å søke. Det er alltid hyggelig å bli nevnt, men jeg er ikke aktuell nå, sier han.

Han mener at den som får jobben, bør være «en fremragende jurist, ha mye erfaring, og være en person som kan samle og være en lederfigur».

Powered by Labrador CMS