Tiril Kårhus er saksbehandler i Jussbuss.

Slår alarm om forvaringsdømte: - En livstidsdom hvis man ikke får god rehabilitering

At mange forvaringsdømte soner i ordinære fengselsavdelinger er lovstridig og noe justisminister Emile E. Mehl har ansvar for, skriver Tiril Kårhus i Jussbuss i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Den 13. februar skrev NRK om forvaringsdømte «Thomas» (27) som risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel på grunn av krisen norsk kriminalomsorg står i.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Forvaringsstraffen er tidsubestemt og for å oppnå prøveløslatelse kreves det en positiv endring i atferd og personlighet. Myndighetene har dermed et ansvar for å sørge for effektiv rehabilitering av forvaringsdømte. 

Den tidsubestemte karakteren til forvaringsstraffen legitimeres ved at den har et annet innhold enn en tradisjonell fengselsstraff. Forutsetningen for denne straffereaksjonen er at den tilpasses den enkelte forvaringsdømtes behov. 

Derfor skal forvaringsdømte plasseres på forvaringsanstalter som skal tilby ulike tiltak som eksempelvis atferdstrening, arbeidstrening, programvirksomhet og fritidsaktiviteter. 

Til tross for dette erfarer Jussbuss at flere forvaringsdømte soner i ordinære fengselsavdelinger. 

- Mangler kapasitet

Kriminalomsorgen har bekreftet at det er langt flere som blir dømt til forvaring, enn forvaringsinsituttet har kapasitet til. Jussbuss mener at det er i strid med loven å plassere forvaringsdømte på ordinære fengselsavdelinger og har tidligere uttrykt bekymring for den nåværende situasjonen.

Jussbuss er jevnlig i kontakt med fortvilte mennesker som er dømt til forvaring, men som soner på ordinære avdelinger. De føler at de sitter fast i et tungrodd system uten mulighet til progresjon. For dem kan opphold i høysikkerhetsfengsel sammenlignes med et grusomt venterom. Det eneste de vet, er at det antagelig er lang tid til de ser annet enn innsiden av fengselsveggene. 

Et høysikkerhetsfengsel skal ikke være et slikt venterom. Mangelen på mulighet til å sone i forvaringsanstalter utgjør en trussel mot den rehabiliteringen som lovgiver forutsatte. 

- Mister muligheten for trygg tilbakeføring

Uten tilstrekkelig rehabilitering mister forvaringsdømte muligheten for prøveløslatelse, og dermed også muligheten for en trygg tilbakeføring til samfunnet.

Jussbuss er enige i at situasjonen er uholdbar og i strid med lovverket. Den strengeste straffen i landet bør følges av et ansvar, og det er dette ansvaret som nå må tas på alvor. 

Domstolene dømmer flere og flere til forvaring, og forvaringsanstaltene har lenge varslet om at de ikke har kapasitet. Justisminister Emilie Enger Mehl har ansvaret for at forvaringsdømte får den rehabiliteringen de har krav på i tilpassede anstalter.

Powered by Labrador CMS