Jussbuss: - Uholdbart at LO svekker ansattes tilgang til fri rettshjelp

Jussbuss ut mot LO-holdning om at gratis advokathjelp til ansatte som ikke har fått utbetalt lønnen sin kun skal gjelde LO-organiserte. - Vi er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot slike arbeidsgivere, svarer arbeidstakerorganisasjonen.

Det er i et innlegg i Klassekampen Jussbuss-medarbeider Ingeborg Hjeltnes fremmer kritikken.

I dag får nordmenn som ikke har rett på fri rettshjelp ikke gratis advokatbistand dersom arbeidsgiveren deres nekter å utbetale lønnen deres. Ifølge Hjeltnes stanser et forslag om slik gratis rettshjelp til alle ved Arbeiderpartiet - som igjen har en nær tilknytning til LO.

- Jussbuss mener alle arbeidstakere skal få lønnen de har krav på, uavhengig av om de er fagorganisert eller ikke. Dette burde ikke brukes som et pressmiddel mot de lavtlønna. Dersom man av ulike grunner ikke vil fagorganisere seg, kan ikke samfunnet som helhet, med LO i spissen, snu ryggen til deg når du havner i en vanskelig situasjon, påpeker Hjeltnes i Klassekampen-innlegget.

- Vi kjemper for de svakeste

LO-sekretær Trude Tinnlund kom i fjor med et utspill om at fri rettshjelp til såkalt lønnsinndrivelse bare er enda et tiltak for å undergrave det organiserte arbeidslivet.

- Hvorfor mener dere det er riktig at ansatte som ikke har mottatt lønn skal måtte være avhengig av å være LO-organisert for å få fri advokatbistand? Svekker ikke dette de svakeste arbeidernes rettigheter?

- LO og våre forbund kjemper for at også de som sitter nederst ved bordet skal ha rettigheter i det norske arbeidslivet. Ved hjelp av allmenngjøring har vi lagt et lønnsgulv i de mest utsatte bransjene, og gjennom en målrettet innsats har vi bistått tusenvis av utenlandske arbeidere med å hevde sine rettigheter overfor useriøse og noen ganger kriminelle arbeidsgivere. Vi er overbevist om at et organisert arbeidsliv er det beste hinder mot slike arbeidsgivere, og det beste vernet utsatte arbeidstakere kan ha, påpeker Tinnlund overfor Advokatbladet.

Har hjulpet nye

Mange forbund og avdelinger har ifølge Tinnlund tatt saker for svært utsatte arbeidere, også når de ikke har vært LO-medlemmer fra før.

- Enten fordi arbeiderne ikke har kjent til fagbevegelsen, eller jobbet under så uverdige forhold at det har vært urimelig å forvente noe slikt. Mange av disse er blitt fagorganiserte, og flere bidrar i dag til å organisere nye grupper som ankommer Norge, understreker LO-sekretæren.

Advokatforeningen forkjemper

Advokatforeningen har lenge gått i bresjen for å forbedre fri rettshjelp-ordningen, og å øke inntektsgrensene for hvem som kan få fri bistand. I mars 2017 organiserte Senterpartiet og Arbeiderpartiet et miniseminar på Stortinget om fremtidens fri rettshjelp - etter det tidligere justisminister Knut Storberget omtalte som  «sterkt påtrykk fra Advokatforeningen».

– En av de viktigste forbedringene som må gjøres med dagens ordning, er å sørge for å få flere saksområder inn under rettshjelploven. Sosial dumping, saker på velferdsfeltet knyttet til NAV, familiegjenforening- og utvisningssaker er ikke dekket. Voldskriminalitet mot kvinner har en viss dekning, men det er behov for en utvidelse av feltet. Også mobbing i skolen, saker om brukerrettigheter og diskriminering er heller ikke dekket i dag, sa Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort under seminaret.

FAKSIMILE: Klassekampen-innlegg 30. august 2018.
Powered by Labrador CMS