Innleggsforfatter Ida H. Iversen arbeider i Jussbuss.

- Manglende midler gjør både betjenter og innsatte sykere

- Hver tiende betjent har symptomer på posttraumatisk stresslidelse, rundt halvparten viser tegn på utmattelse og en av ti har sannsynligvis depresjon eller depressiv lidelse, viser en ny undersøkelse. Samtidig blir også de innsatte sykere. Situasjonen er uholdbar, og endringer må skje nå, skriver Jussbuss i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

En ny undersøkelse om helsen til norske fengselsbetjenter avdekker skrekkfunn i norsk kriminalomsorg.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Hver tiende betjent har symptomer på posttraumatisk stresslidelse, rundt halvparten viser tegn på utmattelse og en av ti har sannsynligvis depresjon eller depressiv lidelse.

Fengselsbetjentene er imidlertid ikke de eneste som lider. En rapport av Victoria Cramer viser at over ni av ti innsatte i norske fengsler viser tegn til psykiske lidelser.

Norge er også på europatoppen i antall selvmord per innsatt.

Ressursmangel

I flere år har verden rettet øynene mot en tilsynelatende perfekt norsk kriminalomsorg. Bildet som er tegnet viser fengsler med fokus på rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet.

Realiteten er en innsattbefolkning som blir sykere av å sitte isolert store deler av døgnet, og fengselsbetjenter som jobber på spreng i forsøk på å gjøre en god jobb. Begge deler på grunn av for lav bemanning og en stadig minskende pengesekk fra norske myndigheter.

Så hva gjør vi nå?

Avgjørende at endringer kommer nå

I vår kom det forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. Forslaget kommer som følge av betydelig kritikk mot norske myndigheter, der det blir påpekt at mange innsatte i norske fengsler er isolert.

Den 4. september vil en rekke høringsinstanser møtes på Litteraturhuset i Oslo for å dele sine meninger rundt det nye forslaget. En lovendring vil kunne tvinge norske myndigheter til å komme med endringer.

Dagens situasjon er uholdbar og det er helt avgjørende at disse endringene kommer nå.

Powered by Labrador CMS