Dommer Lydia Mugambe fikk internasjonal oppmerksomhet da hun dømte i favør av et ektepar som mistet en baby etter en fødsel. Foto: Nakirranda Colline

Vant pris for dom om forsvunnet baby

Høyesterettsdommer Lydia Mugambe i Uganda avsa i fjor en dom som ga et lokalt sykehus ansvar for at en tvillingbaby forsvant etter en fødsel. Dommen vant senere en internasjonal likestillingspris.

En mor som i begynnelsen av fjoråret fødte tvillinger ved Mulago-sykehuset i Kampala – som er landets største offentlig sykehus – opplevde at en av babyene bare forsvant etter fødselen, uten at sykehuset kom til bunns i hendelsen, eller tok ansvar for den.

Moren og barnefaren gikk til sak mot sykehuset, og vant frem: Høyesterettsdommer Lydia Mugambe avgjorde at det var sykehusets uaktsomhet som resulterte i at barnet forsvant, og besluttet videre at foreldrenes rett til helseinformasjon heller ikke ble innfridd. Paret fikk en erstatning tilsvarende om lag 18.000 norske kroner, ifølge The Observer.

Dommen fikk prisen People's Choice Gavel award 2017 (folkets dommer-klubbe-pris) av organisasjonen WUNRN, Women’s UN Report Network, som de siste ni årene har kåret de beste og verste dommene knyttet til kjønn over hele verden.

Loven beskytter folket

Advokatbladet har intervjuet Lydia Mugambe på e-post.

– Trygg og god rettsikkerhet beskytter folket mot autoritære handlinger. Og loven fungerer som et middel til å ettergå dem som sitter i posisjon. Det skaper et system der autoriteter blir holdt ansvarlige overfor folket, sier hun.

– Kvinnelige utøvere av jussen er svært viktige. De bidrar til å opprettholde en balanse. De bringer, tror jeg, et viktig perspektiv av menneskerettigheter og rettferdighet til torgs, sier Mugambe.

Hun forteller at hun som ung, nyutdannet jurist arbeidet med fri rettshjelp til ugandisk ungdom.

– Det var i dette arbeidet at lidenskapen min for juss og menneskerettigheter for alvor ble vekket.  Senere begynte jeg å jobbe i domstolene. Da var jeg så godt som hekta på rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Folkemordet i Rwanda

Lydia Mugambe har omfattende erfaring fra både nasjonal og internasjonal jus, og har arbeidet både som advokat og dommer. Hun har også jobbet med rettsoppgjøret etter folkemordet i Uganda.

– Uganda grenser mot Rwanda i nord. Å jobbe med rettsoppgjøret etter folkemordet ble min måte å bidra til oppreisning på, har Mugambe uttalt.

Nå er hun dommer ved High Court i Kampala, der hun jobber i sivilavdelingen. Uka hennes består i å høre appeller fra lavere domstoler.

- Mandag til onsdag hører jeg saker, herunder advokaters fremlegg, høringer og vitneforklaringer. Jeg prøver å få det til slik at jeg torsdager og fredager skriver dommer og kommer med kjennelser. I løpet av en uke fullfører jeg om lag femten saker. Noen ganger flere, andre ganger færre. Jeg jobber med sivile saker, men de omfatter også fengslinger og saker som ofte omfatter brudd på menneskerettighetene, sier Mugambe.

Loven må være relevant

Jus er avgjørende og viktig for å bygge et sterkt samfunn, understreker hun.

– Rettsikkerhet er bærebjelken i demokratiet, og nødvendig for et godt styresett. Uten rettssikkerhet står staten fritt til å ta makten i sine egne hender; det kan lede til anarki og diktatur.

Hun understreker nødvendigheten av at loven er relevant for det ugandiske folk, og forteller at det stadig blir flere kvinnelige jurister i Uganda, men at færre kvinner har nådd til topps i domstolens øverste sjikt.

Internasjonalt rettshjelpsutvalg

Advokatforeningen internasjonale rettshjelpsutvalg driver prosjekter i Uganda og i Guatemala.

I Uganda samarbeider Advokatforeningen med Uganda Law Society (ULS) og Asociación Abogados Maya’s de Guatemala (ANMNAG).

Internasjonalt rettshjelpsutvalg har i år jobbet med prosjektet i Uganda i 25 år.

Advokatforeningen bidrar med kompetanse, kontakt, oppfølgning og kontroll samt et bidrag på omlag ti prosent av total økonomisk bistand til det enkelte prosjekt. De resterende nitti prosentene av den økonomiske støtten kommer fra Norad.

Medlemmer av utvalget: Susanne Munch Thore (leder), Paal-Henrick Berle, Jan l. Backer, Kjersti B. Hasfjord, Ellen K. Hektoen og Jannicke Knudsen.

Advokatforeningen støtter i 2017 utvalget med 467.000 kroner.

Powered by Labrador CMS