Espen Bergh var førstevoterende. Han ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 2016.
Espen Bergh var førstevoterende. Han ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 2016.

Bergh og Berglund innstilt til Høyesterett

To lagmenn fra Borgarting lagmannsrett, Espen Bergh (55) og Cecilie Østensen Berglund (44), er innstilt til de to ledige embetene i Høyesterett.

Publisert

Innstillingsrådet for dommere innstilte i sitt møte i går Bergh og Berglund til de to ledige embetene, som henholdsvis nummer en og to. Cecilie Østensen Berglund blir, dersom Regjeringen følger innstillingen, den yngste dommeren i Høyesterett.

Ni personer søkte på de to ledige embetene, blant dem fem advokater: Hanne Harlem (51), tidligere justisminister, nå kommuneadvokat i Oslo kommune. Borgar Høgetveit Berg (46), advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Pål Magne Bakka (57), advokat og partner i advokatfirmaet Harris, Knut Bergo (49), advokat og partner i advokatfirmaet Wiersholm, og Christian Henrik Prahl Reusch (45), advokat hos Regjeringsadvokaten.

I tillegg søkte tre dommere fra Borgarting lagmannsrett; lagmennene Cecilie Østensen Berglund (44) og Espen Bergh (55), samt lagdommer Christian Lund (52). Niendemann på listen var en ukvalifisert søker.

I innstillingen bemerker Innstillingsrådet at det "utover de fire innstilte, var meget godt kvalifiserte søkere".

Som nummer tre er advokat Borgar Høgetveit Berg innstilt, mens kommunadvokat Hanne Harlem ble innstilt som nummer fire i innstillingen, som var enstemmig.

Faksimile fra Stortingets nettsider.
Faksimile fra Stortingets nettsider.

Cecilie Østensen Berglund (44) blir den yngste dommeren i Høyesterett, og er seks år yngre enn Høyesteretts i dag yngste dommere, Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen, som begge er født i 1966. Bårdsen var bare 42 år da han dømte sin første sak i Høyesterett.

"Kommer det inn unge dommere, man regner gjerne 40 år som en nedre grense, så er jo disse fra andre kull med andre impulser og andre faglige og sosiale miljøer enn de som har sittet lenge. Derfor har jeg hele tiden sagt at det er viktig med en aldersmessig spredning blant dommerne", sa tidligere justitiarius Tore Schei til Aftenposten i 2008.

Berglund har en imponerende CV, og har gjort lynkarriere i Borgarting: Hun startet som dommer der i 2011, og ble allerede i 2013 utnevnt til lagmann. Hun har også god kjennskap til Høyesterett fra innsiden: Fra 2002 til 2005 var hun utreder i Høyesterett, og var deretter assisterende direktør i Høyesterett fra 2007 til 2009. Hun har også vært leder og nestleder i Finansklagenemnda. Hun er også styreleder i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Espen Bergh har vært lagmann i Borgarting fra 2010, og lagdommer fra 2005, men har en fortid som advokat i Wiersholm, og har også jobbet ti år i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Han har også vært dommerfullmektig i Ytre Follo sorenskriverembete, og førstekonsulent i Forsvarsdepartementet.

Landets øverste domstol er igjen blitt en attraktiv arbeidsplass: Selv med offentlighet rundt søkeprosessen, har ni personer søkt på de to ledige stillingene. Slik var ikke situasjonen våren 2013, da to ledige embeter ble utlyst, uten at noen meldte seg.

Først da Justisdepartementet etter mange protester utlyste stillingene på nytt i 2014 og ga søkerne mulighet til å unnta sin søknad fra offentligheten, kom det inn tolv søkere.

I denne runden har Høyesterett søkt etter dommere som kan erstatte nyutnevnt justitiarius Toril Marie Øie, samt Ingse Stabell, som snart skal gå av med pensjon, men domstolen leter ikke etter folk med en eller annen bestemt form for spesialistkompetanse, bekrefter justitiarius Toril Marie Øie.

– Høyesterett vil alltid være opptatt av at dommerne her har en variert bakgrunn, men er ikke på jakt etter en bestemt kompetanse, sier Øie.

Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd. Ifølge Innstillingrådets egne nettsider, forutsettes Regjeringen å utnevnde den kandidaten som er innstilt som nummer en. "Dette skjer også nesten alltid, men formelt kan Kongen velge å utnevne nummer to eller tre", heter det på nettsidene.

 

Innstillingsrådet for dommere

* Innstillingsrådet er et eksternt, selvstendig og uavhengig organ oppnevnt av Kongen og med en i all hovedsak avgjørende funksjonen ved alle dommerutnevnelser.

* I sin innstillingsvirksomhet kan rådet ikke instrueres av andre. Innstillingsrådet legger vekt på også utad å fremstå som uavhengig.

* Innstillingsrådets medlemmer utfører selv alle deler av innstillingsprosessen, med bistand fra et sekretariat som er lagt til Domstoladministrasjonen.

Utnevningssakene legges frem i statsråd av justisministeren etter at

* Innstillingsrådets innstilling kun har vært gjennom en meget begrenset videre prøving i Justisdepartementet.

* Innstillingsrådet gir innstilling på tre søkere i prioritert rekkefølge til hver stilling og Kongen forutsettes å utnevne den som er innstilt som nummer en. Dette skjer også nesten alltid, men formelt kan Kongen velge å utnevne nummer to eller tre.

* Innstillingsrådet består av syv medlemmer; tre dommere fra de alminnelige domstoler, en advokat, en jurist ansatt i det offentlige og to medlemmer som ikke er jurister. Rådet ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand.

De øvrige medlemmene er tingrettsdommer Maren-Elisabeth Nilsen Nygaard fra Bodø, tingrettsdommer Ellen Meinich Martens fra Oslo, kontorsjef Berit Sollie fra Oslo, assisterende fakultetsdirektør og personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen fra Kristiansand, fylkesmann Gunnar Kjønnøy fra Vadsø, lagdommer Tonje Fiksnes fra Tromsø, advokat Bjørn Borg fra Sarpsborg, pensjonist Bjørn Goksøyr fra Porsgrunn og arealplanlegger Irene Runningen fra Nybergsund.

Powered by Labrador CMS