Advokat Peter Hallsteinsen representerte Per Danielsens tidligere klient Rondeslottet hotell.

- Både advokater og klienter er tjent med at det gjelder en forholdsmessighetsbegrensning for salær

- Dommen innebærer en viktig prinsipiell avklaring av domstolenes vurdering av advokaters salærkrav.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke falt dom i Høyesterett i en sak mellom advokatfirmaet Danielsen og Rondeslottet hotell AS.

Regler for god advokatskikk (RGA)

3.3.1 Salærberegning

Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

Høyesterett var enig med tidligere rettsinstanser i at salærregelen i Regler for god advokatskikk måtte anses som en del av oppdragsavtalen mellom advokat og klient.

Lagmannsretten hadde dermed bygget på riktig rettsanvendelse da advokatfirmaets salær ble redusert med 57 prosent.

Etter at dommen falt har den vært gjenstand for diskusjon.

Fra høyesterettsdommen

«Den innarbeidende bransjenormen basert på RGA punkt 3.3.1 må etter dette anses som del av oppdragsavtalen mellom advokat og klient, med mindre en annen salærberegning er avtalt.

En annen salærberegning er ikke avtalt i saken her. Det er da ikke nødvendig for meg å gå inn på anførselen om at salærregelen i 3.3.1 er en avtalerettslig revisjonsregel som kan anvendes direkte av domstolene».

- Vår klient er fornøyd over å ha vunnet saken i Høyesterett, og blitt tilkjent fulle sakskostnader. Dommen innebærer en viktig prinsipiell avklaring av domstolenes vurdering av advokaters salærkrav etter RGA punkt 3.3.1. Dommen slår fast at vurderingen er den samme uavhengig av om salærkravet behandles av Disiplinærnemnden eller domstolene, sier assosiert partner Peter Hallsteinsen i CMS Kluge til Advokatbladet.

- Aldri vært tvil

- Både advokater og klienter er tjent med at det gjelder en forholdsmessighetsbegrensning for salær, på lik linje med alle andre yrkesgrupper som yter tjenester på timesbasis, legger han til.

- Det har aldri vært noen tvil eller uenighet om at advokater kan kreve avtalt salær, men partene har vært uenige om hva som er avtalt. Her fikk klienten også fullt medhold i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, sier Hallsteinsen.

- Avtalefrihet går foran RGA

Advokat Per Danielsen mener også saken gir viktige avklaringer, men der stopper også enigheten med motparten.

- Din artikkel om høyesterettssaken vår belyser dessverre ikke det viktigste, som vi vant - at advokat og klient fritt kan avtale salær som binder domstolen i salærtvistesaker. I den konkrete saken hadde vi oppdragsavtale bygget på Advokatforeningens dårlige mal, derfor tapte vi pengespørsmålet, skriver Danielsen i en e-post til Advokatbladet.

- Vi vant det store prinsipielle spørsmål om at avtalefriheten går foran RGA, og det er vi veldig fornøyd med. Det er jo det som regulerer fremtiden og har betydning for alle advokater og hele advokatstanden. Alle seriøse advokater vil få glede av dommen. Endelig er det satt på plass av Høyesterett. Advokater behøver ikke lenger bli underkastet den synsing som preger disiplinærmyndighetens avgjørelser, skriver Danielsen.

Powered by Labrador CMS