Vær muntlig, og ikke bare les opp dokumenter, råder Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Slik består du prøvene i Høyesterett

Her er rådene til deg som skal føre prøvesak. Overfladiske drøftelser og manglende analyse er de største fallgruvene.

Publisert

Det lar seg ikke gjøre å angi presist hva som skal til for å bestå prøven til Høyesterett, konstaterer høyesterettsdommer Toril Marie Øie.

– Det avgjøres etter en helhetsvurdering hvor alle sider av presentasjonen trekkes inn. Men det overordnede vurderingstemaet er om advokaten evner å gi Høyesterett et tilstrekkelig sikkert avgjørelsesgrunnlag, rettslig og faktisk. Det forutsetter at advokaten forstår og kan faktum og rettsstoff i saken godt, og har god fremstillingsevne, konstaterer hun.

Hun gir gjerne råd om hva som skal til for å bestå prøven:

– Det er viktig å ha i bakhodet hva slags type domstol Høyesterett er. Høyesterett behandler alle typer saker. En hovedoppgave er å avklare prinsipielle og tvilsomme spørsmål. Rettskildebildet er ofte komplekst, ikke sjelden med kilder fra EMD, EU- eller Efta-domstolen. Dommerne får sakene etter et tilfeldighetsprinsipp, det er ingen tildeling etter spesialkompetanse, sier hun.

Det betyr at det kan hende at ingen av dommerne i saken kan mye om det området som er tema.

LES OGSÅ: Tar prøve-kurs

Generalister

– Da er det viktig at advokatene gir Høyesterett best mulig grunnlag for å avgjøre saken. Vi er gode generalister, men advokatene kan ikke regne med at vi er spesialister på det området som saken gjelder. Advokatene har et ansvar for at vi får et godt grunnlag for avgjørelsen. Det er en overordnet rettesnor som de bør ha i tankene, råder Øie.

Det andre hun er opptatt av, er at å prosedere handler om kommunikasjon. Advokatene bør legge vekt på å være pedagogiske, og på å få frem poengene sine på en klar, poengtert og overbevisende måte.

LES OGSÅ: Struktur og tid viktigst

11 gode råd

 • Du bør ha prosedyreerfaring fra tingretten og lagmannsretten før du prøver deg i Høyesterett, og bør ikke fremstille deg til prøve for tidlig.
 • Samtidig bør du være deg bevisst at prosedyre for Høyesterett vanligvis ikke er helt den samme som for de tidligere rettsinstansene. Ofte er saken spisset, det er ikke alle spørsmålene i saken som er til behandling, og fokus er mer på rettsspørsmålene og mindre på faktum.
 • Vær godt forberedt, og start forberedelsene i god tid. Du bør kunne saken godt, men også det eller de rettsfeltene den handler om.
 • Vær forberedt på spørsmål fra dommerne og på å måtte utdype ditt syn, uten å ha noe i manus som du kan holde deg til.
 • Søk råd, diskuter opplegget og argumentasjon med erfarne advokater med møterett, og prøveproseder saken for noen, om mulig. Få saken godt under huden, slik at argumentasjonen kommer innenfra, i stedet for å virke som en automatisk gjentagelse av de rådene du har fått av andre.
 • Ikke undervurder hvor krevende det kan være å prosedere en sak for Høyesterett.
 • Ta utgangspunkt i at dommerne er gode generalister, men ikke spesialister. Hvis man ikke er i de mest sentrale delene av jussen, må du forklare det som er nødvendig for å forstå det saken gjelder og argumentasjonen.
 • Før retten inn i resonnementet skritt for skritt, så ikke noe henger i luften. Vær klar og poengtert.
 • Fang opp signaler fra dommerne, og husk at spørsmål fra dommerne ikke er ment som feller. Når en dommer stiller et spørsmål, er det vanligvis for å være sikker på at man forstår argumentasjonen, for å få noe bedre belyst, eller for å prøve ut et resonnement. Noen ganger er det rett og slett for å hjelpe advokaten å komme på rett spor.
 • Ta vanligvis replikk og duplikk. Dette skal ikke være oppsummeringer av hovedpunktene, men brukes til å imøtegå det motparten har sagt.
 • Hold tidsrammen.

(Kilde: Høyesterettsdommer Toril Marie Øie)

Powered by Labrador CMS