Det at Høyesterett nærmest har blitt en ren prejudikatdomstol, stiller høyere krav til advokatene og dommerne, mener Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Foto: Henrik Evertsson
Det at Høyesterett nærmest har blitt en ren prejudikatdomstol, stiller høyere krav til advokatene og dommerne, mener Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Foto: Henrik Evertsson

18 advokater fikk møterett for Høyesterett i 2018

I 2018 var det totalt 83 prøveadvokater i Høyesterett og 18 av disse kan nå skilte med møterett for Høyesterett.

Publisert

Av de 83 prøveadvokatene hadde 61 første prøvesak, hvor 39 bestod, ti strøk og tolv saker ble ansett som ikke egnet. 22 advokater hadde andre prøvesak, hvor 18 bestod, én strøk og tre saker ble ansett som ikke egnet. Det viser tall Advokatbladet har fått fra direktøren i Høyesterett, Gunnar Bergby.

Til sammenlikning var det 26 advokater som fikk tillatelse til å opptre for Høyesterett i 2017, ifølge Tilsynsrådets årsberetning.

I alt var det altså 57 advokater som bestod prøven til Høyesterett i fjor, med andre ord nesten 69 prosent av alle som prøvde.

Har du et mål om å få møterett for Høyesterett? Da bør du lese HER!

Lav økning i antall saker

Totalt mottok Høyesterett 2164 anker i 2018, hvorav 416 var sivile saker og 403 var straffesaker. Det er kun 23 flere saker enn året før.

60 sivile saker og 43 straffesaker ble behandlet i avdeling, mens én sivil sak ble behandlet i plenum og én sivil sak ble behandlet i storkammer.

I årsmeldingen for 2018, skriver høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, at Høyesteretts saker de siste årene har blitt mer sammensatt og komplisert, mens jussen har blitt mer spesialisert.

- Samtidig har Høyesterett blitt en tilnærmet ren prejudikatdomstol; altså en domstol som fortrinnsvis behandler prinsipielle spørsmål. Dette stiller høyere, og delvis nye, krav til dommere og advokater, og gjør at arbeidsfellesskapet mellom de to gruppene blir stadig viktigere, skriver hun.

Hele årsmeldingen til Høyesterett kan du lese HER!

Synkende dissensfrekvens

Stort sett er det kort ventetiden for å få en sak opp i Høyesterett, og fra ankeutvalget har fått en sak til de treffer en avgjørelse tar det i snitt én måned, forteller årsmeldingen.

Fra en sak kommer inn til ankeforhandling var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i 2018 om lag sju måneder i sivile saker og tre måneder i straffesaker.

Gjennom fjoråret lå dissensfrekvensen på tolv prosent, altså var det dissens i tolv av totalt 104 avgjørelser fra Høyesterett i plenum, storkammer og avdeling. Det vil si at dissensfrekvensen har sunket med ni prosent siden 2017, hvor den lå på 21.

Av de sivile sakene som ble behandlet var det åtte dissenser, mens det var fire dissenser i straffesakene. Av disse igjen gjaldt ti for resultat i saken og kun to for begrunnelse for resultatet. Totalt var det dissens 3-2 i fire av sakene.

I fjor opphevet ankeutvalget i sivile saker fire lagmannsrettsdommer, og i straffesaker endte ankeutvalget med opphevelse eller frifinnelse i elleve saker.

Powered by Labrador CMS