Emanuel Feinberg, her fra hundeavl-saken i Høyesterett.

Wilhelmsen-dommen ankes 

Saksøktes advokater opererte med en timepris på 8700 kr i tingretten, og vant frem. Nå blir saken behandlet på ny.  – Viktig å få en avklaring, sier Glittertind-partner Emanuel Feinberg. 

Publisert Sist oppdatert

I januar gikk rettssaken mellom syv Wilhelmsen-arvinger og Thomas Wilhelmsen av stabelen. Etter en mer enn fem uker lang rettssak fikk Thomas Wilhelmsen fullstendig medhold i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. 

Tingrettsdommer Cicilie Røttum fant det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort, verken individuelt eller samlet, at det forelå grunnlag for oppløsning av aksjeselskaper, eller innløsning av aksjeposter. Retten kunne heller ikke se at det var grunnlag for brudd på vinningsformålet, utsulting eller tvangssparing, slik det ble anført fra saksøkerne.

Thomas Wilhelmsen vant formuesstriden på over 6 milliarder kroner i tingretten.

- Våre klienter har hele tiden vært innforstått med at tingrettens dom neppe vil bli stående, uansett resultat, sa saksøkernes prosessfullmektig, Emanuel Feinberg, i kjølvannet av tingrettens dom. 

Det blir den heller ikke. Fredag i forrige uke ble dommen anket. 

– Det er en feil og svak dom der retten overser våre viktigste anførsler, sier Feinberg nå.

Han mener det er viktig å få avklart flere ubesvarte rettslige problemstillinger.

- Dersom tingrettens dom blir stående, har hovedaksjonæren fått oppskriften på hvordan de andre aksjonærenes penger kan «låses inne» til evig tid, sier Feinberg.

DN omtalte saken først.

47 millioner i sakskostnader

På rettssakens siste dag ble det presentert saksomkostningskrav på 47 millioner kroner. Av sakskostnadsoppgaven fremgår det at hele tjue advokater og fullmektiger var koplet på saken.

Thomas Wilhelmsen var under sakens gang representert av blant annet Olav Fredrik Perland fra Wiersholm, med hjelp fra Wiersholm-advokatene Håvard Hodne, Viktor Matre og Andreas Mellbye. 

Olav Fr. Perland ønsker ikke å kommentere saken.

Også Wiersholm-partner Kjersti Trøbråten og managing partner Stephan L. Jervell hjalp til på saksøkte-siden. Det ble fra deres side fremlagt en sakskostnadsoppgave på i alt 22,8 millioner kroner, inkludert merverdiavgift. Perland ledet Wiersholm-teamet, som fikk full dekning for sitt krav.

Perland fakturerte en timepris på 8662 kroner «etter nærmere avtale med klienten». Det samme gjorde Trøbråten. Jervell tok 8212 kroner per time. 

- Vi har ingen ytterligere kommentarer til denne saken, sier Perland.

Saksøkerne, ved advokat Nils-Henrik Pettersson, protesterte på kravet til Wiersholm-advokatene i tingretten, men til liten nytte. Tingrettsdommeren mente salæret var  rimelig og nødvendig.

Nå blir oppgavene gjenstand for en ny vurdering. Overprøving av sakskostnadsavgjørelser reguleres av tvisteloven § 20-9. Når hovedavgjørelsen ankes, overprøver ankedomstolen underinstansens sakskostnadsavgjørelse basert på sitt resultat, og har i utgangspunktet full prøvingskompetanse.

- Unødvendig høye

Wilhelmsens kusiner ble representert av blant annet Pettersson, Feinberg og Mads Berg Nergaard fra Glittertind i tingretten. Saksøkernes kostnadsoppgave var på 15,3 millioner kroner, ikke inkludert moms. Av dette utgjorde advokatsalærene 13,4 millioner kroner, moms ikke medregnet. 

Involvert i tvisten var også partshjepere.

Rederiet Cetus trådte inn i saken. De var bistått av advokat Marius Gisvold fra Gisvold og advokat Filip Truyen fra Wikborg Rein. Også selskapet Pollux, bistått av advokat Sven Eriksrud og Severin Lyngstad fra Schjødt, figurerte som partshjelper.

Petterson protesterte også på disse oppgavene, som utgjorde til sammen åtte millioner kroner. 

Glittertind-partneren anførte at partshjelpernes arbeid og tilstedeværelse ikke var nødvendig - verken for saken eller for ivaretakelse av saksøktes interesser. Under enhver omstendighet mente Pettersson at det iallfall ikke var nødvendig med to advokater for hver partshjelper, og at tidsbruken var «altfor høy».

En skjønnsmessig reduksjon ble foretatt, men Glittertind har anket også dette kravet særskilt. 

- Sakskostnadene til partshjelperne er blitt anket. De var unødvendig høye, sier Feinberg.

- Det er åpenbart snakk om en helt unødvendig bruk av advokattjenester. På ingen måte kan det være nødvendig at mer enn ti advokater deltar i en rettssak som går over fem uker, sa Pettersson i mars. 

Powered by Labrador CMS