Bendik Falch-Koslung holdt en av de totalt 11 sesjonene under Forsvarerseminarets tettpakkede program på Sundvolden Hotell i helgen.

«De ti bud»: Slik forbereder du en hovedforhandling

Legg en strategi, forbered klienten, vis respekt og krev respekt. Under helgens Forsvarerseminar delte strafferettsadvokat Bendik Falch-Koslung sine beste tips for en vellykket hovedforhandling.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 230 advokater, advokatfullmektiger, studenter og forelesere hadde tatt turen til Sundvolden Hotell i helgen for å delta på Forsvarergruppens årlige høstseminar.

Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson, åpnet seminaret med et tilbakeblikk på de viktigste endringene siden i sist. - Flere steder i Europa arbeider ikke de gode eller erfarne forsvarsadvokatene på statens satser. De jobber privat. Vi skal derfor hegne om vår ordning, hvor gode advokater – dere – tar forsvarssakene på den offentlige rettshjelpssatsen, sa han blant annet.

En av de første foreleserne ut var Bendik Falch-Koslung, som er advokat i firmaet Mette Yvonne Larsen & Co, styremedlem i Forsvarergruppen og leder av Isolasjonsgruppen. Han snakket om tips og fallgruver i forbindelse med forsvareres forberedelser til en hovedforhandling.

- Jeg har forsøkt å utforme ti regler, eller ti bud om du vil. Jeg er ikke så religiøs av meg, men jeg har likevel hentet inspirasjon fra Bibelen, sa han da han overtok mikrofonen på scenen.

1. Vær din rolle bevisst

Yrkesstolthet og etiske regler er viktig, mener Falch-Koslung.

- Du skal sikre at klientenes rettigheter og interesser ivaretas. Du kan ta eget initiativ, men du skal arbeide lojalt etter det mandatet klienten gir deg. Glem heller ikke at du også er rettens tjener.

- Grunnholdningen er nesten viktigst, og den bevisstheten må du ha med deg. Uten forsvarere holder ikke rettsstaten, og vi er antageligvis den viktigste rettssikkerhetsgarantien for klienten.

2. Du (og klienten) må ha god oversikt over sakens faktiske og rettslige sider

- Bruk tid på å forberede klienten på hva som kommer. Husk at klienten kan sakens faktum best, så bruk klientens kunnskap. Det er også viktig at klienten har en viss oversikt over de rettslige sidene som kan være av betydning. Er dette straffbart eller ikke?

3. Legg strategi sammen med klienten

Falch-Koslung minner om at advokaten er rådgiveren, og at det er klienten som står for valgene.

- Klienten er til syvende og sist sjefen. Det er helt essensielt at du realitetsorienterer vedkommende, og diskuterer hvilket resultat som realistisk sett kan oppnås. Hvilke bevistilbud skal dere fremme, og hvilke prosessuelle kamper skal dere ta? Legg en strategi og sørg for at klienten er om bord.

4. Vær forberedt på små eller store justeringer av strategien

Strategi til tross understreker Falch-Koslung at mange saker utvikler seg annerledes en forutsatt.

- Det kan være vanskelig å forlate en strategi man har forberedt godt, men det gjelder å være klar for at kortene faller annerledes når de først treffer bordet. Da må man være forberedt på å snu seg rundt og endre strategi der det er riktig.

5. Vis respekt overfor andre aktører

Vis god folkeskikk, vær engasjert, men ikke bli sint, råder Falch-Koslung.

- Du kommer lengst med et godt forhold til øvrige aktører. Går du for langt utover ordinær folkeskikk, kan det både gå utover deg selv og fremtidige klienter. Det er det viktig å ha med seg.

6. Du må sikre at klienten blir behandlet med respekt og verdighet

– Det er en del eksempler på dommere som er ufine mot tiltalte i straffesaker, noen ganger også mot forsvarere. Jeg synes det har blitt betydelig færre av disse dommerne etter hvert, men det er er fremdeles en utfordring forsvarere møter på innimellom, og det skal man ikke finne seg i.

- Det kan være vanskelig, særlig når man er ung og fersk, å sette grensen og be om å få protokollert helt upassende uttalelser fra dommerbordet. Men - på den måten kan du gå gjennom uttalelsene i ro og mak i ettertid, og vurdere hva du skal gjøre med dem deretter.

- Det skaper ofte en del dårlig stemning, men hvis du har en opplevelse av noe som ikke er greit, anbefaler jeg likevel å be om dette. Lar man det passere, er det umulig å følge opp. Det er viktig både for en selv og klienten at man setter ned foten om nødvendig.

7. Forbered klientens forklaring

- Klienten har rett til en fri og sammenhengende forklaring. Forbered klienten på de sentrale spørsmålene som kan komme, råder Falch-Koslung.

Når det kommer til forsvarerens eksaminasjon, anbefaler han å ta tak i det som «henger».

- Har noe ved klientens forklaring kommet litt skeivt ut, ta tak i det og forsøk å bringe det tilbake dit dere i utgangspunktet hadde tenkt. Her kan du få inn de tingene du synes har falt litt uheldig ut.

8. Lag en plan for eksaminasjon av vitner og sakkyndige

Du bør ha en formening om hvilket svar du får før du spør, mener Falch-Koslung.

- Ikke begi deg ut på «fisketur» - det kan ende riktig galt, og vurdér oppsiden og nedsiden av svarene du kan få. Her mener jeg det syndes aller mest blant norske advokater. Jeg synes mange begynner å stille en rekke spørsmål til motvillige vitner, som ender med å gjøre det enda vanskeligere for egen klient. Kanskje er det innimellom nyttig å få vitnet ut av boksen så snart som mulig.

- Tilstreb god flyt, og unngå å irritere retten unødig. Hold roen og ikke la deg bli «satt ut» - også under eksaminasjon av sakkyndige med en annen fagtyngde enn deg.

9. Tilpass prosedyren til saken

Det er lov å snakke om beviskrav, men det finnes grenser, understreker Falch-Koslung.

- Det er mange forsvarere som vurderer det som selvsagt at dommerne og de øvrige aktørene kjenner til beviskravene, men det er det ikke. Ikke bare hvordan reglene er, men også begrunnelsen for dem. Derfor er det lov å inkludere dette, dersom man mener det har noe for seg.

- Vær pedagogisk og poengtert. Velg dine kamper med omhu. Noen saker er kompliserte, og da må du velge ut de viktigste poengene og legge trykk på disse. Da øker du sannsynligheten for å få gehør.

Er jussen vanskelig for deg, er den mest sannsynlig vanskelig for dommeren også, fortsetter Falch-Koslung.

- Bruk tid på å forklare rettsreglene, og lag disposisjoner og juridiske utdrag i saker hvor det kan være behov for det. Se det alltid an, men husk at det ikke er din jobb å legge fram juss som kan tale mot klienten. Hovedtipset er at det alltid kan være lurt å ha en dom på lur.

10. Gi klienten god informasjon om hva som skjer etter rettsaken

- Gi informasjon om forkynning og ankefrister. Vurdér om du bør sikre underskrift på ankeerklæring allerede under hovedforhandling, spesielt hvis det er en klient det kan være vanskelig å få tak i. Noen bytter plutselig telefonnummer tre ganger på én uke for eksempel, sa Falch-Koslung før han avsluttet sesjonen.

- Dette er de grunnleggende reglene jeg mener forsvarere skal jobbe etter under en hovedforhandling. Kanskje er noen uenig i hva som er sagt, eller de opplever reglene banale og selvsagte, men jeg mener likevel at de er viktige påminnelser – kanskje spesielt for de ferskeste.

Vil du lese mer fra Forsvarerseminaret? Følg med i neste utgave av Advokatbladet!

Powered by Labrador CMS