– Med advokatforsikringen når vi et segment som pr. i dag ikke bruker advokat. Vår forhåpning er at kundene i færre situasjoner skal havne i tvist, sier William Gelber Bugge og Thor Arne H. Ljøsterød.
– Med advokatforsikringen når vi et segment som pr. i dag ikke bruker advokat. Vår forhåpning er at kundene i færre situasjoner skal havne i tvist, sier William Gelber Bugge og Thor Arne H. Ljøsterød.

Gjør suksess med advokatforsikring

IF Skadeforsikring har i det stille lansert en advokatforsikring rettet mot små og mellomstore bedrifter. – Produktet er blitt svært godt mottatt, og vi har allerede solgt over fem hundre poliser, forteller advokatene Thor Arne H. Ljøsterød og William Gelber Bugge.

Publisert Sist oppdatert

Med om lag 110.000 små og mellomstore bedriftskunder innenfor forretningsområdet bedrift, har de to advokatene klokketro på selskapets nye advokatforsikring.

– Advokatforsikringen består av to deler, juridisk rådgivning og bistand ved tvist, forteller Ljøsterød.

Han er leder for avdelingen kalt Business Claims Norge. Selskapet har allerede ansatt fem nye advokater for å styrke satsningen.

– Vi går for en todelt modell der rådgivningen vil dekkes av de advokatene vi nå ansetter, mens saker som går over i tvistefaser, skal håndteres av eksterne advokater, slik at vi ikke møter våre egne kunder i retten. Vi lanserer advokatforsikringen suksessivt i de andre nordiske landene, og ambisjonen er å bygge et juridisk rådgivningsmiljø rettet mot små og mellomstore bedrifter både i Norge og Norden, sier Bugge, som er leder for avdelingen Advokatforsikring i Norge.

Udekket behov

Markedet for juridisk rådgivning og bistand til små og mellomstore bedrifter er udekket, mener de to.

– Mange vet ikke hvor de skal henvende seg, og for mange bedrifter er terskelen så høy for å søke juridisk bistand at de roter seg bort i ting de kunne ha styrt unna, dersom de hadde hatt juridisk rådgivning i kontraktsinngåelsesfasen eller i forkant. Vi planlegger også å lage en digital selvhjelpsportal, sier Bugge.

En stor andel av konfliktene som oppstår på bedriftsmarkedet skyldes mangelfulle kontrakter, påpeker de.

– I mange tilfeller har man ikke tenkt tilstrekkelig igjennom alle mulige scenarier man kan havne i. Her kan vi bistå med våre fagkunnskaper. Pr. nå selger vi advokatforsikringen til kunder vi kjenner fra før og allerede har bransjekompetanse om, men planlegger med tiden også å selge forsikringen som et eget produkt, sier Ljøsterød.

Ringer fra byggeplassen

De to synes det er veldig gøy å lage et nytt produkt, og har fått mye positiv respons fra kunder.

– Kundemassen vår er veldig variert. Vi har kunder som undertegner kontrakter mens de sitter på jobb i en gravemaskin og ringer oss før de skal skrive under på ett eller annet. Da gjelder det at vi er tilgjengelige. Vi må være der når kunden trenger oss, om det er via videochat fra byggeplassen eller fra et annet sted. De trenger i alle fall ikke å komme inn på kontoret, sier Ljøsterød.

I Sverige har over nitti prosent av IFs kunder innenfor tilsvarende segment tegnet rettshjelpsforsikring.

– Vi ser et stort potensial i næringsporteføljen, og mener at de aller fleste av våre kunder vil ha nytte av denne forsikringen, der kundene kun betaler en forsikringspremie for å få spesialisert advokatbistand. Vi planlegger å ansette fem nye advokater frem til våren 2021, sier han.

Prisen på forsikringen avhenger av selskapets omsetning, antall ansatte og virksomhetsområde.

Mer om Advokatforsikringen på IFs nettsider her.

Powered by Labrador CMS