- Boken oppsummerer det viktigste du trenger å tenke på, enten du er student, advokat, eller bare interesserer deg usedvanlig mye for erstatningsrett, sier de to.

Kombinerte jusstudiet med forfatterskap

Jusstudentene Eline Sandnes Fosse (26) og Carl Victor Waldenstrøm (25) fullførte jusstudiet med glans, og skrev like gjerne bok om erstatningsrett under studietiden. - Boken er velegnet for advokater, sier de to. Dekan Søvig anbefaler likevel ikke jusstudenter å skrive bøker.

Publisert Sist oppdatert

For et års tid siden bestemte jusstudentene Eline Sandnes Fosse og Carl Victor Waldenstrøm ved UiB seg for å gjøre noe de aller færreste jusstudenter har for vane å gjøre, nemlig å skrive fagbok - om juss.

Den nye boken har tittelen Erstatningsrett før eksamen, og er en bok som fortrinnsvis skal være med å forberede jusstudenter til eksamen i faget erstatningsrett.

- Erstatningsrett var et fag vi begge likte svært godt på studiet, blant annet fordi fagområdet omhandler en rekke hverdagslige situasjoner. Det er lett å kjenne seg igjen i erstatningsrettslige problemstillinger, kanskje til forskjell fra hva som er tilfelle for andre fag, sier Waldenstrøm.

- Vi synes dessuten det er spennende at erstatningsretten er en type «grunnfag» som man bygger videre på i mange andre fag – alt fra obligasjonsrett til strafferett. Det gjør at de ferdighetene man tilegner seg i erstatningsretten får betydning for mye juridisk arbeid, også utenfor fagets rammer, sier Fosse.

- Krever godt og tett samarbeid

- Hvordan fordelte dere arbeidet med boken mellom dere?

- Det krever godt og tett samarbeid, noe vi har hatt gjennom hele prosessen, og vi har holdt hverandre oppdatert gjennom både å skrive i det samme skylagrede dokumentet, samt å ha jevnlige møter om veien videre.

Boken er utgitt på Fagbokforlaget (2024), har 195 sider og koster 399 kroner.

- Vi har jo for øvrig kjent hverandre en god stund nå, og vært gode venner gjennom hele studiet. I tillegg har vi samarbeidet mye faglig gjennom studietiden – blant annet i kollokvier og opptil flere prosedyrekonkurranser, sier Fosse. 

Nettopp det at vi kjenner hverandre godt, er også mye av nøkkelen til at det har gått fint å skrive sammen, utdyper Waldenstrøm.

- Det handler både om prosessen og samarbeidet, men også om en trygghet om at vi er på bølgelengde hva angår det faglige, fortsetter han. 

Egnet for advokater og jurister

Boken er først og fremst ment for studenter, og dekker de sentrale læringskravene for erstatningsrett på jusstudiet. Temaene blir ifølge forfatterne behandlet på en oversiktlig måte, og forståelse av hovedprinsipper og de store linjene i faget står i fokus.

Men forfatterne legger ikke skjul på at boken i stor grad vil kunne være til god hjelp for advokater, jurister og andre.

- Absolutt, sier Waldenstrøm.

- Vi tenker at denne boken kan være fordelaktig dersom man skulle få opp et erstatningsrettslig spørsmål, og tenker «hva var greia med dette igjen»?

- Boken oppsummerer det viktigste du trenger å tenke på, enten du er student, advokat, eller bare interesserer deg usedvanlig mye for erstatningsrett. Skal man ha svar på et snevert og detaljert spørsmål, kan man heller gå videre til annen litteratur. Da gir vår bok også ofte henvisninger videre, sier Fosse.

- Vi har allerede fått tilbakemeldinger om at boken er nyttig også i den praktiske juristhverdagen. Det synes vi er veldig gøy å høre, skyter Waldenstrøm inn. 

- Utallige timer

De to understreker at de har brukt utallige timer på å arbeide med boken.

- Flere enn vi klarer, og har lyst til, å telle. Det tar mye tid å lage noe som skal bli bra, sier Fosse.

Men det har likevel gått fint å kombinere bokskriving med jusstudiene.

- Det lar seg gjøre, men det krever at man er strukturert. Det blir mye jobb totalt sett å skrive en hel fagbok. Samtidig er det fleksibelt arbeid. Det har ført til at det har blitt mye skriving på vei til steder, på ulike transportmidler og venterom, på sengekanten og så videre til alle døgnets tider, sier Fosse.

Stenvik: - Stor grad av modenhet

I gjennomsnitt bruker jusstudentene 36 av ukens tilgjengelige 168 timer på studiet. Forfatterene forteller at de har brukt de resterende timene effektivt det siste året for å få boken klar.

Høyesterettsdommer Are Stenvik er en av flere bidragsytere som har vært involvert i arbeidet med boken.

- Stenvik, som i høst tiltrådte som høyesterettsdommer, kan lett hevdes å være den fremste juristen på feltet. Han har skrevet standardverket i erstatningsrett, som vi i vår tid lærte faget gjennom, sier Fosse. 

Stenvik viser på sin side til studentenes egne faglige kyndighet. 

- Disse studentene vet for alvor hvor skoen trykker. De har vist en stor grad av modenhet og faglig dyktighet. Det at flinke jusstudenter bidrar med sitt forfatterskap, verdsetter jeg, sier Stenvik til Advokatbladet.

Det var en sann ære å få innspill fra Stenvik, både om fag og fremstilling, sier de to. 

- Vi synes også det var veldig hyggelig at han også har gitt en anbefaling av boken,  sier Waldenstrøm.

 «Boken holder hva den lover og gjør erstatningsretten begripelig for studenter. Anbefales varmt!», skriver Stenvik på bokens vaskeseddel.

Roger Stelander Magnussen har også bidratt 

De to studentene har underveis fått god hjelp fra også førsteamanuensis ved UiB, Roger Stelander Magnussen.

Fosse og Waldenstrøm

Fosse er jusstudent på  Universitetet i Bergen og redaktør for tidsskriftet Jussens Venner. Hun har lang erfaring som journalist, og har vært vitenskapelig assistent ved UiB og praktikant hos Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun har også vunnet e representert Norge i Den europeiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter.

UiB-jusstudent Waldenstrøm er 26 år, og mastergradsstipendiat i Simonsen  Vogt Wiig. Han har vært praktikant i Norges institusjon for menneskerettigheter. Han står bak podkastene «Pod.Jur.» og «Forberedt». 

 - Stenvik og Magnussen var øverst på ønskelista over hvilke jurister vi håpet å få mulighet til å sparre med. Derfor var det veldig hyggelig at de begge kunne tenke seg å bidra til prosjektet, både ved å lese hele boken, komme med mange gode innspill og å prate med oss om erstatningsretten, sier Fosse.

 - Uvurderlige innspill

Roger Stelander Magnussens bidrag har også vært svært verdifulle, opplyser studentene.

- En av hovedgrunnen til at vi ville ha med Magnussen, var forelesningene vi har hatt med ham på jussen. Vi synes han er svært pedagogisk og god til å forklare vanskelige ting på en forståelig måte. Dette viste seg også i helt uvurderlige innspill til hvordan fremstillingen kunne bli både mer presis og tilgjengelig for leserne. Magnussen satte også av en veldig generøs mengde tid, både til skriftlige og muntlige tilbakemeldinger. Det er vi utrolig takknemlige for, sier Fosse.

De to er også fulle av lovord om Fagbokforlagets fagredaktør for juss, Marius R. Gulbranson.

- Han har en usedvanlig god forståelse for å formidle juss, og særlig for studentenes behov.

Theodor Karlsen tidlig ute

Også advokatfullmektig Theodor Karlsen, for tiden i Haavind, ga ut en eksamensrettet bok for studenter mens han studerte juss ved UiB. Den lyder navnet Tingsrett før eksamen  (Fagbokforlaget 2022).

Theodor har erfaring som journalist og er blant annet tidligere redaktør av Jussens Venner.

Karlsen sier til Advokatbladet at han synes det er veldig moro at også andre studenter tar pennen fatt, og forfatter egne juridiske bøker mens de er under utdanning.

- Det er rett og slett imponerende, sier han.

- Jeg kjenner godt til både Eline og Carl Victor, og jeg vet hvor mye arbeid de har lagt ned i dette prosjektet. De burde være stolte over hva de har fått til, sier han.

- Helt uvanlig

Dekan Karl Harald Søvig ved UiB har tidligere uttalt at det ikke er vanlig at studenter skriver fagbøker mens de studerer.

- Men det har hendt før. Blant annet hadde vi Viggo Hagstrøm, tidligere professor ved Universitetet i Oslo. Han ga ut Culpanormen i 1975. Han er nok den mest profilerte i så måte. Også er det jo Karlsen, da, selvfølgelig, sier dekanen.

Søvig vil likevel ikke anbefale jusstudenter å kombinere studiet med forfatterskap.

Dekan Karl Harald Søvig ved Det Juridiske fakultet i Bergen.

- Det er klart at det krever ekstremt mye av en jusstudent å skrive en fagbok ved siden av studiene. Det skal i prinsippet vanskelig la seg gjøre. Kun de skarpeste vil kunne få dette til - iallfall dersom boken skal være god, sier han.

- Jeg vil derfor heller anbefale den alminnelige jusstudent til å bruke tiden på studiene og det sosiale. Sistnevnte er nok vel så viktig, sier Søvig.

Powered by Labrador CMS