Illustrasjonsfoto: iStock/wesvandinter
Illustrasjonsfoto: iStock/wesvandinter

En psykisk syk voldtektsdømt fikk ankesaken avvist fordi han ikke rakk flyet

Til tross for at mannen er psykisk syk og både aktor og forsvarer var enige om at saken burde utsettes én dag, spilte det ingen rolle for retten. Dermed ble saken avvist som ugyldig fravær.

Published

I utgangspunktet var det satt av tre dager til behandling av ankesaken som etter planen skulle startet i går, men både tiltaltes forsvarer Per Ove Marthinsen og aktor mente det ville være uproblematisk å kutte den ned til to. Dermed var det mulighet til å utsette saken én dag uten at det ville forskjøvet tidsrammen. Likevel sa lagmannsretten nei og mente fraværet ikke var gyldig.

Marthinsen mener dette rokker ved tiltaltes rettssikkerhet.

- Jeg synes det er uheldig at lagmannsretten ikke kan ha en mer praktisk tilnærming til dette og ikke får det til når man faktisk har en mulighet. Tiltalte er dømt til to års fengsel for voldtekt i tingretten. Da er det viktig at han får mulighet til å prøve sin sak når han har valgt å anke. Det er vanskelig at de avviser saken på dette grunnlaget, sier han til Advokatbladet.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad og ABC Nyheter

Dømt for voldtekt på Oslo Lufthavn

I fjor ble mannen dømt til to års fengsel i Øve Romerike tingrett for å ha voldtatt en kvinne på Oslo lufthavn i 2016. Nå bor tiltalte på institusjon i Bergen og må til enhver tid være under oppsyn av to personer.

I utgangspunktet skulle mannen ta toget sammen med to miljøterapeuter fra Bergen til Romerike mandag ettermiddag, men i siste liten endret lederen på institusjonen beslutning og sa han måtte reise med første fly tirsdag morgen.

Som følge av en rekke uheldige omstendigheter, rakk ikke tiltalte flyet, men institusjonen lovte over telefonhøytaler i retten at det ikke ville være noe problem å ha tiltalte på plass i retten til i dag. Likevel konkluderte lagdommer Bodil Thorp Myhre med at fraværet var ugyldig. Dermed blir skyldspørsmålet stående.

Begrunner med straffeprosessloven § 336

- Vi har ikke fått den skriftlige redegjørelsen ennå, men de begrunner kjennelsen med straffeprosessloven § 336 som forutsetter gyldig fravær, forteller Marthinsen.

I straffeprosessloven § 335 står det at: "Når lagmannsretten etter anke fra siktede skal prøve bevisene under skyldspørsmålet, skal det i stevningen sies at hans anke over bevisbedømmelsen vil bli avvist dersom han uteblir."

Videre står det i § 336: "Er siktede stevnet i samsvar med § 335 første punktum og uteblir uten at det er opplyst eller sannsynlig at han har gyldig fravær, skal hans anke over bevisbedømmelsen avvises."

- Jeg trodde lagmannsretten ville gå med på en utsettelse, spesielt siden både aktor og jeg var enige om at det var mest hensiktsmessig. Samtidig ble det tydeliggjort for retten hvilke omstendigheter som gjorde at tiltalte ikke kunne møte opp. At de likevel avviser reagerer jeg sterkt på, sier Marthinsen.

- Neppe bedre for fornærmede

Nå vurderer han å angripe avgjørelsen med rettsmidler.

- Får vi medhold vil beslutningen bli opphevet og henvist til ny behandling. Det er jo neppe noe bedre for fornærmede, som selvsagt har interesse av å få saken bak seg. Nå må hun gå i det uvisse og vente på hva som skjer videre. Det aller beste hadde vært å kjøre saken nå på disse dagene den var berammet.

- Dette var en overraskende avgjørelse fra lagmannsretten, avslutter Marthinsen.