Ekstraordinært mange barn i asylmottakene akkurat nå: Bevilger 17,2 millioner ekstra for å øke barnefaglig kompetanse

Vil følge opp barna tettere i ordinære mottak.

– Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe, og vi er opptatt av at barna som kommer til Norge skal bli tatt imot på en trygg og god måte som ivaretar deres rettigheter og behov. Med disse ekstra midlene vil mottakene kunne ansette flere med barnefaglig kompetanse og sørge for tettere oppfølging av barna i mottakene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl i en pressemelding.

«Det er nå ekstraordinært mange barn i asylmottakene, og de fleste fordrevne barn fra Ukraina kommer kun med én foresatt», heter det i meldingen.

I ordinære mottak har det til nå ikke vært praksis å ha ekstra ansatte med barnefaglig kompetanse, dette har vært forbeholdt mottakene for enslige, mindreårige asylsøkere.

«Mer enn en tredjedel av fordrevne fra Ukraina til Norge er barn», heter det i meldingen.

Powered by Labrador CMS