Lena Drønnesund og Johan Arnt Mettevoll hjelper eiendomsadvokatene med formalitetene.

- Fremtiden er rådgivning

Nett og selvhjelp tar over eiendomsmeglingen. Det er en fordel for advokatene, mener Eiendomsadvokatenes Servicekontor.

– Meglerne blir rådgivere. Det er der fremtiden ligger, sier Johan Arnt Mettevoll. Han er daglig leder for Eiendomsadvokatenes Servicekontor, en interesseorganisasjon for advokater som driver med eiendomsmegling.

– Mellommannsrollen kommer til å forskyve seg mot mer partsrepresentasjon, der kjøper og selger har hver sine rådgivere, spår Lena Drønnesund – styreleder for servicekontoret og leder i Eiendomsmeglingsgruppen i Advokatforeningen.

De to ser store endringer i hverdagen for alle som driver med eiendomsmegling. Det har allerede begynt.

– Se på Propr, for eksempel. Det er ikke eiendomsmegling i lovens forstand, men et avansert gjør-det-selv-verktøy, beskriver Mettevoll.

Mettevoll bruker det ferske selskapet som eksempel på den nye måten å selge hus på: Propr er et digitalt selvhjelpsverktøy som lar privatpersoner selge boligen sin uten bruk av eiendomsmegler.

Nett-tjenesten sender en takstmann og fotograf hjem til selger, og sørger for at selgers opplysningsplikt er oppfylt. Propr har utviklet et verktøy som innhenter den offentlige informasjonen, utformer tilstandsrapport og syr det hele sammen til en salgsoppgave, og legger så annonsen ut på Finn. Budrunden styres av selger elektronisk ved hjelp av bank-ID.

Les også:

Flere advokater nektes eiendomsmegling

– Men på det økonomiske oppgjøret, der må de koble inn profesjonelle, sier Drønnesund i Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe.

Dette kan i neste omgang føre til rådgivning for begge sider, og en prosess der advokaten går gjennom materialet og ser på det rettslige grunnlaget for handelen – en jobb som kan sammenlignes med due diligence.

– Advokater som ikke teller på knappene for å pensjonere seg, bør posisjonere seg. Lokale advokater vil ha et fortrinn. Salg av en blokkleilighet er greit, men rundt et hus på landet med litt jord og servitutter blir det oftere spørsmål, sier Mettevoll.

Han oppsummerer det greit og positivt for advokatene: Folk kjører mer av salgsprosessen selv, og for advokatene betyr det større marked med rådgivning, kontrakt og oppgjør.

I neste omgang regner Drønnesund og Mettevoll med at endringer i eiendomsmeglingsloven vil tvinge seg frem på grunn av den digitale utviklingen. I tilfelle tror de at den vil åpne for rene rådgivningstjenester – enda en positiv endring for advokatene.

– Det har allerede vokst frem kjøpsrådgivningstjenester, men de har ikke tatt av ennå. Før eller senere vil det komme et produkt som virkelig tar av, mener de.

 

Megler i vekstmarked

SVOLVÆR: – I den grad vi i det hele tatt kan kalle det et «landhandleri», er det begrenset til tre rettsområder, sier han om firmaet sitt – Advokatfirma Knut Pedersen.

Svolvær-advokaten reiste nemlig hjem fra Oslo med lang erfaring fra erstatningsrett.

– Egentlig er jeg spesialist i forsikringsjus og erstatningsrett, og det tredje virksomhetsområdet er tvister rundt eiendomsrett. Da er det greit å være identifisert med eiendom og ha en link til eiendomsmegling, mener Pedersen.

Selv selger han en eiendom i uken i snitt. Det er slett ikke den største delen av virksomheten. Men den har ringvirkninger:

– DNB og Eiendomsmegler 1 er større enn meg. Men så har de tvistene som oppstår i de andres porteføljer, en tendens til å havne her. Det er ganske mange tvister i fast eiendom, fastslår Knut Pedersen.

Han mener det går greit å følge med på utviklingen. Det er lenge siden informasjon brukte lengre tid til Svolvær enn til Oslo. Samtidig skjer det ikke store rettslige endringer i eiendomsmegling.

– Vi tar de pålagte oppdateringskursene innenfor de rettsområdene vi jobber med – både jeg og sekretæren min, som foretar alt av oppgjør og er autorisert til det, sier han.

Advokaten har bakgrunn som journalist, er en flink fotograf, og tar også den delen av jobben selv. Så til de grader at han nettopp har kjøpt drone for å kunne fotografere spesielt næringsbyggene enda bedre.

Det er godt å drive eiendomsmegling i Lofoten akkurat nå. Byggeaktiviteten er stor og prisene går rett i været.

– Hvis du ser bort fra Oslo, Tromsø og Stavanger, så er det få steder i Norge som har bedre prisutvikling enn her. Langs kaiene i Svolvær bygges det for flere hundre millioner hvert eneste år, forteller Pedersen.

Fiskeriene går godt, verkstedindustrien går bra, økonomien har ikke vært oljedrevet, og dermed har den store nedturen uteblitt.

I år har dessuten turistsesongen vart lenger enn noen gang. Når turismen øker, dukker det opp eventselskap, fritidstilbud og flere ansatte som skal ha et sted å bo.

– Byggeprisene blir høye på grunn av de tekniske forskriftene. Det betyr at det koster det samme for en kvadratmeter bygg i Svolvær som i Oslo; det er bare tomteprisene som er forskjellige. Samtidig holder ikke prisutviklingen på eneboliger tritt med leiligheter. Jeg er forundret over folks betalingsvillighet for leiligheter her i Svolvær, sier Knut Pedersen.

 

[su_box title="Eiendomsadvokatenes Servicekontor " style="bubbles" box_color="#c7c0fb" title_color="#16151b" radius="1"]

• En interesseorganisasjon for å ivareta interessene til advokater som driver eiendomsmegling som en del av sin virksomhet, eller som er fagansvarlig i et eiendomsmeglingsforetak.

• Gir, sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge, innspill til Finanstilsynet og Forbrukerrådet som berører reguleringen av eiendomsmegling.

• Har laget forslag til maler for oppdragsavtaler og kontrakter til bruk for medlemmene.

• Arrangerer kurs.

• Styrets leder er advokat Einar Edin.

(Kilde: Eiendomsadvokatene.no)

[/su_box]

 

Fra kontoret på kaia i Svolvær har Knut Pedersen overblikk over flere av de store byggeprosjektene i nabolaget.

Eiendomsmeglingsgruppen i Advokatforeningen

Til advokater som driver med eiendomsmegling tilbys:

• Egen faggruppe / kurs / arrangementer.

• Egen forsikringsordning.

• Huskelister for eiendomshandel.

• Ledes av Lena Drønnesund. Totalt fire advokater i styret, deriblant Johan Arnt Mettevold.

Powered by Labrador CMS