– Jeg opplever at vi konkurrerer med de eksterne advokatfirmaene når vi skal ansette, sier Audun Moen.
– Jeg opplever at vi konkurrerer med de eksterne advokatfirmaene når vi skal ansette, sier Audun Moen.

- Managing partnere har gitt utrykk for at våre uttalte mangfold-krav har gjort det lettere for dem å få større trykk på endringer internt

Advokatfirmaene er blitt mer ledelsesstyrte de siste årene, og den enkelte partner har kanskje fått litt mindre makt, sier Audun Moen, juridisk direktør i DNB.

Publisert Sist oppdatert

– Fra vår side er vi begeistret for samarbeidet vi har med norske advokater. De holder et høyt faglig nivå, og har jevnt over stor oppmerksomhet på verdiskapning for kundene, sier Audun Moen.

Advokatbladet 100 år!

I hundre år har Advokatforeningen holdt seg med et eget blad. Vi feirer jubileet gjennom året med historier om bladet og advokatstandens utvikling.

Han leder DNBs juridiske avdeling der det arbeider over femti advokater, og ble i februar stemt frem som landets fremste internadvokat i Finansavisens advokatundersøkelse.

Moen presiserer at DnB i hovedsak forholder seg til advokater fra landets store og mellomstore advokatfirmaer.

– Vi erfarer at de beste advokatene er nysgjerrige og veldig interessert i hva kundene står i. Det har også blitt større rom for tettere samarbeid. Det er ikke lenger slik at advokatene løser oppgavene alene. Vi jobber tettere sammen med de eksterne advokatene nå enn før, for å løse oppgavene. Vi håper en tettere samarbeidsform også kan bidra til å bygge mer kompetanse om og forståelse for næringslivet i advokatfirmaene, også hos de yngre advokatene. På sikt vil det sette firmaene i stand til å gi oss enda bedre råd, mener Moen.

– Mindre partnermakt

Han opplever at konsulent- eller rådgivningsdelen har blitt viktigere og viktigere de siste årene, særlig for de store firmaene.

– I større prosjekter spiller advokatene ofte en rolle inn i flere ulike prosesser. Et annet trekk er at vi opplever at de er mer ledelsesstyrte nå, kontra for bare noen år siden. Den enkelte partner har kanskje fått litt mindre innflytelse. For oss som kjøper inn advokattjenester er det blitt enklere å forstå hva det enkelte firmaet står for, og hvilken kultur de ønsker å etablere. Det er mye lettere for oss å ha en dialog med et firma som har en tydelig ledelse, sammenlignet med det å forholde seg til enkeltadvokater.

– Opplever du store forskjeller fra firma til firma?
– Vi kommer nok ikke unna at hvem i firmaet du samarbeider med kanskje er viktigere enn hvilket firma det er. Det er jo mange typer advokater. Det er kanskje en forskjell mellom de som primært vil jobbe med og løse kundenes problemer, og de som jakter markedsandeler. Flere av de store firmaene jakter nok markedsandeler nå. Kanskje det bidrar til at firmaene blir litt likere hverandre, spør Moen.

Nye teknologiske løsninger kan gjøre responstid og kvalitetsforskjellene mindre. Da blir personene bak rådene viktigere. At advokaten du forholder deg til forstår deg og bedriften din, vet hvilke utfordringer bedriften står i, og tør å utfordre – og dermed kan bidra til kloke beslutninger.

– Hva bør advokatfirmaene bør bli flinkere på?
– Mitt inntrykk er at mange av firmaene er blitt mye flinkere til å gi arbeidsdagene mer forutberegnelighet, og gjøre det lettere for flere å trives godt i jobben, og kanskje blir værende lengre i advokatfirmaene. Jeg tror det er viktig at firmaene fortsetter å legge til rette for at flere blir lenger før de slutter, slik at man fremover i større grad klarer å ivareta mangfoldet firmaene rekrutterer fra studiet, også på høyere nivåer i organisasjonen.

Også DNB som innkjøper har et ansvar for å legge til rette for at advokatene skal kunne planlegge, erkjenner Moen.

– Vi må bli bedre

Ønsket om flere kvinner var primært drevet om et ønske om kvalitet, ettersom flertallet av de som eksamineres ut av jusstudiet er kvinner, påpeker DNB-advokaten.

– Om firmaene ikke klarer å holde på de største talentene går det ut over oss som innkjøpere. Vi hører historier om mannlige partnere som snakker ned nye kvinnelige partner-kolleger. Dette er egnet til å presse flinke kvinner ut av bransjen. Samtidig opplever jeg et genuint ønske fra lederne i bransjen om å få opp flere kvinner. Flere managing partnere har gitt utrykk for at våre uttalte mangfold-krav har vært positive, og gjort det lettere for dem å få større trykk på endringer internt, sier Moen.

Han erkjenner at de som innkjøpere har en tendens til å oppsøke de som hjalp dem forrige gang.

– Her har ikke vi vært gode nok. Hvis vi skal få til endringer må vi som kunder bli flinkere til å identifisere up & coming-talenter, og gi dem muligheten til å levere. Vi må i større grad sette ut oppdrag til de advokatene som vi ønsker at skal lykkes, og som det er viktig for oss at firmaene klarer å beholde. Dette kommer vi til å prioritere i årene som kommer.

Etter hvert som mangfoldet øker på alle nivåer i advokatbransjen blir det nok naturlig å dreie oppmerksomheten fra det å telle hoder til det å utnytte og ta i bruk mangfoldet man har.

– Mange steder er nok arbeidskulturen litt på flertallets premisser, mens enkelte medarbeidere kanskje bruker mye energi på å beskytte seg selv. En raus kultur som gjør at alle kan senke skuldrene, være seg selv og bidra med sitt er positivt for verdiskapningen. I alle fall er det slik vi tenker i DNB.

– Om vi får rett i at teknologien bare blir viktigere fremover, også i advokatbransjen, og at dette kan bidra til å gjør forskjellene mellom firmaene mindre, tror vi som sagt at menneskene bak rådene bare blir viktigere. Derfor tror vi at firmaene som lykkes med å beholde mangfoldet helt opp til partnerskapet vil ha et konkurransefortrinn fremover, avslutter Moen.

Powered by Labrador CMS