Siri Teigum, Merete Smith, Kjersti T. Trøbråten, Mona Søyland, Siri Birgitte B. Berge og Siv Helen R. Torstensen er bare noen av kvinnene som trekkes frem av Kapital.
Siri Teigum, Merete Smith, Kjersti T. Trøbråten, Mona Søyland, Siri Birgitte B. Berge og Siv Helen R. Torstensen er bare noen av kvinnene som trekkes frem av Kapital.

Dette er Norges mektigste kvinnelige advokater

Både høyesterettsdommere, advokater og utredere er med i Kapitals oversikt over landets mektigste kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år lager Kapital en oversikt over landets hundre mektigste kvinner. Ikke overraskende er det statsminister Erna Solberg (H) som topper, etterfulgt av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) som nummer to, og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) som nummer tre.

I tillegg til hovedlisten over de hundre mektigste kvinnene, har Kapital også laget egne lister over de tjue mektigste kvinnene innen enkelte bransjer, deriblant juss.

Norges mektigste kvinnelige privatpraktiserende advokat er ifølge Kapital partner og styreleder i Wiersholm, Kjersti Tøgard Trøbråten.

Rett bak følger partner og styreleder Torill Hasle Aamelfot i Deloitte, etterfulgt av managing partner Mona Søyland i Simonsen Vogt Wiig, partner i Thommessen Siri Teigum, og de to juridiske direktørene Siri Birgitte Bang Berge i Telenor og Siv Helen Rygh Torstensen i Equinor.

Juss-oversikten toppes av Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, som også innehar plass nummer 28 på hovedlisten.

Øie etterfølges av sju høyesterettsdommere; Hilde Indreberg (nummer 57 på hovedlisten), Bergljot Webster (nummer 58 på hovedlisten), Kristin Normann (nummer 59 på hovedlisten), Ragnhild Noer (nummer 60 på hovedlisten), Wenche Elizabeth Arntzen (nummer 61 på hovedlisten), Cecilie Østensen Berglund (nummer 62 på hovedlisten) og Kine Elisabeth Steinsvik (nummer 63 på hovedlisten).

Se hele juss-oversikten nederst i saken!

Fire mektige privatpraktiserende advokater

Beste plasserte advokat på 15. plass, er Kjersti Tøgard Trøbråten, partner og styreleder i Norges fjerde største advokatfirma, nemlig Wiersholm. I fjor hadde firmaet en omsetning på 850 millioner kroner, hvilket utgjør en vekst på rundt ti prosent sammenliknet med året før.

Like etter Trøbråten følger Torill Hasle Aamelfot, partner og styreleder i Deloitte advokatfirma. Målt i fjorårets omsetning på om lag 494 millioner og med en vekst på 9,4 prosent sammenliknet med 2018, er Deloitte landets niende største advokatfirma.

På plass nummer 17 står Mona Søyland, managing partner i Simonsen Vogt Wiig. Firmaet hadde en omsetning på over 579 millioner kroner i 2019, og er med det landets sjette største advokatfirma med en vekst på 3,2 prosent mot året før.

Etter Søyland følger Siri Teigum, partner i Thommessen og styreleder i Folketrygdfondet. Thommessen nærmer seg én milliard i omsetning med sine 976 millioner kroner i fjor, samt en vekst på 7,3 prosent. Etter Wikborg Rein og Schjødt, er Thommessen landets tredje største advokatfirma.

Ingen av de mektige privatpraktiserende advokatkvinnene inngår i Kapitals hovedliste.

Merete Smith tilbake

Forutenom Trøbråten, Aamelfot, Søyland og Teigum, står også advokatene Elisabeth Stenwig og Ida Hjort Kraby oppført. Begge sitter i Regjeringsadvokatens ledergruppe, og innehar plass nummer 68 og 69 på hovedlisten.

Av internadvokater, finner vi både Equinors forholdsvis ferske juridiske direktør, Siv Helen Rygh Torstensen, og Telenors juridiske direktør, Siri Birgitte Bang Berge. Sistnevnte var inntil i fjor partner i advokatfirmaet Kluge.

På plass nummer 12 i juss-oversikten, samt på plass nummer 86 i hovedlisten, står Merete Smith. I tillegg til å være generalsekretær i Advokatforeningen, er hun også styreleder for Nationaltheateret. Smith har vært fraværende fra hovedlisten noen år, men er altså nå tilbake i manesjen. Det er samtidig verdt å nevne at hun hele tiden har hatt fast plass i juss-oversikten.

LANDETS MEKTIGSTE KVINNER I JUSSEN:

PLASS NAVN STILLING
1Toril Marie ØieHøyesterettsjustitiarius
2Hilde IndrebergHøyesterettsdommer
3Bergljot WebsterHøyesterettsdommer
4Kristin NormannHøyesterettsdommer
5Ragnhild NoerHøyesterettsdommer
6Wenche Elizabeth ArntzenHøyesterettsdommer
7Cecilie Østensen BerglundHøyesterettsdommer
8Kine Elisabeth SteinsvikHøyesterettsdommer
9Elisabeth StenwigAdvokat, ledergruppen, Regjeringsadvokaten
10Ida Hjort KrabyAdvokat, ledergruppen, Regjeringsadvokaten
11Bente Johanne KraugerudDirektør, Høyesterett
12Merete SmithGeneralsekretær, Advokatforeningen
13Marianne VollanLeder, Borgarting lagmannsrett
14Birthe Aspehaug BusetUtredningsleder, Høyesterett
15Kjersti Tøgard TrøbråtenPartner og styreleder, Wiersholm
16Torill Hasle AamelfotPartner og styreleder, Deloitte
17Mona SøylandManaging partner, Simonsen Vogt Wiig
18Siri TeigumPartner, Thommessen
19Siv Helen Rygh TorstensenJuridisk direktør, Equinor
20Siri Birgitte Bang BergJuridisk direktør, Telenor

KILDE: Kapital

Powered by Labrador CMS