Atle H. Carlsen i Selmer, Equnior-advokat Ellen Kristina Bergan, senioradvokat Christian Emil Petersen i Wikborg Rein, partner Ylva Gjesdahl Petersen fra Thommessen, partner Henrik Boelke fra Hjort og partner Naja Donnow fra Kluge satt i panelet.
Atle H. Carlsen i Selmer, Equnior-advokat Ellen Kristina Bergan, senioradvokat Christian Emil Petersen i Wikborg Rein, partner Ylva Gjesdahl Petersen fra Thommessen, partner Henrik Boelke fra Hjort og partner Naja Donnow fra Kluge satt i panelet.

– Da jeg var trainee var det ingen som turte å si at de ønsket «work life balance»

Equinor vil fortsette å bruke sin innflytelse som stor innkjøper til å integrere mangfold som et av flere parametere de vurderer advokatfirmaene på – men vil ikke kvotere.

Publisert   Sist oppdatert

Nylig arrangerte Kvinneutvalget i Advokatforeningen i samarbeid med organisasjonen #Hunspanderer et inspirasjonsseminar i Advokatfirmaet CLPs lokaler om hvilke tiltak som må til for å få opp flere kvinner i lederposisjoner i advokatbransjen, og hvordan man skal klare å møte økte krav til kjønnsbalanse og rapportering fra kunder.

I advokatfirmaet Selmer vil de vri vekk fokuset fra timeprismodellen.

– Vi er helt avhengig av at flere ønsker å kombinere partnerstilling med det å ha familie, sa administrerende direktør Atle H. Carlsen.

– Vår bransje er et produkt av en tid der samfunnet så annerledes ut. Partnermodellen fremstår umoderne, fortsatte han.

Han erkjente at motivasjonsfaktorene i firmaet har vært for timesbaserte.

– Vi som advokatfirma er opptatt av å skape mest mulig verdi for kunden til lavest mulig kost. Da må vi ha et incentivsystem bakover i verdikjeden som speiler dette, og ikke ha advokater som jager mot å maksimere egen lønning med flest mulig timer.

– Dette har ikke bransjen vært gode nok på, mente Carlsen.

Skeptiske kvinner

Han fortalte at Selmer har lagt om på incentivene for advokatene og senioradvokatene i firmaet, og at disse skal endres også for fullmektigene.

– Vi må bli flinkere til å finne ulike løsninger på hvordan man skal komme seg oppover, og synliggjøre muligheten for å jobbe med redusert innsatsgrad, sa Carlsen.

I Selmer har en gruppe på syv kvinnelige advokater kartlagt ulike problemstillinger knyttet til interne karrieremuligheter. Blant annet har kvinnelige advokatfullmektiger og advokater i firmaet fått spørsmål om de ser seg selv som partner med en eventuell familie.

Mens ti prosent var klare på at det ville gå helt fint, svarte hele førti prosent «nei» eller «vet ikke».

– Vi kan bare ikke ha en så stor andel som ikke ser seg selv som mulig partner hvis de får familie. Da hopper de av i mellomtiden, sa Carlsen, som presiserte at å få frem flere kvinnelige partnere er et ledelsesproblem og -ansvar – og at de aller fleste tiltakene de gjør i firmaet er kjønnsnøytrale.

BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt sitter i Advokatforeningens kvinneutvalg.
BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt sitter i Advokatforeningens kvinneutvalg.

– Jeg synes det er kjempefint at selskaper som Equinor og DnB stiller krav, men drivkraften må komme innenfra. Og da må du tro at verdien du skaper vil bli større med mangfold i teamet, sa Carlsen.

Negativ likedelingsmodell?

Equnior-advokat Ellen Kristina Bergan tok til orde for at man må tørre å snakke om elefanten i rommet: Penger og inntjening.

– Det er mulig at vi også må ta innover oss at vi som kunder kanskje øker fokuset på antall timer når vi betaler for rådgivning pr. time. Man må også stille spørsmålstegn ved om likedelingsmodellen egentlig er negativ for mangfoldet. Jeg stiller spørsmålene, og sier ikke at vi har alle svarene, men at vi må tørre å snakke om disse tingene – ikke bare om prosjektstyring og mulighetene for hjemmekontor, sa Bergan.

Hun presiserte at de som innkjøpere ikke ønsker å ta fra advokatfirmaene lønnsomheten, eller at man «skal kvotere inn tapsprosjekter».

– Vi mener absolutt ikke at kvinner er tapsprosjekter! Vi mener man må være villig til å se på langsiktigheten, og at man kanskje får avkastningen først på sikt, og stille spørsmål om man er like konkurransedyktige om fem – ti år hvis man ikke gjør noe nå?

Mange moderne kvinner og menn hverken ønsker, eller kan ha like mange timer på blokken som før, mente hun.

– Jeg merker en trend blant student-traineene der ute. Da jeg var trainee for ni-ti år siden, var det ingen som turte å si at de ønsket ha «work life balance» eller å stå på ski i helgene – det snakker mange helt åpent om nå, påpekte Equnior-advokaten.

CLP-advokat Eline Thorsrud sitter i styret i #Hunspanderer og innledet under seminaret.
CLP-advokat Eline Thorsrud sitter i styret i #Hunspanderer og innledet under seminaret.

– Må beholde de beste

Hun lovet at Equinor vil fortsette å bruke sin innflytelse som stor innkjøper til å integrere mangfold som et av flere parametere man vurderer advokatfirmaene på – ikke kvotering.

– Vi kommer til å se på resultater og målsetninger. Det holder ikke lenger bare å ha en god policy, eller å prate om det, sa Bergan.

– Vi er de første til å si at vi også må gjøre vårt. Tilgjengelighet er en del av det man kjøper inn. Vi som kunde kan bli flinkere til å si at «dette rådet trenger jeg ikke i dag, det holder om jeg får det om en uke», sa Bergan.

Full sal da Advokatforeningens kvinneutvalg inviterte til debatt og inspirasjonsseminar i samarbeid med #Hunspanderer.
Full sal da Advokatforeningens kvinneutvalg inviterte til debatt og inspirasjonsseminar i samarbeid med #Hunspanderer.