Wiersholm-partner Georg Abusdal Engebretsen. Foto: Henrik Skjevestad

- Ikke vent med compliance-arbeidet!

Wiersholm-partner Georg Abusdal Engebretsen advarer mot å utsette compliance-arbeidet til det er for sent, og påpeker at myndighetene ofte retter fokus på mellommenn som banker, forsikringsagenter - og advokater.

Publisert Sist oppdatert

Menneskerettighetsbrudd i Norge og i utlandet var det overordnede temaet da Oslo compliance forum ble arrangert på Grand hotell i Oslo denne uken.

Wiersholm-partneren Georg Abusdal Engebretsen arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og det offentlige innen compliance og granskning. Han var en av innlederne under konferansen.

- Litt flåsete kan man si at myndighetene i dag ser forbi skurken. Det er ikke primærforbryteren som settes i søkelyset, sa Engebretsen, som ble partner i firmaet fra nyttår.

Han viste til såkalte beaching-saker, å kjøre skip opp på langgrunne strender og hugge dem opp der - som har vært mye omtalt i media det siste året.

Oslo Compliance Forum ble arrangert for sjuende gang denne torsdag 21. mars på Grand hotell i Oslo.

- Hvem ble siktet i disse sakene? Ikke rederen eller verftet - men den anerkjente forsikringsagenten. Og hvem er det som brettes ut i avisen og etterforskes? Ikke oligarken som plasserer pengene, men bankene, sa Engebretsen.

- Vi kan si at den rene mellommannen, enten det gjelder banker, store internasjonale selskaper - eller advokater, på en helt annen måte er gjenstand for oppmerksomhet nå, påpekte Engebretsen, før han kom med noen konkrete tips til forsamlingen;

- Ikke vent

- Et helt grunnleggende råd er: Ikke vent med compliance-arbeidet til de konkrete pliktene, som kanskje aldri kommer, er på plass. Start arbeidet nå. Historiske handlinger vurderes med nåtidens briller. Og dagens handlinger vil vurderes med morgendagens briller, som kan være mange år frem i tid, sa Engebretsen.

- Det nytter ikke tenke snevert, at man ikke formelt er underlagt et hvitvaskingregelverk eller at man slipper unna fordi man arbeider med stater som ikke har ratifisert konvensjonen mot beaching av skip. Det er en manøvrering jeg vil fraråde, sa Engebretsen.

- Vær realistisk

- Det er i vår tids DNA at vi tar på oss veldig mye risiko som vi ofte ikke kan håndtere. Ikke sette opp en organisering av virksomhetene hvor det i praksis ikke er mulig å følge systemene, advarte Engebretsen.

Ifølge Wiersholm-partneren kan man bare glemme full forutsigbarhet på området.

- Vi i compliance-miljøet klager gjerne over at myndighetene ikke gir oss dette. Ikke sitt å vent på klare retningslinjer, eksempelvis til menneskerettigheter som aldri vil komme, oppfordret advokaten.

Utfordre rådgiveren deres

Han tilla at man heller ikke bør ta til takke med defensive råd.

- Rådgivere er, på en helt annen måte enn før, i samme båt som klienten - ingen er beskyttet. Regler for god advokatskikk krever nå at advokater må unngå å jobbe for klienter som risikerer brudd på menneskerettigheter. Bruk lokale rådgivere der det er mulig, men ikke isoler internasjonale menneskerettighetspørsmål fra den norske virkeligheten, påpekte Engebretsen.

Må kunne dokumentere

Å dokumentere det man sier og gjør, er ifølge ham, også svært viktig.

- Grundige vurderinger som ender opp i et tvilsomt resultat vil være å foretrekke fremfor fravær av vurderinger. Jeg har nesten til gode å se ordentlige grundige vurderinger ende opp i en kjempekrise - selv om vurderingen ble feil, sa Engebretsen.

Statsadvokat Ubiratan Cazetta i Ministério Público forhandlet med Norsk Hydro etter at store vannmengder førte til store utslipp og konsekvenser for lokalmiljøet der den norske bedriften har sin virksomhet. Torsdag var han på plass under Oslo Compliance forum.

Oslo compliance forum ble innledet av den anerkjente Wiersholm-partner og arbeidsrettsspesialisten Jan Fougner som introduserte tematikken, før den franske menneskerettighetsadvokaten Olivier Attias fortalte om konsekvensene av næringslivets menneskerettighetsbrudd.

Deretter fikk tilhørerne høre erfaringer fra Hydros utenlandsvirksomhet fra to sider, ved Elise Must, Compliance & General Counsel, og fra den brasilianske statsadvokaten Ubiratan Cazetta, før det var tid for paneldebatt.

Statsadvokat Inge Svae-Grotli fra Økokrim, Elden-partner Thomas Skjelbred, Maja de Vibe fra Statkraft, Cira Holm i Yara, Muriel Bjørseth Hansen fra Næringsdepartementet, og tidligere Wiersholm-mp, Summa Equitys adm. direktør Nils H. Thommessen, deltok alle i et debattpanel som diskuterte forretningsdrift sett opp mot menneskerettigheter og compliance.
Powered by Labrador CMS