Bjørnar Alterskjær ønsket CMS-partnere fra over 40 land velkommen til hovedstaden.

CMS Kluge 100 år: Tusen partnere på konferanse i Oslo

Nær tusen CMS-partnere fra hele verden tok turen til Oslo for å delta på det internasjonale forumet, Global Partner Summit 2023. På menyen stod bærekraft, kunstig intelligens og nye bekjentskaper på tvers av landegrensene.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ble ganske nylig en del av CMS, og vi ønsket derfor å invitere alle internasjonale partnere til Oslo slik at de kunne se hvordan deres nye medlem har det i Norge. I tillegg feirer vi hundre år i år, så det var en god anledning til å avholde forumet her, sier managing partner i CMS Kluge, Bjørnar Alterskjær.

Fra onsdag til fredag forrige uke deltok nær tusen partnere fra CMS-systemet på en Global Partner Summit på The Hub i Oslo, hvor det ble arrangert ulike sesjoner om blant annet kunstig intelligens, ESG og andre nye fremtidige utfordringer og muligheter.

- Vi gjennomfører et slikt arrangement hvert år, men dette er den største samlingen vi noensinne har hatt. Det er vår mulighet til å samles, diskutere business og nye ideer på tvers av de nasjonale advokatfirmaene under CMS, sier executive partner i CMS, Duncan Weston.

Sent inntog i Norden

CMS ble startet i 1999, og har i dag over tolv hundre partnere og fem tusen advokater i 45 land. Likevel slet de lenge med å etablere seg på det nordiske markedet, før Kluge i 2021 ble CMS' første advokatfirma i Norden.

Det var viktig for CMS, forteller styreleder Pierre-Sébastien Thill i CMS International.

- Det var et vakuum i Norden i mange år. Generelt sett var det vanskelig for skandinaviske advokatfirmaer å slå seg sammen med en organisasjon som medførte at de mistet henvisninger de fikk fra andre firmaer. Dette endret seg med tiden som følge av en større internasjonalisering. På den måten fikk også de nordiske landene en strategisk interesse i å bli med i et større internasjonalt fellesskap, sier Thill.

Managing partner i CMS Kluge, Bjørnar Alterskjær, internasjonal styreleder, Pierre-Sébastien Thill, administrerende direktør Isabel Scholes og executive partner, Duncan Weston.

Et medlemskap i CMS medfører visse forpliktelser, men gir samtidig stor frihet til de respektive advokatfirmaene, forteller han.

- CMS er en organisasjon sammensatt av medlemsadvokatfirmaer som er økonomisk og juridisk uavhengige, men funksjonelt og operativt integrert i et større nettverk. Alle rettssystemer er unike og forskjellige, og har sterk innvirkning på den nasjonale kulturen.

- Det forventes at advokatfirmaene våre gjør alt de kan for å være blant de beste i sine lokale markeder, og at de styrer sin egen virksomhet lokalt, samtidig som de overgir deler av ansvaret til CMS, sier Thill.

Internasjonale treningsprogrammer

Alterskjær forteller at Kluge vurderte å bli en del av et større internasjonal fellesskap i flere år, før de i 2021 falt på valget om å bli en del av CMS.

- Det var en stor endring for oss. Nå har vi et helt annet internasjonalt tilsnitt som gjør det mulig for oss å samarbeide på tvers av landegrensene på en annen måte. Globale internasjonale akademier og treningsprogram gjør det også attraktivt å jobbe hos oss, fordi man jobber med spesialister på samme kompetanseområde over hele verden.

Weston forteller at alle nye partnere i CMS går gjennom et internasjonalt partnerprogram over tre dager.

- Som fersk partner blir man sendt til CMS Academy School som blir holdt av IMD Business School i Sveits. Der blir advokatene kjent med hverandre, jobber sammen og deler erfaringer, før de blir en del av partnerskapet nasjonalt.

Fordel i møte med nye utfordringer

ESG og AI var blant hovedtemaene på forumet på The Hub. Alterskjær forteller at deres tilknytning til et større internasjonalt fellesskap vil være en fordel i møte med utfordringene som følger i forbindelse med disse temaene.

Fra mottakelsen på The Hub i Oslo.

- Kluge jobbet også mye med datainnovasjon og teknologi, men med to hundre ansatte ville vi aldri kunnet gjøre de investeringene som var nødvendige for å teste, mislykkes, gjenta og lykkes. Nå samler vi ressursene til de nasjonale firmaene sentralt i CMS, noe som gir en mye større mulighet til å investere og teste.

Thill forteller at alle medlemsfirmaene samarbeider om en pott, noe som gjør firmaene konkurransedyktige og innovative.

- Vi jobber med teknologi som utvikles sentralt, og som de fleste medlemsbedriftene absolutt ikke hadde hatt råd til hver for seg, sier han.

- Hvert firma bidrar med en viss prosentandel av inntektene til en sentral pott. Denne blir styrt av CMS Legal Services som er basert i Frankfurt, hvor nær 100 ansatte jobber. På den måten kan advokatene globalt forholde seg til sine arbeidsoppgaver og sine klienter, mens det er team som jobber med utviklingen.

Blant teknologien det jobbes med, er bruk av kunstig intelligens i arbeidshverdagen, et stort fokusområde.

- Vi ser på det som en stor utfordring, men også en mulighet til å bli mer effektive. Samtidig ønsker vi å beholde den menneskelige kunnskapen i fokus, sier Thill.

ESG i fokus

Administrerende direktør i CMS, Isabel Scholes, var blant lederne av arrangementet, og holdt blant annet en workshop om ESG.

- Vi ønsket å samle alle for å snakke om hva de ulike firmaene gjør, og dele best practice. Videre ønsker vi å overbevise alle om nødvendigheten av alltid å tenke på ESG, både internt, men også i forbindelse med våre klienter, sier hun.

- Vi ønsker å bygge opp en solid global ESG-profil, steg for steg. Vi har blant annet undertegnet UN Global Compact, og fått EcoVadis-sertifisering, forteller hun.

EcoVadis er et internasjonalt evalueringsprogram for bedrifters bærekraftsarbeid som ble startet i Paris i 2007.

Over 800 mennesker var til stede under åpningen.
Powered by Labrador CMS