Brede A. Haglund er partner i Brækhus som er nominert til Talentprisen 2017.
Brede A. Haglund er partner i Brækhus som er nominert til Talentprisen 2017.

- En partner-karriere dreier seg først og fremst om interesse og valg av livstil

Brækhus-partner Brede A. Haglund erkjenner at å være partner krever fokus på faktureringsgrad, kompetanse og kommersiell utvikling av seg selv og andre, men tror likevel bransjen har godt av og er i ferd med å gjennomføre en vridning mot en sunnere balanse mellom arbeid og fritid.

 

Fem av landets største advokatfirmaer, Selmer, Brækhus, Thommessen, Wikborg Rein og Grette, er nominert til Advokatforeningens talentpris som deles ut 1. juni under den store Advokatfesten i Oslo. Frem mot prisutdelingen presenterer Advokatbladet et utvalgt talent fra hvert firma.

Talentprisen for 2017 er rettet mot store advokatfirmaer med mer enn femti ansatte som kan vise til konkrete resultater for hvordan firmaet verdsetter, utvikler og beholder juridiske talenter. Advokatforeningens talentpris deles i år ut for sjette gang. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Dagens talent er Brækhus-partner Brede A. Haglund.

– Beskriv firmaet ditt med tre ord

Kunnskapsrikt, inkluderende, nytenkende

– Hvorfor bør ditt firma vinne Advokatforeningens talentpris?

– Nå har vi vært nominert tre av de fire siste årene så jeg lovet på stand i ALD at vi skulle vinne i år …! Brækhus bør vinne årets talentpris fordi vi setter menneskene i fokus. Denne verdien gjennomsyrer alt talentarbeid, fra rekruttering til siste arbeidsdag. Vi skal være best på menneskelige aspekter, og derfor blir vi fra første dag i selskapet involvert i direkte kundekontakt. Dette gjør arbeidshverdagen inspirerende og gir også merverdi for våre klienter. I Brækhus har vi det gøy på jobben, og vi jobber sammen som et lag som løfter hverandre i samme retning. Dette kaller vi Brækhus-sjela – arbeidsglede og lagarbeid, med et kompromissløst krav til faglig spisskompetanse. Denne kombinasjonen bidrar til at vi har lav turnover og engasjerte ansatte.

 

– Hvordan skiller talentutviklingen i ditt firma seg fra andre firmaer?

– I motsetning til mange andre store selskaper er det ikke HR-avdelingen som gjennomfører intervjuer. Avdelingen som rekrutterer utfører intervjuene selv, da vi ønsker at talentene skal møte så mange som mulig av deres fremtidige kolleger. Selv sto jeg på stand på årets arbeidslivsdager og studentene nevner vårt strukturerte talentarbeid Brækhus-skolen – nærmest som en merkevare. Det skal vi være stolte av. Som fersk partner har jeg selv en partner med betydelig fartstid som mentor. Brækhus-skolen er ikke bare teori, men et stolt sertifikat for lite gjennomtrekk og høy grad av interne opprykk. I løpet av de siste tolv månedene har vi hatt tre interne partneropprykk hvor alle startet sine profesjonelle karrierer i Brækhus. To av dem har hatt erfaring fra management for hire løsning hos noen av verdens største selskaper. Dette er en modul i Brækhus-skolen som sikrer at våre talenter får kommersiell erfaring.

– Hvorfor faller så mange kvinner fra før de blir partnere?

– Som for gründere, og egen virksomhetseier mener jeg en partner-karriere først og fremst dreier seg om interesse og valg av livstil. Å være partner innebærer fokus på faktureringsgrad, kompetanse og kommersiell utvikling av seg selv og andre. Det er denne variasjonen som gjør det så gøy og interessant, men også setter store krav til risikovilje, tilgjengelighet og arbeidsevne. Den enkeltes familiesituasjon kan sette begrensinger for slik tilgjengelighet og risikovilje. For mange kommer satsning på en karriere som partner i konflikt med å starte en familie. Tradisjonelt har vi sett at det er kvinnen som har tatt størsteparten av ansvaret hjemme, men jeg tror advokatbransjen som helhet ser en klar endring her ved at det både forventes og ønskes at det er en jevnere fordeling av ansvaret. Dette krever at advokatfirmaene i større grad tilrettelegger for å kombinere oppfølging av familie og en partnerkarriere. I Brækhus har vi søkt å tilrettelegge for slik kombinasjon ved å etterstrebe en sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Les også intervju med Thommessens senioradvokat Ylva B. Gjesdahl:

- Mange faller fra før de ser at familieliv og partnerstatus kan kombineres

 

– Hvordan skal bransjen kunne bedre kjønnsbalansen i advokatselskapenes partnerskap?

– Dette vil nok på sikt bli en snudd problemstilling. Som vi ser her, er jeg den eneste mannen blant de nominertes utvalgte. Når det er sagt så tror jeg bransjen har godt av og også er i ferd med å gjennomføre en vridning mot en sunnere balanse mellom fritid og arbeid. Dette vil på sikt redusere «kostnaden» av redusert tilgjengelighet. I Brækhus har vi lenge hatt denne balansen som en uttalt firmaverdi. Vi har en fadderordning som også gjelder ved permisjoner. Denne er godt hjulpet av effektive digitale hjelpemidler. På sikt tror jeg at teknologien vil gjøre tilretteleggingen av slik balanse enda lettere. Det er blant annet derfor vi i Brækhus jobber hardt med effektivisering og digitalisering. Brækhus har i dag en kvinneandel blant partnerne på 27 prosent. Dette er høyt sammenlignet med andre firmaer på vår størrelse, og vi jobber aktivt for å øke andelen.

 

– Hva tror du er den største forskjellen på å være advokat i dag kontra ti år siden?

– E-post har nok satt strengere krav til responstid, tilgjengelighet og redusert antall reisedøgn og personlige møter, men jeg er klar på at de største endringene ligger foran oss. Jeg har i hele min karriere jobbet med allokering av risiko, integrering og beskyttelse av teknologi. I denne tiden har tjenester i alle bransjer blitt automatisert og frigjorte ressurser har i stor grad skapt merverdier. Det samme er i ferd med å skje i vår bransje. Vi kan med fordel automatisere standardiserte tjenester som due diligence og enkle selskapsrettslige øvelser. Vår kompetanse og personlige egenskaper kan også effektiviseres for å skape merverdier andre steder. I Brækhus tar vi derfor en aktiv rolle i denne utviklingen, da den i tillegg til å gi merverdi for våre klienter også gir oss også en mer interessant og effektiv arbeidshverdag.

– Hva har du lært i løpet av din tid som advokat som du gjerne skulle visst da du startet i yrket?

– Jeg mener at det å oppnå en god kommersiell forståelse er det klart vanskeligste ved vårt yrke. Uavhengig av hvilket stadium vi er på i leveransen er kartlegging av kommersielle forventninger det mest sentrale. Som fersk advokat er det fristende å gjennomgå alle rettskilder – lange og imponerende pro-et-contra drøftelser og dernest treffe en konklusjon som ikke kommer overraskende på leseren. Det er tross alt dette vi har trent på i fem år. Klienter er sjelden særlige betalingsvillige for slike lange og imponerende drøftelser. De ønsker en glassklar konklusjon som de kan innrette seg etter. Det å finne en balanse mellom disse ytterpunktene forutsetter en modningsprosess jeg gjerne skulle rundet fra start.

– Hvor er du om fem år

– Da er jeg fortsatt i Brækhus, med det samme målet om å skape Norges beste arbeidsplass. Som den dynamiske målsetning dette er kommer man jo aldri helt i mål, så dere vil se mer til oss!

Advokatbladet samlet nylig en utvalgt ung advokat fra hvert av de fem nominerte selskapene til Talentprisen 2017. (f.v.) Brede A. Haglund (Brækhus), Lene Moe Blom (Grette), Caroline Skaar Landsværk (Wikborg Rein),  Ylva B. Gjesdahl Petersen (Thommessen), Helene Hem Halum (Selmer).
Advokatbladet samlet nylig en utvalgt ung advokat fra hvert av de fem nominerte selskapene til Talentprisen 2017. (f.v.) Brede A. Haglund (Brækhus), Lene Moe Blom (Grette), Caroline Skaar Landsværk (Wikborg Rein),  Ylva B. Gjesdahl Petersen (Thommessen), Helene Hem Halum (Selmer).

Brede A. Haglund

• Alder: 34

• Stilling: Partner i Brækhus

• Hvor lenge i selskapet: Fra 2008 men har til sammen 2 år i Siemens

• Jobber hovedsakelig med: IT, teknologi og industri 4.0

• Uteksaminert: 2008

Powered by Labrador CMS