Anders Anundsen nyslått minister

Published

– Det har gått i ett siden utnevnelsen. Jeg satte meg ikke inn i bilen min på tre uker, og lommeboka rakk jeg ikke å hente i bilen før etter en uke, sier en svært travel justis- og beredskapsminister.

Anders Anundsen er velkjent etter å ha ledet den tøffeste kontrollkommisjonen i Stortinget i nyere tid. Selv statsminister Stoltenberg måtte inn på teppet for å forklare seg. Mange vil også dra kjensel på ham som tidligere FpU-leder, som nestleder i Stortingets 22. juli-kommisjon eller som mangeårig stortingsrepresentant. De fleste advokater vil vite at han er jurist, og har jobbet for advokat Dag W. Andresen. I tillegg har han vært meddommer, og han har vært delegat til FN. Riktig mann for sin post, skulle man tro. Helt uventet var det da heller ikke for Anundsen å bli spurt om å ta over Justis- og beredskapsdepartementet. Det voldsomme trykket fra media og andre har imidlertid kommet brått på. Her er det ikke snakk om noen hundre dagers fredningstid, nei.

Lett blir det heller ikke å skulle tilfredsstille FrPs kjernevelgere på justisfeltet. Også justispolitikere fra FrP blir raskt mykere i kantene når de må forholde seg til konkrete saker og problemstillinger. Samtidig er justispolitikk noe av det viktigste for kjernevelgerne, og gjengangstonen er strengere straffer og raskere hjemsendelse. Samtidig vil Anundsen rulle ut ungdomsstraffen fra 1. juli 2014, der ungdommer med ganske alvorlige forbrytelser bak seg kan dømmes til skolegang, fritidsaktiviteter og urinprøver.

– Jeg er helt uenig i at det er mildt å bli dømt til ungdomsstraff. De kan bli pålagt innetid, hvor de skal bo, daglig oppfølging blant mye annet. Da blir det feil å hevde at dette er en mild straffereaksjon. Det er ikke noe problem for en justis- og beredskapsminister fra FrP å foreslå en straff som både er streng, og som kan føre til mindre kriminalitet på sikt, sier Anundsen.

Når vi spør om hva som blir det viktigste fokuset hans fremover, er han tydelig og klar. En enhetlig justispolitikk, større perspektiver og hele straffesakskjeden under ett, er mantraet.

– Den forrige regjeringen var for dårlig til å se helheten. Det hjelper ikke å ha stor domstolkapasitet, om man ikke få saker inn. Og omvendt. Den rødgrønne regjeringen slukket branner og løste problemer stykkevis og delt. Det vil ikke vi gjøre.

 – Mer penger til domstolene, med andre ord. Siden det er de som sliter med få ressurser for tiden?

– Det er tilfredsstillende saksbehandlingstid i de fleste domstolene. Borgarting sliter, men det har med hvordan Domstoladministrasjonen har prioritert midlene sine. Noen saksområder har også for lang behandlingstid. Det er ikke noe jeg som justisminister kan gjøre noe med, siden det er DA sitt ansvar å prioritere. Samtidig er det jo slik at rammene er trange, og vi har foreslått å øke budsjettet til domstolene mer enn hva den forrige regjeringen ville. Vi ser at ansettelsesstopp i domstolene har redusert kapasiteten og restansene øker, derfor foreslår vi 10 millioner mer til DA, noe som skal gi 18 nye stillinger, derav 11 dommerstillinger, sier Anundsen.

– Har du fått flyttet mye på budsjettet i din sektor?

– Vi har gjort store bevegelser i vårt departement, blant annet 100 millioner mer til politiet og 150 millioner ekstra til økt utsending av asylsøkere uten rett til opphold, sier Anundsen.

– Ingen håp for advokater som drømmer om en betydelig økning i salærsatsen, eller endringer i stykkprismodellen?

– Nei, vi har ikke planlagt noen gode nyheter på det området. Jeg er heller ikke enig i at stykkprissatsen er for lav, heller ikke på asylrettens område. Samtidig vil vi ha en løpende tilnærming til stykkprisordningen. Kommer det innspill på at stykkprissatsen slår urimelig ut, så vil vi høre på det, lover han.

Skynde seg langsomt

Anundsen omtaler seg selv som veldig utålmodig, samtidig har han forsikret om at det ikke kommer noen store endringer i løpet av de første månedene. FrPs programfesting av at fylkesnemndene skal vekk, er for eksempel ikke med i regjeringsplattformen. Derimot står det at man «vil vurdere en forvaltningsdomstol i barnevernssaker».  Ting kommer til å ta tid, og Anundsen venter utålmodig – blant annet på Advokatlovutvalgets konklusjoner.

– Den største utfordringen er at Advokatlovutvalgets arbeid tar så lang tid. Jeg gleder meg til å ta tak i de politiske prosessene. Jeg er utålmodig, og det skal man være i en mindretallsregjering. Vi vet jo ikke hvor lenge vi får sitte. Man må ha gjennomslagskraft, respekt for Stortinget og en stor dose utålmodighet når man sitter som en mindretallsregjering, sier Anundsen.

– Blir du først og fremst en beredskapsminister, eller en justisminister?

– Jeg mener en god justis- og beredskapsminister må legge like mye vekt på begge ansvarsområdene. Det er utrolig viktig å sikre at vi har en bedre beredskap enn vi hadde 22. juli, men det kan ikke gå på bekostning av det øvrige arbeidet til politiet. Jeg blir bekymret når riksadvokaten forteller at det vanlige politiarbeidet er blitt dårligere, og når jeg ser at gjennomtrekket av jurister på Sentrum politistasjon i Oslo er på 60 % i året. Jeg har ikke noen quick fix, men dette må vi gjøre noe med, sier Anundsen.

– Du vil bli målt på asylpolitikken av FrPs kjernevelgere. Men, kan vi egentlig ha en strengere asylpolitikk enn dagens?

– Utfordringen vår er at vi arvet et system fra den forrige regjeringen, et system som fører til en opphopning av asylsøkere på mottak rundt omkring. Vi må få plassert de som har fått asyl ut i kommunene så raskt som mulig, og de som ikke har fått asyl må sendes ut med en gang. Bosetting er en kjempeutfordring. Her må vi tenke nytt, for det er ikke bra å bli sittende i mottak. Det er et eget statssekretærutvalg som skal se på bosettingsutfordringen, og de begynner arbeidet sitt i disse dager. I dag har vi 5000 asylsøkere som ikke har rett til opphold på asylmottak, i tillegg er det 7500 som vi ikke vet hvor er. Det skal heller ikke være noe som heter frivillig retur. Vi vil ha assistert retur. Man bør også skille mellom de som har fått opphold, og de som har fått avslag, i asylmottakene, sier justis- og beredskapsministeren.

– Politiet peker på at det er dyrt å assistere alle ut av landet. Blir det enkelt å få politiorganisasjonene med på dette?

– Politiet er mer en mulighet, enn et problem. Jeg er opptatt av å bygge organisasjonen nedenfra og opp, og da er dialog med politiet viktig, sier Anundsen.

38-åringen kommer fra Stavern og har kone og tre barn på 7, 11 og 15. Familien er gjerne ute i naturen, og har en hytte «i skauen» uten innlagt vann og strøm. Det er rekreasjon å gå i fjellet, brenne bål og komme seg etter en hard arbeidsdag, sier ministeren. (Han har tross friluftsinteressen fått Turistforeningen på nakken for å ville åpne opp for snøscooterkjøring i de fleste av landets vinterkommuner.) I tillegg til å gå rundt på fjellet med røde roser i kinnene, er familien mye på sjøen. Kulturelle interesser er bøker og teater.

– Problemet er bare at jeg trodde jeg hadde dårlig tid før. Nå har jeg bare ikke noen tid i det hele tatt. Jeg må finne en måte å skape meg pusterom på, rett og slett. Så kan jeg kanskje få lest en bok igjen, ler ministeren.