Elisabeth Wille har lang fartstid som advokat i privat praksis og fra Advokatforeningen.

Dette må du huske på når du starter for deg selv

Her tar Elisabeth Wille deg gjennom de viktigste tipsene når du skal begynne som selvstendig advokat. Hun har skrevet boken om «Organisering av advokatvirksomhet».

Publisert

Du må registrere foretaket enten i Foretaksregisteret eller i Enhetsregisteret.

Så må du registrere deg hos Tilsynsrådet, ha sikkerhetsstillelse og ha forsikring.

– Jeg mener at man absolutt bør melde seg inn i Advokatforeningen. Når det gjelder sikkerhetsstillelse og forsikring, er man sikker på at man får gode nok vilkår, og det får man ikke alltid alle andre steder. Jeg anbefaler veldig at man bruker Advokatforeningens forsikring, og som enkeltperson vil jeg si at du tegne gjennom foreningen, sier Wille.

Du må også tenke på om du skal ha kontorforsikring, og ikke minst sykeavbruddsforsikring.

Du må oppfylle regnskaps- og bokføringslovens regler og ha revisor og normalt også regnskapsfører. Så må du som oftest melde deg til Datatilsynet av hensyn til behandlingen av personopplysninger. Dessuten må du momsregistrere deg.

Du må også passe på identifikasjonskontrollen av klienter, og hvitvaskingsreglene.

Du behøver ikke nødvendigvis å ha et IT-system for å føre timer, men tar du sikte på å drive heltidsvirksomhet, bør du ha et timeregistreringssystem.

Før du starter, bør du ha regnet på hvilke utgifter du kommer til å ha. Du må regne med at du trenger kapital til å starte opp.

Lag en standard oppdragsbekreftelse hvor du har vilkårene dine: Ha standardvilkår som du alltid legger ved, og lag en konkret beskrivelse for hvert enkelt oppdrag av hva du skal gjøre. Mal for standardbekreftelse finner du på Advokatforeningens hjemmeside.

Særlig for private klienter er den økonomiske forutsigbarheten viktig. Vær edruelig når du forteller hva du kan levere og hva det vil koste. Ikke lov mer enn du kan holde. Kanskje du skal ha en debriefing med klienten i ettertid og spørre hvordan det gikk og om klienten er fornøyd?

– Som regel vil man ikke begynne advokatvirksomhet hvis ikke man har et kontaktnett som kan gi noen kunder, mener Elisabeth Wille. Men du bør tenke gjennom hvordan du skal drive og hvor klientene skal komme fra.

– Les gjennom Regler for god advokatskikk. Det hjelper deg å få under huden hva som kreves, sier hun.

Skal du annonsere? Hvordan skal du bruke sosiale medier? Kan du få artikler i avisene eller skrive i bransjeblader for å vise kompetanse og tilgjengelighet? Vær gjerne aktiv i foreninger, men ikke vær for pågående.

Registrer deg på Advokaten hjelper deg, og ikke glem å legge inn hvilken kompetanse du har.

Hvis du er i et kontorfellesskap, er det viktig å ha en ordentlig avtale. «Organisering av advokatvirksomhet» går gjennom hva som bør være med. Samarbeidet kan spenne fra det som bare er felles lokalisering og kanskje felles resepsjon og ellers alt individuelt, til fellesskap som er så tett integrerte at de i realiteten er et firma, bortsett fra at advokatene formelt sett har hvert sitt foretak.

Da skal du tenke på slikt som hvem som eier driftsmidlene, bruk av advokatfullmektiger og intern debitering. Dessuten: Hvem skal få komme inn i fellesskapet? Hvordan? Hvilke mekanismer skal dere ha for å treffe beslutninger som berører hele fellesskapet? Hvordan skal oppsigelse og oppløsning foregå?

Så bør dere ha en tvisteløsning; helst en voldgift – og kanskje også en meglingsbestemmelse. Dessuten trengs det regler om hvordan eventuelle interessekonflikter skal håndteres.

Er fellesskapet tett integrert, så oppfattes det som en enhet også i den forstand at hvis én gjør noe galt, kan det lett smitte over på de andre. Når noen skal ansettes, er firmaet veldig opptatt av bakgrunnssjekk og referanser – du burde ikke være noe mindre opptatt av det når du skal gå inn i et partnerskap med noen.

– I alle samarbeid kreves det en viss raushet. Hvis man er veldig opptatt av millimeterrettferdighet, tror jeg at et kontorfellesskap bør være enklest mulig. Alle løsningene som innebærer en viss integrasjon, krever raushet, understreker Wille.

Det kan være en risikosport å drive helt alene. Da er det viktig å ha faglige nettverk som du kan benytte.

For det første bør du ha noen som du kan diskutere med, enten det er faglige eller advokatetiske spørsmål. For det andre trenger du en form for backup – du har ingen garanti for at du ikke blir plutselig syk.

En backupløsning kan være å inngå avtale med en kollega som kan steppe inn. Kollegaen kan få en fullmakt til å disponere bankkonti, åpne post og kontakte klienter – den kan godt være tidsbegrenset, og den kan gjerne oppbevares hos regnskapsfører eller revisor slik at den bare brukes hvis det trengs.

I et kontorfellesskap kan det være naturlig at kontorfellene gir hverandre denne typen fullmakt.

LES OGSÅ: Få tips fra tre advokat-gründere som fulgte drømmen

 

 

 

 

Elisabeth Wille har skrevet «Organisering av advokatvirksomhet» og viser både til boken og til Advokatforeningen for hjelp og informasjon.
Powered by Labrador CMS