Arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro.
Arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro.

- Arbeidstidsreglene er dårlig tilpasset advokatbransjen

Arbeidsrettsadvokat Ole André Oftebro i advokatfirmaet Ræder mener reglene for arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven er for rigide. Advokatyrket kjennetegnes av nødvendigheten av å jobbe til man er ferdig, påpeker han.

Publisert

Han er leder for faggruppen arbeidsrett i Ræder, og holder ofte kurs om unntaket for «særlig uavhengig stilling», og andre arbeidsrettsspørsmål.

– Normal maksimal arbeidstid er førti timer i uken, og maks ni timer pr. dag. Arbeid utover dette er i utgangspunktet overtidsberettiget. Man kan avtale avspasering, men også da har man krav på minimum førti prosent overtidstillegg for overtidstimene man faktisk har jobbet. Disse reglene gjelder det store flertall av ansatte, sier Oftebro.

Han tillegger at det er to unntak i arbeidsmiljøloven; ledende stillinger og særlige uavhengige stillinger.

Kun unntaksvis

– Når det gjelder særlige uavhengige stillinger, er det ikke hvordan stillingen fremstår utad som skal vektlegges, men hvilket innhold stillingen faktisk har, og det rettslige forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For en advokatfullmektig, som er underlagt tilsyn og kontroll av en prinsipal, vil det kun unntaksvis være tale om særlig uavhengig stilling. Rettslig sett opptrer fullmektigen under prinsipalens ansvar. Dersom fullmektigen opptrer særlig uavhengig kan det skyldes at prinsipalen ikke gjør jobben sin.

– Jeg vil driste meg til å si at en advokatfullmektig som regel har en særlig avhengig stilling - ikke uavhengig, sier Ræder-partneren.

Fullmektiger som er spesialisert over flere år innenfor ett fagområde, men som ikke har fått bevilling på grunn av manglende prosedyreerfaring, vil ifølge Oftebro derimot kunne kvalifisere-

Han mener dagens arbeidsmiljølov er dårlig tilpasset advokatbransjen.

Må bli ferdig

– Advokatyrket kjennetegnes av ujevn arbeidsbelastning. Før store rettssaker eller store prosesser er det nesten ingen grense for hvor mye man kan jobbe. Man jobber til man er ferdig. Arbeidsmiljøloven har ikke tatt høyde for denne typen yrker, der kunden har høye forventninger til rask responstid, også om kvelden og i helgene. Selv om man prøver å skjerme fullmektigene, vil de flinkeste kandidatene jobbe mye mer enn de har lov til, fordi de gjerne synes det er morsomt å bli involvert i store og spennende oppdrag, sier Oftebro.

Ifølge ham løser de fleste forretningsadvokatfirmaer problemstillingen ved å inngå avtale om gjennomsnittsberegning, gjerne med en tariffavtale i bunn.

– Da inngår man en avtale om at arbeidstiden skal vurderes gjennom et helt år i stedet for én uke. Dermed kan man i perioder jobbe utover arbeidsmiljølovens bestemmelser, så lenge man jobber tilsvarende mindre i andre perioder. I perioder vil du da kunne jobbe opptil 12,5 timer i løpet av et døgn, eller 48 timer i løpet av sju dager, sier Oftebro.

Selv om han ønsker oppmykning, mener han det er viktig med et regelverk som følges.

– Er det noen som bør holde seg innenfor loven, så er det jo advokatfirmaer. Selv de flinke som vil jobbe mye, er nesten alle mer opptatt av å ha et liv utenfor jobb enn det som var tilfellet tidligere. Vi må sikre at både kvinner og menn kan jobbe seg oppover, og at advokatfirmaene i større grad klarer å holde på kvinner etter fullmektig-perioden. Da kan ikke normalen være å tilbringe halve døgnet på kontoret, selv om det unntaksvis ikke er til å unngå, sier Oftebro.