Mange advokatfullmektiger fant veien til kurset «Survival guide for advokatfullmektiger» i regi av Advokatforeningen. Foto: Henrik Skjevestad

Survival guide for advokatfullmektiger: – Vær modig og frykt ikke omveier!

I 2017 ble 730 personer autorisert som advokatfullmektiger, men hva skal man gjøre for å sikre en vellykket læringskurve før bevillingen er på plass? Her får du tips fra tre erfarne advokater.

– Ydmykhet er et nøkkelord. Å være arrogant i fin dress går ikke hjem, sier managing partner i Wikborg Rein, Finn Bjørnstad.

I fjor ble 450 kvinner og 278 menn advokatfullmektiger, og 430 personer sikret seg advokatbevilling, ifølge Tilsynsrådets årsberetning

Men – i en bransje med høye karakterkrav, partnerambisjoner og spisse albuer: Hva skal til for å lykkes som advokatfullmektig?

I et forsøk på å finne svaret har Advokatbladet spurt tre personer i tre forskjellige firmaer; managing partner Finn Bjørnstad i Wikborg Rein, advokat Simon L. Stende i Lillestrøm-firmaet Næss, Lærum, Lier & Stende, samt HR-sjef Anne Bogen i Thommessen.

For å røpe en fellesnevner: Det er vanskelig å komme langt i advokatbransjen uten evnen til å bli godt likt.

Klientfokus

Advokatbladet: – Hva er det viktigste for å lykkes som advokatfullmektig?

Stende: – Under studiet har man lært seg jussen. Fokuset når man tar fatt på arbeidshverdagen blir nødvendigvis bredere. Å ha innsikt i livsområdene du skal rådgi innenfor er viktig. For eksempel ved saker om fast eiendom kan alt fra kunnskap om drenering til vanlige begrep som gesimshøyde og saltak være ukjente størrelser som bør innlæres. Ved saker om barnevern må man forstå hvordan systemene og fagområdene fungerer sammen, og ikke minst ha kunnskaper om barns behov og utvikling.

Bogen: – Man må være nysgjerrig. Både på å lære og å utvikle seg, men også på hvordan markedene utvikler seg, ny teknologi og så videre. Man bør være interessert i klientenes virksomhet og behov, også må man trives med å jobbe sammen med andre.

Bjørnstad: – For det første er det helt grunnleggende å ha den formelle kunnskapen. Man må ha utholdenhet til å takle hardt og stressende arbeid, men noe av det viktigste er også å være nysgjerrig og ha evnen til å lytte aktivt før man taler. Ydmykhet er et nøkkelord. Å være arrogant i fin dress går ikke hjem. Og selvfølgelig; integritet, samarbeidsevne og interesse for nettverksbygging.

X-faktoren

Advokatbladet: – Hva kjennetegner et stjerneskudd?

Bjørnstad: – Skal man lykkes over tid som advokat må man ha en ambisjon om å være blant de beste faglig og å utvikle en kommersiell forståelse. Det ser man ikke så mye etter i begynnelsen, men det er viktig at denne egenskapen kommer frem etter hvert. Man må også kunne jobbe godt sammen med andre og bli likt både internt og eksternt – det man på godt norsk kaller en «likable professional».

Stende: – Pågangsmot og en solid juridisk forståelse, sammen med evnen til å møte andre mennesker på en god måte, vil jeg særlig fremheve.

Bjørnstad: – Det er vanskelig å si konkret hvem som har X-faktoren, men hvis man evner å gjøre noe ekstra og aldri gi seg før resultatet er mer enn godt nok, samtidig som man har en god bransjeforståelse og er flink til å bygge nettverk, kommer man langt. Det er ikke gitt at X-faktoren er tydelig med en gang. Hos noen trenger den tid og utfordringer for å modne.

Bogen: – I Thommessen setter vi kunnskapsdeling og samarbeid høyt. Dette har vi profesjonalisert blant annet ved at vi har vår egen prosjektmal som vi jobber etter, og at alle ansatte i Thommessen må ta eksamen i prosjektledelse.

Den indre stemmen

Advokatbladet: Hvis dere skal gi et konkret råd: Hva vil dere si?

Stende: Å søke seg til et arbeidssted med fagfelt og en kultur du tror du vil trives i er nok lurt. Dette er ganske selvsagt, men jeg er ikke sikker på om alle i stor nok grad følger sin indre stemme.

Bogen: Still spørsmål, ikke vær redd for å fremme nye ideer eller å dele dine synspunkter. Spør om å få være med på møter og arrangementer sammen med de mer erfarne advokatene. Det lærer du masse av.

Bjørnstad: Vær modig og frykt ikke omveier. Få en ekstra dimensjon inn i livet ditt som skiller deg fra andre og viser at det er noe mer i deg enn at du bare har lyst til å være forretningsadvokat. Prøv forskjellige ting og ikke tenk for kortsiktig. Grip muligheten til å gjøre noe spennende og utviklende om den byr seg. Det får du igjen for, og det blir lagt merke til.

Bogen: Og så er viktig at man har det gøy! Jeg anbefaler at man engasjerer seg i det sosiale livet med kolleger. På den måten er man med på å bidra til et godt arbeidsmiljø som gjør det moro å gå på jobb.

– Fikk fnatt og sa opp

Advokatbladet spurte BAHR-partner Anne Sofie Bjørkholt om hva som var den største tabben hun gjorde som advokatfullmektig, og hva hun lærte av den.

Bjørkholt figurerer på Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner.

– Jeg startet som advokatfullmektig i Wikborg Rein i 1993. Jeg var veldig glad for å ha fått jobb i et så stort og fint advokatfirma, og hadde hørt mye om at arbeidspresset var stort. Det var jeg helt klar for. Men til min store fortvilelse fikk jeg veldig lite å gjøre. Mine kolleger dro av gårde i spennende møter, men jeg satt på kontoret og følte meg stadig mer mislykket.

– Da det endelig løsnet et halvt års tid senere, sa jeg ikke nei til noen ting. Jeg tok på meg alt jeg ble bedt om, og ga ingen signaler om at det begynte å bli veldig mye. Det gikk som det måtte gå. Etter å ha kavet rundt med alt for mange arbeidsoppgaver et drøyt års tid, fikk jeg fnatt og sa opp. Til min store overraskelse ble alle lei seg for det. Jeg hadde ingen anelse om at jeg var en verdsatt medarbeider.

– Etter to år i annen jobb kom jeg tilbake som fast advokat i en klokere versjon. Jeg hadde forstått at jeg måtte administrere tiden min. Jeg hadde lært at man kan si nei til en arbeidsoppgave når det ikke er tid til å utføre den, men at man kan si det på en konstruktiv måte. For eksempel «hvis din arbeidsoppgave kan vente, så kan jeg ta den på torsdag.» Utrolig hvor bra det der funker. Alle ble fornøyde. Inklusive meg selv.

Finn Bjørnstad, Simon L. Stende og Anne Bogen.

NØKKELTALL OM FERSKE ADVOKATER

• I 2017 ble 728 personer autorisert som advokatfullmektiger, hvorav 450 kvinner og 278 menn.

• Det ble utstedt 430 advokatbevillinger fordelt på 239 kvinner og 191 menn.

• 20 jurister ble gitt tillatelse til å yte rettshjelpsvirksomhet med hjemmel i domstolloven § 218 annet ledd.

• 67 advokater avla prøve for Høyesterett, hvorav 17 kvinner og 50 menn. 26 av disse fikk tillatelse til å opptre for Høyesterett.

Powered by Labrador CMS