Her er den nye juryen som skal dele ut Advokatforeningens talentpris til høsten. Fra venstre Ingebjørg Tønnessen, Brage Nordgård, Thea Susanne Skaug, Susan Arulanantham og Halvard Østgård.
Her er den nye juryen som skal dele ut Advokatforeningens talentpris til høsten. Fra venstre Ingebjørg Tønnessen, Brage Nordgård, Thea Susanne Skaug, Susan Arulanantham og Halvard Østgård.

Hvem blir årets advokatfullmektig og årets prinsipal? Nominasjonene er i gang!

Advokatforeningen fornyer Talentprisen. - Vi ønsker at prisen skal bli mer attraktiv for et større mangfold av advokater, i tillegg til at vi ønsker å rette søkelys mot advokatfullmektigene, sier generalsekretær Merete Smith.

Publisert Sist oppdatert

Å sørge for å lære advokatfaget fra flinke, seriøse advokater fremheves ofte som det aller viktigste valget du tar som nyutdannet jurist på vei mot en karriere i advokatbransjen.

Slik blir du årets advokatfullmektig

  • Du må kunne vise til faglige prestasjoner og utvikling.
  • Du må ha fremmet kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom.
  • ·Du må ha utmerket deg som rollemodell innen advokatvirksomhet.

– Fullmektigperioden er en viktig læretid. Det er da man skal lære det praktiske i advokatyrket, i tillegg til hvordan man riktig og samvittighetsfullt utøver advokatvirksomhet i tråd med advokatetikken og de øvrige lover og regler, sier Merete Smith i Advokatforeningen.

– Dette stiller krav til fullmektigen så vel som til prinsipalen. Prinsipalen må sørge for at fullmektigen får forsvarlig veiledning i alle sider av arbeidet, og fullmektigen må på sin side sette seg inn i de regler og retningslinjer som gjelder.

Advokatfaget er komplisert, har mange fallgruver, og må læres i praksis. På studiet lærer du for eksempel lite eller ingen ting om hvordan du skal skaffe deg klienter og hvordan du skal behandle dem, eller om vitneutspørring og forholdet til motparter, eller om forretningsdrift og økonomi, eller om taktikk og forhandlingsteknikk.

Nå vil Advokatforeningen rette et sterkere fokus mot fullmektig- og prinsipal-rollene.

Ønsker bredere søkermasse

Slik blir du årets prinsipal

  • Du må ha arbeidet for å fremme faglig og personlig utvikling hos yngre advokater og advokatfullmektiger.
  • Du må ha arbeidet for å tiltrekke, utvikle og beholde et bredt mangfold av talenter.
  • Du må ha arbeidet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom.
  • Du må ha utmerket deg som rollemodell innen advokatvirksomhet.

Hovedstyret i foreningen vedtok derfor tidligere i vår å endre Talentprisen. Mens den tidligere ble delt ut til firmaer som utmerket seg ved å utvikle og beholde talenter, skal prisen nå være individuell, og deles i to: Årets advokatfullmektig, og årets prinsipal eller leder.

- Vi ønsker at prisen skal bli mer attraktiv for et større mangfold av advokatene, i tillegg til at vi ønsker å rette søkelys mot advokatfullmektigene - som er fremtidens advokater. Med en fornyelse tror vi også at vi kan nå ut til hele landet på en bedre måte, og vi håper at de nye kriteriene vil tiltrekke seg en enda bredere søkermasse, sier generalsekretær Merete Smith.

Prisen skal etter planen deles ut på foreningens Årstale-arrangement i november.

Mindre Oslo - mer land

- Umiddelbart tenker jeg at endringen er en god idé, sier Thomas Hoff Myhr, leder av Yngre Advokater Trøndelag.

Thomas Hoff Myhr gleder seg over endringene av Talentprisen.
Thomas Hoff Myhr gleder seg over endringene av Talentprisen.

- Det overordnede formålet med ordningen må være å få advokatfullmektiger og/ eller prinsipaler til å fremme de kjerneverdiene som ligger til grunn for de vurderinger som gjøres for å bli årets advokatfullmektig og/eller prinsipal, mener han.

- Med endringen kan det muligens bli enklere for andre utenfor Oslo å ta opp kampen om prisene. Det vil tiden vise. Endringen kan også føre til at flere blir inspirert til å være en god rollemodell, uavhengig av størrelse på advokatfirma en arbeider i.

- Spent

Også leder for Yngre Advokater i Troms, Viktoria Hauan, er positiv.

- For å være ærlig, så har jeg ikke fulgt så nøye med på utdeling av denne prisen tidligere, kanskje fordi det har sett ut som «de samme» er nominert og vinner hvert år. Jeg håper dette kan føre til at flere engasjerer seg og nominerer aktuelle kandidater, gjerne de som ikke helt passet inn i det forrige formatet, men som absolutt fortjener å fremheves, sier Hauan.

Leder for Yngre Advokater i Østfold og Follo, Anne Berit Økland Lystad, er spent på hvordan de nye statuttene for Talentprisen vil slå ut.

- Dette er en spennende endring. De fleste jeg prater med får god opplæring og oppfølging, og jeg tror absolutt det er mange gode kandidater der ute til begge de nye prisene.

Du kan nå nominere advokatfullmektiger, prinsipaler eller ledere her. Frist for å nominere er 30. september.

Dette er den nye juryen

Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett, juryleder, var leder av Rettshjelpsutvalget.

Halvard Østgård, advokat, oppnevnt av Advokatforeningen, tidligere hovedstyremedlem

Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB, medlem av Mangfoldsutvalget og lovutvalget for Europa - og konkurranserett

Brage Nordgård, advokat, representant for YA, driver egen virksomhet ved Sandnesadvokatene, er leder for Yngre Advokater Sør-Rogaland krets, medlem av Forsvarergruppen og sitter i Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.

Susan Arulanantham, jusstudent ved UiO, nestleder i Mino.jur

Merete Smith (t.v.), Silje Aga Rogan og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm under utdelingen av Talentprisen i 2018.
Merete Smith (t.v.), Silje Aga Rogan og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm under utdelingen av Talentprisen i 2018.
Powered by Labrador CMS