- Jeg vil være overrasket dersom advokatbransjen mener dette var en ryddig reaksjon fra en advokat på en dom, sier Ketil Solvik-Olsen i kjølvannet av Brynjar Melings medieomtale av Krekar-saken i sommer. Foto: Nina Aldin Thune

Frp-topp: Står fast ved Meling-kritikk

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at Advokatforeningens utgangspunkt for debatten om at advokater ikke skal identifiseres med sin klient, er lite relevant. - Krekar-saken er det nærmeste man kommer «Making a murderer» i Norge, parerer Brynjar Meling.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Brynjar Meling fikk massiv kritikk i sosiale medier i sommer, da det ble kjent at Italia ville begjære hans klient mulla Krekar utlevert.

Til VG sa Meling blant annet at «dette er juks og fanteri», og at Krekar ikke hadde hatt mulighet til å legge frem bevis eller forklare seg, eller til å snakke med advokaten sin.

– Italia fremstår som en bananrepublikk, og enhver oppegående person – med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet – som har litt kjennskap til rettsstaten vil avsløre dette som et politisk makkverk, sa Meling.

Kalte Meling «aktivist»

En av dem som kritiserte Meling, var tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp).

«Pinlig lavmål fra advokaten, eller passer det bedre om vi kaller han aktivist», skrev Solvik-Olsen på Facebook.

Reaksjonene mot Meling har fått mange advokater til å reagere, deriblant advokat Jon Anders Hasle.

– Det hører ikke noe sted hjemme at en aktør for rettsvesenet skal bli hetset på den måten. Det gjør situasjonen enda verre når politikere rører i det vannet, sa Hasle til Advokatbladet i går.

Advokatforeningens generalsekretær skrev for en uke siden innlegget "Må man være en drittsekk for å forsvare en drittsekk" der hun på generelt grunnlag uttrykte bekymring for det hun beskrev som «en nettkultur som brer om seg på mange områder», hvor advokater «nærmest demoniseres» som følge av sitt virke som forsvarer.

"Politikere er blant dem som virkelig burde kjenne til forsvarerens rolle. De burde vite at forsvareren har krav på ikke å bli identifisert med det hun anfører for sin klient, eller det syn og de interesser klienten har", skriver Smith i innlegget.

- Overrasket om bransjen mener Melings reaksjon var ryddig

Ketil Solvik-Olsen sier til Advokatbladet at han har forståelse for at spørsmålet om at en advokat ikke skal bli identifisert med sin klient blir reist, men mener at Hasle og Smith har valgt feil utgangspunkt for debatten.

- Jeg forstår at Hasle og Smith reiser problemstillingene, men mener de burde valgt et mer relevant eksempel for å belyse utfordringene advokatbransjen møter. Denne konkrete sakens utgangspunkt er at advokat Meling i sine uttalelser til media tar i bruk svært store og ubalanserte ord. Han går blant annet til angrep på et politisk parti og landets øverste politiske ansvarlige for domstolene, samt omtaler et annet demokratisk land som bananrepublikk, skriver Frp-politikeren i en e-post fra USA.

- Meling siteres blant annet på at «enhver oppegående person – med mindre man er justisminister for Fremskrittspartiet – som har litt kjennskap til rettsstaten vil avsløre dette som et politisk makkverk.» Min status må sees i det bildet. Jeg vil være overrasket dersom advokatbransjen mener det er en ryddig reaksjon fra en advokat på en dom. I så fall legger bransjen listen på et langt lavere nivå enn jeg har trodd og håpet bransjen representerte.

- Har stor respekt for at advokaten ikke skal identifiseres med klient

Solvik-Olsen sier videre at han har stor respekt for jobben advokater gjør.

- Jeg kjenner mange, og har god forståelse og delvis erfaring med de mange dilemma og utfordringer som vårt samfunn byr på og advokater jobber med. Jeg har også stor respekt for at advokater ikke skal assosieres med eller belastes for det klienten står for eller har gjort.

- Det er et profesjonelt forhold, og det må samfunnet rundt forstå og akseptere. Skal rettssystemet fungere så er vi prisgitt at det er advokater for alle typer klienter.

- Naturlig og legitim skepsis

Brynjar Meling mener at han hverken har brukt store eller ubalanserte ord.

- Jeg har påpekt omstendigheter rundt en sak som jeg har jobbet med i 16 år, elleve måneder og ni dager. En sak som har vært preget av juks og underslått informasjon fra dag én, sier han til Advokatbladet.

- En sak hvor jeg har møtt aktorer, ved tidligere førstestatsadvokat Lasse Quigstad, med enorm integritet og evne til å stå imot politisk press, til det motsatte, uten at jeg trenger å nevne navn, legger han til.

Meling mener hans skepsis til påtalemyndigheten og PST er naturlig og legitim, ut fra hans erfaringer med saken.

- Plikter å si ifra

Saken har vært preget av politiske føringer, påpeker Meling.

- Når man i utlendingssaken aldri fikk innsyn i det som angivelig skulle være Erna Solbergs grunnlag for bekymring, og Høyesterett valgte å omgå dette poenget i sin avgjørelse, og dette ledet til en lovendring om saksbehandlingen i saker om «grunnleggende nasjonale interesser» som i beste fall kan beskriver som veldig statsvennlige, og som for meg som advokat fremstår som lite demokratisk og med en veldig svak rettssikkerhet for den som rammes, er det viktig at vi som advokater ikke glemmer at vi både har et rettspolitisk ansvar, og at vi gamle også har avlagt en embetsed om å fremme rett og hindre urett, sier Meling.

Brynjar Meling mener at han hverken har brukt store eller ubalanserte ord i sin medieomtale av Krekar-saken. Foto: Jeanette Larsen.

- Når du jobber med en sak, hvor en minister går ut og sier at hun er villig til å bryte menneskerettighetene for å oppfylle sine valgløfter om denne klienten, er det både din plikt som advokat å si fra, og også påpeke - for eksempel - det ansvaret som følger av ansvarlighetslovens § 8 og mulig riksrett, for den samme minister - hvis hun de facto hadde gjort det hun sier hun er villig til å gjøre., fortsetter han.

- Når statssekretæren til justisministeren fra det samme politiske partiet som denne ministeren reiser til Italia, og har hemmelige møter med sin italienske kollega og lover at de skal skåle i øl, når den samme klienten blir utlevert til Italia, ville jeg ikke gjort jobben min om jeg ikke brukte det for å sette søkelyset på omstendigheter rundt en utleveringsbegjæring som er basert på et eventuelt straffbart forhold som er begått i Norge, sier Meling.

- Sannheten er for ille å ta innover seg

- Saken er det nærmeste man kommer «making a murderer» i Norge. Når man i tillegg til populisme fra regjeringspartiene, og tilsvarende manglende kunnskap om så vel faktiske som juridiske forhold - hos politikerne, journalister og da også naturlig nok hos folk flest - så blir påpekninger av rene faktiske omstendigheter, oppfattet som «store ord», fordi sannheten er for ille til å ta inn over seg, sier Brynjar Meling.

- Hvis jeg som advokat i denne saken - i fraværet av en politisk opposisjon som burde ha stilt spørsmålene - ikke hadde påpekt disse tingene, så hadde jeg ikke gjort jobben min, sier han.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith mener hennes standpunkter fremkommer i hennes blogg, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Powered by Labrador CMS