Advokat Beate Kalvøy er produktsjef i Help. Foto: Geir Egil Skog

Med digitalisering som overordnet mål

Helt siden 2015 har advokatene i Help kommunisert i en egen digital portal med klientene. Nå er firmaet nominert til Advokatforeningens talentpris.

Publisert Sist oppdatert

Help er i år blant de nominerte til Advokatforeningens talentpris. Advokatforeningens talentpris går til selskapet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter, og deles i år ut torsdag denne uken under Advokatfesten i Oslo. Advokatbladet har i forkant av utdelingen tatt en prat med et utvalgt talent fra hvert av de nominerte firmaene. Dagens utvalgte er produktsjef og Help-advokat Beate Kalvøy.

Beate Kalvøy (28)

Stilling: Advokat og produktsjef i Help

Karriereutvikling: Startet i HELP i 2015 som advokatfullmektig innenfor avhendings- og kontraktsrett. Gikk over i stilling som advokat og produktsjef i 2018. Arbeidsfelt: Kontraktsrett og forsikringsrett. Arbeider på avdeling for salg- og forretningsutvikling, med arbeidsoppgaver knyttet til eksisterende samarbeidspartnere, nye samarbeidspartnere og ansvarlig for HELPs digitale prosjekter.

– Hvis du skal trekke frem en konkret ting, hva er det aller beste med å jobbe i Help?
– Det beste med å jobbe i HELP er å være en del av et stort og spesialisert fagmiljø. Dette gir svært gode muligheter for faglig utvikling. I tillegg består dette fagmiljøet av sosiale og hyggelige kolleger.

Tester ut videokommunikasjon

– På hvilke punkter i priskriteriene utmerker Help seg spesielt?
– Jeg mener HELP utmerker seg særlig på nye former for samarbeid og dialog med klienten. Vi lanserte vår kundeportal Min side i 2016. Min side er en kommunikasjonsplattform mellom advokat og klient. Vi jobber stadig med å finne nye kommunikasjonsformer med våre klienter. For tiden deltar flere av våre advokater i et prøveprosjekt med bruk av video som kommunikasjonsform. Help skiller seg fra andre firmaer ved å ha digitalisering som et overordnet mål for virksomheten. Vi har satt oss som mål å være ledende på digitale løsninger i Skandinavia. Vi har ikke opprettet en egen stilling eller avdeling for innovasjon og digitalisering. Dette er et bevisst valg fordi vi ønsker at alle deler av virksomheten skal delta i digitalisering og utvikling av nye tjenester. Vi har stadig nye prosjekter vi jobber for å teste ut, eksempelvis chatbot.

Advokatbladet samlet én advokat med særskilt teknologi-kompetanse fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i hjertet av Oslo sentrum. (F.v.) Beate Kalvøy (Help), Katinka Ranberg (Thommessen), Helene Hermansen (Simonsen Vogt Wiig), Svein-Helge Hanken (Wiersholm), og Ingeborg V. Aavatsmark (Wikborg Rein). Foto: Geir Egil Skog

– Hvordan har din advokathverdag endret seg med nye teknologiske løsninger kontra da du startet i yrket?
– Siden jeg startet i HELP i 2015 har vi som nevnt lansert kundeportalen Min side. På Min side kan klientene følge saken sin ved å få statusoppdateringer fra advokaten. Så snart advokaten legger ut en oppdatering, får klienten en SMS. I tillegg kan både klienten og advokaten laste opp dokumenter. Innlogging på Min side krever BankID, så dette er også en sikker kommunikasjonsform. I portalen har vi også en rekke digitale avtaler klientene kan benytte seg av. Dette gir klientene rask og enkel tilgang til viktige juridiske dokumenter. Dersom klientene behøver ytterligere bistand, får de hjelp fra våre advokater.

Eget innovasjonsråd

– På hvilken måte kan de ansatte i Help bidra med å utvikle tekniske løsninger i firmaet?
– I 2018 opprettet vi Innovasjonsrådet. Innovasjonsrådet består av fem ansatte under ledernivå som har mandat til å beslutte å sette i verk innovasjons- og techprosjekter. Dette er et prosjekt som skal styrke medarbeiderstyrt innovasjon, noe vi har stor tro på. Innovasjonsrådet jobber med å hente inn idéer, vurdere dem og ta beslutninger.

I tillegg henter vi inn eksterne for å lære oss mer om eksempelvis innovasjon og lean prosjekthåndtering. Advokatene og fullmektigene hos oss får også muligheten til å melde seg på pilotprosjekter innenfor innovasjon og teknologi. HELP er også samarbeidspartner til arrangementet Oslo Legal Hackathon. De ansatte får da muligheten til å bidra som mentorer for deltakerne, eller som deltakere selv.

– Hvilken teknisk løsning tror du blir viktigst for advokater om ti år?
– AI har i liten grad blitt brukt av advokatmiljøer i Norge. Jeg tror bruken av dette vil ta seg opp i løpet av få år, og at dette vil effektivisere behandlingen av dokumenter og saker. I HELP har vi tatt i bruk en robot som benytter seg av AI. Denne jobber primært med registrering av saker og dokumenthåndtering. For advokatene på juridisk kan roboten utføre OCR-behandling av dokumenter. Etter at all korrespondanse med domstolene skal gå via Aktørportalen, har dette vært svært tidsbesparende for våre advokater og advokatsekretærer.

Powered by Labrador CMS