Louis Bernard Buchman, Steven Richman, Morry Bailes og Allison Hook var enige om at flere advokatforeninger må legge større vekt på det globale markedet for juridiske tjenester. Foto: Thea N. Dahl

Vil hjelpe små advokatfirmaer ut på det globale markedet

Hvordan kan advokatforeninger bistå små advokatfirmaer å hevde seg internasjonalt? Det var et av hovedspørsmålene da ledere fra advokatforeninger over hele verden var samlet til workshop i Oslo denne uka.

– Økende internasjonal handel er et faktum, og er nærmest uunngåelig for en bedrift så snart den når en viss størrelse.

Det slo Alison Hook, nestleder i IBA Bar Issues Commission og International Trade in Legal Services Committee, fast da hun åpnet et foredrag om kommersialiseringen av juridiske tjenester under årets Bar Leaders IBA-konferanse, som pågår  i Oslo denne uken.

Hook er grunnlegger av Hook Tangaza, et firma som tilbyr rådgivningstjenester med base i London. Hun har tidligere spilt en avgjørende rolle som talskvinne for å utvide det juridiske markedet, og samarbeidet med regjeringen for å lage en eksportstrategi for juridiske tjenester i Storbritannia.

– Hva kan nasjonale advokatforeninger gjøre for å hjelpe medlemmer å tilpasse seg globaliseringen, spurte hun.

Pandemonia

Hook pekte på en rekke utfordringer for advokatforeninger generelt, blant annet en manglende definisjon av hvilken rolle foreningene skal spille både i den globale utviklingen og overfor medlemmer som ønsker bistand for å komme ut på det internasjonale markedet. Samtidig er en klargjøring av hensikten med å involvere seg gjerne fraværende.

For å belyse utfordringene og risikoen, men også godene som små advokatbedrifter potensielt kan møte ved å ekspandere utover de gitte landegrensene, utfordret hun de andre deltagerne i panelet, deriblant lederne av advokatforeninger i Australia og Frankrike, om å rådgi en imaginær advokatforening i et imaginært land - Pandemonia - om hvordan advokatforeningen  kunne bistå bedrifter som ønsket å ekspandere utover landegrensene.

I det tenkte eksempelet var Pandemonia et lite land og jurisdiksjon, med en liten advokatbransje, der små firmaer stort sett brukte tiden sin på å arbeide lokalt.

Samarbeid med regjeringen

Først ut av paneldeltakerne var Morry Bailes, leder av the Law Council of Australia. Han mener markedet for juridiske tjenester er en etablert del av den globale økonomien, men at man må trå varsomt.

– Et viktig prinsipp for meg er at man tar vare på de lokale advokatene, slik at de ikke bukker under for konkurransepresset fra de større bedriftene, sa han.

Han snakket også om relasjonen advokatforeningen ofte har til de enkelte landenes regjering, og pekte på viktigheten av foreningenes uavhengighet og at de derfor må opptre tydelige i kommunikasjonen om tilrettelegging for at advokater skal kunne jobbe i utlandet.

– «Stick to your guns», men ta vare på samarbeidet med regjeringen, fortsatte Bailes.

Også Louis Bernard Buchman, leder av Frankrikes advokatforening, Conseil National des Barreaux og av The European and International Affairs Committee i IBA, snakket om regjeringens rolle.

– Det som må forhandles er foreningens forhold med regjeringen, og det lønner seg å starte med samtaler med de nødvendige instansene der. Slik som justisministeren eller handelsministeren, sa han.

LES OGSÅ: – Gjør inntrykk å høre hvordan rettstater er under angrep

Kunnskap er nøkkelen

Buchman mente også at det er et problem at de fleste advokatforeninger ikke vet nok om mulighetene ved å hevde seg internasjonalt, og de dermed kan gjøre det vanskelig for medlemmer å jobbe i utlandet.

– Mange får ofte negative svar når de spør om fordeler og konsekvenser av å bli en del av det globale markedet fordi foreningene ikke vet nok. Utdanning og kunnskap er nøkkelen, og vi må tilby dette til våre medlemmer, sa han.

Han mente det var viktig å etterstrebe økt forståelse av ulike mennesker.

– Hvis man ønsker å åpne det lokale markedet, kan man oppnå mange fordeler. Du tillater ny kunnskap å komme inn når du åpner dørene for utenlandske kolleger, fordi de besitter en annen erfaring enn deg. Det er helt avgjørende og nødvendig, sa Buchman og fortsatte;

– Også små bedrifter kan hevde seg internasjonalt, og det er vårt ansvar å promotere disse.

Avgjørende med et godt regelverk

Det virket å være enighet i panelet om at de fleste advokatforeningene ikke setter en ekspansjon i markedet for juridiske tjenester høyt på prioriteringslisten. Det store spørsmålet ble da hvordan man både kan beskytte advokatene, samtidig som man ivaretar klientene deres.

– Det er avgjørende at advokatforeningene etablerer et godt rammeverk for hvordan arbeidet skal fungere i praksis med autorisasjoner, lisenser, nødvendige kvalifikasjoner, reiser fram og tilbake og så videre, sa Steven Richman fra IBA Bar Issues Commission og fortsatte;

– Alt handler om hva som er best, ikke bare for klienten og advokaten, men også for samfunnet for øvrig, avslutter han.

Alison Hook,, nestleder i IBA Bar Issues Commission og International Trade in Legal Services Committee, mener utveksling av erfaring på tvers av landegrenser er en stor fordel for advokatfirmaene. Foto: Thea N. Dahl
Powered by Labrador CMS