Journalistene Henrik Skjevestad, Thea N. Dahl, redaktør Nina Schmidt og journalist Kari Hegstad med den ferske utgaven.
Journalistene Henrik Skjevestad, Thea N. Dahl, redaktør Nina Schmidt og journalist Kari Hegstad med den ferske utgaven.

Advokatbladet 100 år!

Feirer med stor jubileumsutgave som fokuserer på 100 utvalgte advokater som har bidratt til å endre Norge.

Publisert Sist oppdatert

- I denne jubileumsutgaven fokuserer vi på hundre advokater - nålevende og døde - som på ulike måter representerer advokatstandens avtrykk på utviklingen av samfunnet og rettsstaten. De hundre er valgt ut av en svært kompetent jury, sier redaktør Nina Schmidt.

Juryen har bestått av tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward, tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, jusprofessor Geir Woxholth ved UiO, politisk redaktør Eirin Eikefjord i Bergens Tidende, generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen og advokat Mohsin Ramani, medlem av Advokatforeningens hovedstyre.

- Vi er veldig glade for at juryen påtok seg denne oppgaven, og synes de har gjort et spennende utvalg som personifiserer advokatprofesjonens utvikling, sier Schmidt.

Etter at utgaven utkom i går, den 1. september, har gratulasjonene begynt å strømme inn til redaksjonen.

- Mange takk for det store arbeidet dere har nedlagt. En slik status gir perspektiv på det daglige mas og kjas, og minner om oss det som er viktig og morsomt, sier Anders Ryssdal, advokat i Glittertind og tidligere leder av Advokatforeningen.

Han er en av de 100 omtalte advokatene.

For anledningen kommer Advokatbladets forside med utbrett. Alle de 100 omtalte advokatene er avbildet.
For anledningen kommer Advokatbladets forside med utbrett. Alle de 100 omtalte advokatene er avbildet.

Lange diskusjoner

Juryen var ikke enige om alt, og presiserer at mange flere kunne ha stått på listen - og at den ikke har tatt mål av seg til å velge ut «de viktigste» advokatene; noe som ville ha vært en helt umulig oppgave. Ingen er kåret til å være mer betydningsfull enn andre.

– Vi har ikke ønsket å være helt politisk korrekte, men har veid mange hensyn mot hverandre. Det var en morsom prosess, sier jurymedlem Geir Woxholth.

De hundre advokatene er delt inn i ti grupper: De historiske, politikerne, gründerne, forsvarsadvokatene, forretningsadvokatene, de offentlig ansatte advokatene, lokale ledestjerner, advokater som la kappen på hyllen, de utskjelte og de folkekjære.

Les mer om juryens arbeid i jubileumsutgaven! Der forteller den også om hvilke kriterier som ble lagt til grunn i utvelgelsen.

Juryen i arbeid! Fra v. øverst Geir Woxholth, Merete Smith, Tor-Aksel Busch, journalist Henrik Skjevestad, Kirsti Coward, Mohsin Ramani og Eirin Eikefjord.
Juryen i arbeid! Fra v. øverst Geir Woxholth, Merete Smith, Tor-Aksel Busch, journalist Henrik Skjevestad, Kirsti Coward, Mohsin Ramani og Eirin Eikefjord.

100 siders utgave

- Å skrive om alle de hundre har vært et stort arbeid for en liten redaksjon som vår, men veldig interessant og morsomt, og vi har lært mye advokathistorie underveis. Samtidig var det krevende å skulle skrive så kort om hver enkelt som formatet krevde.

- Vår intensjon var å lage en historisk utgave som ved hjelp av god fortellerteknikk og presentasjon gir leserne et overblikk over noen av profesjonenes mest markante utøvere det siste hundreåret. Vi håper leserne vil være like stolte som oss over utgaven, sier Schmidt.

Advokatbladets redaksjon vil særlig takke forfatterne av boken som ble skrevet til Advokatforeningens 100-årsdag i 2008; Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge.

- Boken er skrevet av de tre historikerne Harald Espeli, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde, og forteller om sentrale utviklingstrekk i bransjens historie. Vi har hatt mye glede av den i arbeidet, og også av de omfattende medlemsbøkene som Advokatforeningen ga ut på 1900-tallet. Der ble hvert enkelt medlem beskrevet med bilde og omtaler, sier Schmidt.

Har du ikke fått bladet? Ta kontakt med redaksjonen!

Powered by Labrador CMS