Leder av Oslo krets, Else Marie Merckoll.

Vil endre forsvarsloven så fort som mulig

Leder Else Marie Merckoll i Advokatforeningen Oslo krets mener den nye forsvarsloven virker mot sin hensikt, og innebærer en betydelig svekkelse av rettssikkerheten.

- Hva er det mest spennende du har jobbet med i løpet av våren?

- Det må utvilsomt være å ha blitt leder av Advokatforeningen Oslo krets. Jeg har fått et helt nytt innblikk i Advokatforeningens arbeid, og ikke minst hvor mye de faktisk gjør for medlemmene. Jeg har også utfordret meg selv ved å holde foredrag på engelsk om norsk familierett på en internasjonal advokatkonferanse i New York. Det var både spennende - og litt skummelt!

- Hvilken lov bør endres fortest mulig?

- Den nye forsvarsloven som trådte i kraft 1. juli 2017. Lovens hensikt var blant annet å styrke veteraners rett til erstatning for personskade eller sykdom som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. Dessverre er resultatet blitt det motsatte, da veteranene i følge forsvarsloven § 55 nå er fratatt retten til å påklage statens (eller i realiteten Statens Pensjonskasses) avgjørelser til en særskilt oppnevnt klagenemnd. I følge loven kan  avgjørelsene ikke påklages og må derfor eventuelt bringes inn for domstolen dersom man er uenig i statens avgjørelse.

- For veteraner som tjenestegjorde i tidsrommet fra 1.januar 1978 til 31. desember 2009, ble det opprettet en særskilt kompensasjonforskrift, som blant annet inneholder en bestemmelse om at Statens pensjonskasses vedtak kunne påklages til en egen klagenemnd opprettet av Forsvarsdepartementet. Denne rettigheten har ikke veteraner som er skadet etter 1.januar 2010. Mangelen på klageadgang innebærer en betydelig svekkelse av rettsikkerheten for denne gruppen, da erfaringen  har vist at klagenemnda opparbeidet nødvendig spisskompetanse, og har vært en svært viktig del av rettssikkerheten til veteranene.

Det er derfor også forholdsvis få saker som er blitt brakt videre inn for domstolen. Forsvarsloven § 55 må derfor snarest endres, slik at den særskilte klagenemnda opprettholdes også for veteraner som er skadet etter 1. januar 2010.

 

- Hva ville du gjort om du var justisminister for en dag?

- Det er vel ikke så mye man kan få gjort på en dag, men jeg ville prioritert omfattende hasteendringer i rettshjelpsloven. Inntektsgrensen for hvem som innvilges fri rettshjelp i sivile saker har stått mer eller mindre stille i mange år. Og med unntak av studenter er det svært få som har så lav inntekt at de er berettiget til fri rettshjelp. Inntektsgrensen, særlig i familiesaker, må økes vesentlig. Det samme må timesatsen for advokatene. Med det utgiftsnivået det er for å kunne drive en forsvarlig advokatpraksis, er det i dag umulig å ta for mange fri rettshjelpsaker, dersom man skal ha en akseptabel inntekt. Jeg tror mange glemmer at advokaten skal dekke alle faste og variable driftskostnader før man sitter igjen med overskudd til seg selv. Det er heller ikke slik at alle timer man er på kontoret er fakturerbare, da mye tid går til administrasjon, kursing og annet forefallende kontorarbeid. Dette gjelder særlig i mindre firmaer, der det forventes at den enkelte advokat gjør mye ikke-fakturerbart arbeid selv.

- Hva skulle du ønske du hadde gjort eller sagt annerledes?

- Det er antagelig ganske mye, men etter  å ha sagt og gjort en del dumme ting har jeg lært meg til å tenke at det antagelig går greit likevel.

- Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

- Jeg tror faktisk at jeg må si faren min, Trygve Merckoll. Han var faglig dedikert til det å være advokat, og i å gjøre en god jobb for klientene. Av han lærte jeg mange grunnleggende verdier som jeg på mange måter føler at er gått tapt i dag, hvor fokus er mer på å tjene mye, være synlig og å gjøre karrière.

- Hvilke arbeidsverktøy er et «must have» for deg på jobben?

- Dessverre så er det vel først og fremst Outlook, selv om jeg ofte føler at jeg drukner i mail. Jeg kan ikke nekte for at jeg av og til drømmer meg tilbake til den gang da diktafonen var mitt viktigste arbeidsverktøy.

- Hva skal til for å få flere kvinnelige partnere inn i yrket?

- Historien har vist at på tross av at dette har vært en prioritert målsetting i mange år, er det liten økning i antall kvinnelige partnere. Jeg er temmelig sikker på at mange flere kvinner vil være gode partner-emner, dersom de selv ønsker å bli det. Men, med arbeids- og faktureringspresset det er i mange firmaer, er jeg ikke sikker på at det er drømmen for alle. Erfaringer har vist at firmaer som har flest kvinnelige partnere, bevisst har satset på kvinner, og at man ved opprykk til senioradvokat eller partner har vektlagt flere forhold enn bare fakturerbare timer og inntjening.

- Skal man få med flere kvinner tror jeg også at det er viktig å akseptere at livet har forskjellige faser og at «løpet ikke er kjørt» fordi om man i noen år ønsker å arbeide noe mindre grunnet omsorg for barn. Mitt inntrykk er også at småbarnsmødre ofte er ekstra effektive når de er på jobb, men det er kanskje ikke da man har ekstra tid til å skaffe klienter og nye oppdrag. Det er selvfølgelig også viktig at menn tar sin del av arbeidsoppgavene i hjemmet, men realiteten er vel dessverre fremdeles slik at kvinner oftest er den som tar mest ansvar. Jeg er ikke tilhenger av at kvinner skal kvoteres inn, men jeg er overbevist om at mange kvinner er vel så dyktige som mange av mennene som tas opp som partnere!

[su_box title="DEN LILLE RASKE" box_color="#1855ed" title_color="#fefefd" radius="5"]Antall timer på jobb i uken: 45 (minst)

Antall saker i retten siste året: 8

Antall champagneglass i måneden: Alt for mange

Hvor ofte trener du: 2-3 ganger i uka

En bok som har vært med på å forme deg: Bøkene om Olav Audunsønn av Sigrid Undset

Favoritt TV-serie: «Homeland»

Favoritt sommerlåt: «Jäg trivs best i öppna landskap» med Ulf Lundell

Favoritt advokat-kjendis: Amal Cloony

[/su_box]

- Hva er det viktigste for å lykkes som advokat i dag?

-For det første så tror jeg at det er få yrkesgrupper som jobber så mye som advokater. Det holder imidlertid ikke bare å være en god jurist. Du må ha klienttekke, inngi tillit, og være flink til å selge deg selv.

- Hva er dine beste og dårligste egenskaper som advokat?

- Min beste egenskap er antagelig at jeg er grundig, nysgjerrig og ganske flinke til å stille de riktige spørsmålene. Det negative er vel ofte at jeg bruker for lang tid på å svare, nettopp fordi jeg ønsker å være grundig.

- Hva skal til for at sommeren blir perfekt for deg?

- Hadde du spurt meg i fjor, ville jeg sagt solskinn og varmt vær. I år har vi hatt så mye fint vær allerede at jeg er ikke like hungrig etter sola. Den perfekte sommeren er for meg å hygge meg med familie og venner, tøffe rundt i skjærgården, lange lyse sommerkvelder med god mat, rosevin og masse latter. Og så håper jeg at vi er ferdige med årets vedlikeholdsprosjekter.

- Hva trenger du for å havne i feriemodus?

- Der er jeg ganske enkel - bare jeg svinger inn i «samhellet vårt», kjenner lukten av sjø, og får et glass med Aperol spritz så senker skulderene seg og jeg er i feriemodus😄

Hvor går ferien i år?

- Til hytta i Bohuslän.

Hvem er din drømmegjest ved middagsbordet og hva ville du servert?

- Det er mange jeg kunne tenkt meg å ha som gjester ved middagsbordet, da jeg er veldig glad i å lage mat og i særdeleshet italiensk mat. Jeg har blant annet en Jamie Oliver bakerovn på hytta. Jeg kunne derfor tenke meg å invitere Jamie Oliver, og fått ham til å lære meg å lage skikkelig gode steinovn-pizzaer.

HILS PÅ

Navn: Else-Marie Merckoll

Alder: 60

Arbeidssted: Langseth Advokatfirma

Bosted: Ullern

Opprinnelsessted: Bærum

Sivil status: Gift

Barn: En datter

Powered by Labrador CMS