Erik Saunes kjørte fra Norge til Albir i en knøttliten Smart-bil sommeren 2005. - Jeg fikk en nakkeskade av kjøringen, men ble  kjent med en norsk kiropraktor i samme slengen, humrer han. Her fra Albirbukta. Foto: Privat
Erik Saunes kjørte fra Norge til Albir i en knøttliten Smart-bil sommeren 2005. - Jeg fikk en nakkeskade av kjøringen, men ble kjent med en norsk kiropraktor i samme slengen, humrer han. Her fra Albirbukta. Foto: Privat

- Spansk formalisme kan sette blodet under trykk

Erik Saunes fra Bærum har jobbet som advokat i Spania i tretten år. Her forteller han om livet som advokat i Spania, om spanske domstolers stivbenthet og om lover han mener burde fjernes.

Publisert

Erik Saunes driver firmaet Scan Law på Costa Blanca sammen med svenske Ann Sofie Österberg de Serna. Firmaet jobber mest med eiendomsrett, arverett, selskapsrett, skatterett og familierett, og har kontorer i Albir ved Alfaz del Pi utenfor Alicante. Erik Saunes er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og jobbet i flere år som advokat i Oslo før han vendte nesen sydover.

Hva er det mest spennende du har jobbet med i løpet av våren?

I Scan Law blir det mye av to typer saker: Arveskifter etter avdøde nordmenn med formue i Spania, og bistand til kjøp og salg av fast eiendom i Spania. En nylig forlikt sak gjaldt tolking av et spansk testament; både lovvalg og minste pliktdelsarv for livsarvinger, blant annet. Fordi spanske testamenter forfattes og utstedes hos notaren, og fordi norsk lov er ukjent for spanske dommere, blir det en vanskelig sak for begge parter. Å forklare innholdet i norsk rett for en spansk dommer, og dermed en riktig konklusjon, er en krevende øvelse.

Hvilken lov bør endres fortest mulig?

En lov fra 2015 populært kalt "Ley de mordaza", også kjent som "kneble-loven". Det begynte nok, som det ofte gjør, med ideen om en lov som skulle sikre tryggheten for offentlig ansatte som arbeider spesielt utsatt; politi, namsmann, politikere m.m., men den gikk alt for langt i å begrense ytringsfriheten for folk, retten til fri forsamling (demonstrering), og så videre, og hadde urimelig strenge reaksjoner for en rekke mindre forseelser. Den nye statsministeren, Pedro Sanchez, har lovet å fjerne den. Så får vi se.

Les mer om "kneble-loven" her.

Et annet regelsett som bør fjernes raskest mulig, er det juridiske instituttet om særskilt rettergang ('aforamiento') for blant annet en lang rekke folkevalgte lokalt og nasjonalt. Deres saker begynner for en høyere instans. Det er ikke alt som er galt bare fordi nordmenn ikke forstår det, men dette instituttet er definitivt galt. I alle henseende.

Hva ville du gjort om du var justisminister i Spania for en dag?

Innføre tiltak som dramatisk reduserer saksbehandlingstiden og ventetiden for spanske domstoler. Ved flere rettskretser er dette en ren og skjær hån. "Justice delayed is justice denied", som det heter. Vi har en sak som har tatt femten år og som ennå ikke er avgjort. Dessverre er det ikke alltid bare et ressursspørsmål, men av og til også et prosessrettslig spørsmål, og da trenger man lovendring. Justisministeren kan da lite gjøre på egen hånd.

Hva skulle du ønske du hadde gjort eller sagt annerledes?

En av de kanskje større utfordringene med å jobbe som norsk advokat i Spania, er å forholde seg til en til tider utpreget formalisme - stivbenthet - ved offentlige kontorer og domstoler. Jeg opplever det ofte slik at form er viktigere enn innhold, og jeg kommer fra et land der innhold ofte er viktigere enn form. Slikt setter blodet under trykk til tider, og det har vel hendt at jeg i ettertid har tenkt at jeg kanskje kunne uttrykt meg noe mer diplomatisk. Hvis du ikke får viljen din, hjelper det nemlig ikke å heve stemmen.

Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

Det er nok flere, men den som står lengst fremme nå om dagen, er den amerikanske advokaten Michael Avenatti. En annen er den spanske forhørsdommeren José Castro Aragón, som var en helt sentral forutsetning for straffesaken mot personer i det spanske kongehuset (Caso Noos, som impliserte prinsessen og hennes ektefelle).

Avenatti og Castro er mennesker som har et helt spesielt mot, og som utsetter seg selv for betydelig påkjenning og et stort potensielt prestisjetap, men følger sin overbevisning.

På kontoret i Albir. Foto: Privat
På kontoret i Albir. Foto: Privat

Hvilke arbeidsverktøy er et «must have» for deg på jobben?

Det enkle er ofte det beste; email, internett og excel.

[su_box title="DEN LILLE, RASKE" box_color="#92dee9" title_color="#fefefd" radius="5"]

Antall timer på jobb i uken: Noen ganger passe, noen ganger mer.

Antall saker i retten siste året: Tre

Antall champagneglass i måneden: Alt for få

Hvor ofte trener du: Tre til fem ganger pr. uke

En bok som har vært med på å forme ditt syn på Spania: Kampen om Spania av Anthony Beevor. Om den spanske borgerkrigen. Gir et innblikk i hvor komplekst Spania er.

Favoritt TV-serie: Caiga quien caiga (falle den som faller), spansk satirisk aktualitetsprogram, som dessverre ble tatt av plakaten.

Favoritt sommerlåt: Under the wheels av Calexico.

Favoritt advokat-kjendis: Ingen

[/su_box]

Hva skal til for å få flere kvinnelige partnere inn i yrket?

Scan Law har allerede femti prosent kvinnelige partnere. Den kommer ikke til å bli høyere. Og heller ikke lavere. Flere bør gjøre som Scan Law.

Hva er det viktigste for å lykkes i din situasjon?

Ikke vesensforskjellig fra advokater i Norge, sikkert. Men det kommer et par ting i tillegg. Du MÅ kunne spansk skriftlig og muntlig, for hvis ikke, kan du ikke lese spanske dokumenter, ikke gå til spansk notar (som er helt sentralt), ikke gå til domstolen, ikke lese loven. Du må ha god kommunikasjon med spansk advokat som du samarbeider med. Dette kan ofte være ganske krevende, for han eller hun må i noen grad kunne vurdere tilknyttede problemstillinger som du kanskje ikke eksplisitt har tatt opp.

Du må også evne å forklare en del sammenhenger for din klient. De har ofte ikke forutsetningene for å forstå din konklusjon. Vi bruker en del tid på å forsikre oss om at klienten forstår hvorfor noe er riktig fremgangsmåte eller rett resultat.

Hva er dine beste og dårligste egenskaper som advokat?

Noen vil gjerne ha den advokaten som slår hardest i klassen, og som truer motparten med armod og fordervelse om krav ikke etterkommes. Min erfaring her nede er at slik tilnærming ikke fører noe sted. Ikke alle er like fornøyde med det, så man kan sikkert diskutere om det er bra eller dårlig. Jeg synes naturligvis at det er en bra egenskap.

Hva skal til for at sommeren blir perfekt for deg?

Varmt vær og masse vind.

[caption id="attachment_15812" align="alignright" width="777"] Costa Blanca-kysten trekker til seg windsurfere fra hele verden. Her Erik på brettet.[/caption]

Hva trenger du for å havne i feriemodus?

Badebukse og våtdrakt.

Hvor gikk ferien i år?

Almeria og Cabo de Gata, nylig omtalt i Aftenposten. Fantastisk område cirka tre timer sydover fra Alicante.

Hvem er din drømmegjest ved middagsbordet, og hva ville du servert?

Inés Arrimadas, en politisk begavelse fra Katalonia. Landet, og Katalonia, trenger flere slike.

Erik Saunes på brettet.
Erik Saunes på brettet.

Bacalao. Norske råvarer. Spansk oppskrift.

 

HILS PÅ: Erik Christofer Saunes

Alder: 49

Arbeidssted: Albir, Spania

Bosted: Alfaz del Pi, Spania

Opprinnelsessted: Blommenholm utenfor Oslo

Sivil status: Ugift

Barn: Nei