ADVOKAT-SOMMER

Camilla Grytten i Gamle Stavanger, Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse, som består av 173 vernede og restaurerte trehus som ble oppført på slutten av 1700- og i løpet av 1800-tallet..

– Finansieringen av det grønne skiftet er en åpenbar utfordring

Camilla Grytten bestemte seg for å bli advokat allerede som niåring og var med på å «redde verden» under pandemien. Hun er trolig også den eneste advokaten i Norge som har blitt fremhevet i Legal500 for sin humoristisk sans.

Publisert Sist oppdatert

– Det er kanskje lettere å komme med gripende eksempler fra sin praksis hvis man jobber med strafferett eller noe som har mer med mennesker å gjøre. Jeg jobber mest med kommersielle aspekter innen energibransjen. Da er det ikke like enkelt, sier Camilla Grytten og ler.

Hun har siden 2020 vært partner i CMS Kluge i Stavanger, og er spesialisert innen energi- og petroleumsrett.

Gjennomgående er det et stort smil på andre siden av bordet. Latteren sitter løst.

Kanskje er det fordi det er sol i Stavanger denne dagen, eller kanskje er det fordi hun har verdens beste jobb. Å jobbe som advokat har vært en drøm for Grytten siden hun var ni år gammel.

– Jeg har glemt hvorfor jeg ville bli advokat allerede da, men jeg holdt fast ved det hele veien. Guttene i klassen syntes det var hysterisk «løye» at jeg ville bli advokat. Da måtte jeg vise dem, sier hun.

Et oljebarn

Vi sitter i et møterom i CMS Kluges lokaler i det miljøsertifiserte og svært moderne bygget Herbarium, med panoramautsikt over Stavanger sentrum. Det ligger et cruiseskip til kai i Vågen. Det er sommertid i energihovedstaden.

Født og oppvokst på Tittelsnes på Vestlandet er det ikke tilfeldig at Grytten endte i denne byen. Hun beskriver seg selv som et oljebarn.

– Halve slekta mi jobber i oljebransjen. Da jeg var barn jobbet min far i Nordsjøen som sikkerhetsleder i daværende Statoil, og jeg hadde alltid lyst til å gjemme meg i offshore-bagen for å være med, forteller Grytten.

– Olje og energi ligger mitt hjerte ganske nært, hvis det er lov å si. Iallfall jussen innen dette rettsområdet, sier hun.

Camilla Grytten

Alder: 42

Opprinnelig fra: Tittelsnes, et lite sted mellom Haugesund, Bømlo og Stord

Fagområde: Energi

Antall timer på jobb i uken: Veldig variabelt

Antall saker i retten siste år: Et par som hadde potensial, men i energibransjen blir veldig mye løst i minnelighet

Nye utfordringer på løpende bånd

Interessefeltet gjenspeiler seg i en karriere som er preget av nettopp olje og energi.

En nyutdannet Camilla startet karrieren i Wikborg Rein. Etter drøye to år som fullmektig i firmaet startet reisen innen energibransjen.

– Jeg startet i Hydro, hvor jeg jobbet med riggkontrakter i kontraktsavdelingen. Det førte meg inn på en vei innen kontraktsrett og petroleumsrett. Senere ble vi fusjonert med Statoil, og jeg kom etter hvert inn i den juridiske avdelingen til det som etter hvert skulle hete Equinor.

Videre gikk ferden til det tyske leverandørselskapet Kaefer Energy.

– Jeg ønsket å oppleve forskjellen mellom å være leverandør og operatør. Det er to forskjellige dimensjoner, og jeg tror det er nyttig å ha erfaring fra begge sider. En felles grunntanke i begge leire er ønsket om å gjøre en solid og sikker jobb, sier hun.

Pit stop i Kluge

Året er 2014, og Grytten bestemmer seg for å bli advokat i et advokatfirma, etter flere opphold som internadvokat. Kluge blir neste stopp.

– Jeg ble ansatt i Kluge, men skjebnen ville det slik at jeg etter en tid ble utleid til et britisk oljeselskap, hvor jeg skulle være i tre måneder. Det ble utvidet til ni. Etter det ble jeg utleid til ConocoPhillips, hvor jeg trivdes så godt at jeg ble værende i hele fem år, frem til 2020.

Da ble hun partner i Kluges energiavdeling.

– Den største forskjellen sammenlignet med rollen som internadvokat er at man som advokat i et stort firma har mange klienter, ikke bare én. Som internadvokat jobber man også mer integrert med de andre avdelingene og mange tekniske disipliner. Som partner har man en lederrolle internt, men oftest også en ledende rolle i håndteringen av sakene.

Fra Gryttens besøk på plattformen på Ekofisk-feltet. - Det har produsert i mer enn femti år og bidratt med enorme verdier til det norske samfunnet. Feltet er operert av ConocoPhillips.

Norge i føringen

Grytten har de siste årene jobbet stadig mer med nye områder som havvind og karbonfangst og lagring. Saker som sorterer under fornybar energi, utgjør en stadig større del av arbeidshverdagen.

– CMS har veldig store energiavdelinger i Europa og er ledende innen blant annet havvind. På noen områder ligger vi i Norge langt fremme, ikke minst innen karbonfangst- og lagring. Her blir Norge sett opp til, ikke minst på grunn av fullskalaprosjektet Langskip, hvor staten har gått inn med betydelige midler for å ta ut ulempen ved å være en såkalt «first mover».

Gryttens favoritter

Advokat-kjendis: Thale Thomseth, aktor i Birgitte-saken.

Bok: «Hunter i Huskvarna» av Sara Stridsberg.

TV-serie: Vanskelig å vege én, men ser i alle fall frem til dokumentaren om Liv Ullmann, «A road less travelled».

Podkast: Hører på alt mulig, men «Aftenpodden» og «Hele historien» er gjengangere. Må også trekke frem Hjorts utmerkede energipodkast, «Energisk».

Sommerlåt: «Bare så du vett det» av Stavangerkameratene.

Sommerdrikk: Pimm’s, som jeg av alle steder ble introdusert for på cricket-kamp på Lord’s i London i fjor. Som tilskuer, vel å merke.

– Hvor mye karbon er det plass til å lagre?

– Det er et stort potensial på norsk sokkel. Man har lenge lagret CO2 fra flere olje- og gassfelt, blant annet for å hjelpe produksjonen. Norge ligger teknisk langt fremme på dette området. Det har vært stilt spørsmålstegn ved om karbonfangst og lagring er fornybart, men det reduserer i alle fall utslipp. Vi ser en stadig økende aksept i Europa for at karbonlagring vil være en viktig del av det grønne skiftet.

– Finansieringen av det grønne skiftet er en utfordring

– På hvilket fagområde bør rettstilstanden endres fortest mulig?

– Som engasjert i havvind, har det vært et enormt fokus på å få på plass regelverk og få fart på Norges havvindsatsing. Det har også vært rettet kritikk mot myndighetene for at det har gått for sakte med regelverksutviklingen. Det er jeg uenig i. Jeg mener Olje- og energidepartementet har gjort en fantastisk jobb med å utforme et regelverk, ikke minst med tanke på den kompleksiteten som må håndteres for å sikre betryggende prosesser hvor man tar hensyn til natur og miljø og ikke minst sameksistens med andre næringer. Nå må prosessene strømlinjeformes.

– Hva er den største utfordringen på ditt fagområde?

– Fagområdet mitt er i rask endring, og å holde tritt med det grønne skiftet og den tekniske utviklingen er definitivt en utfordring. Ikke minst gjøres det svært mye arbeid i EU som også vi i Norge må forholde oss til.

– Det regulatoriske begynner å falle på plass, men finansieringen av det grønne skiftet er en utfordring, noe vi har sett for eksempel i forbindelse med debatten om støttenivået til havvind. Det er viktig å forstå at inntektene fra olje og gass vil spille en viktig rolle. Aktørene innen olje og gass vil generelt være sentrale for den videre utviklingen. De har kapital, gode prosjektfolk og sterke teknologimiljøer. De sitter med nøkkelen.

Slått av hvor kompetente klientene er

– Hvem er ditt faglige forbilde?

– Det er mange strålende internadvokatene i energibransjen. Hvis jeg må velge, går jeg for Sondre Dyrland i Wiersholm. Det er ikke hver dag norske advokater anerkjennes for juridisk innovasjon av Financial Times, men det ble Sondre og resten av teamet hans i Wiersholm for sitt arbeid i Langskip-prosjektet. Jeg kjenner ham fra andre saker, og oppfatter han som en veldig hyggelig og svært dyktig fagperson.

– Hva skulle du ønske du visste om advokatyrket da du var student?

– Jeg visste i grunnen mye om yrket, siden jeg siktet meg inn så tidlig. Men der man kanskje som ung så for seg at en mer «doserende» rolle, ble jeg slått av at klientene – eller kundene, som jeg liker å si – er enormt kompetente.

– Sett i retrospekt kunne jeg også tatt ett eller to år i utlandet for å perfeksjonere mine engelskferdigheter, som har vist seg å bli mitt arbeidsspråk nummer én. Det har heldigvis gått seg til etter hvert.

Oppfordrer til utradisjonelle veivalg

– Har du tatt et valg i din karriere som du har angret på?

– Nei, jeg har tatt noen utradisjonelle valg underveis, men aldri angret på noen av dem. Det var mange som stusset over at jeg valgte å begynne i Hydros kontraktsavdeling tilbake i 2007, gitt min langtidsplan om å bli advokat. Alle stedene jeg har jobbet har jeg møtt mange fantastiske mennesker og utviklet meg både på et personlig og faglig plan.

– Det er en berikelse å jobbe tett integrert med kommersielle, tekniske og andre fag. Jeg vil oppfordre flere til å ta utradisjonelle valg.

– Hva er drømmejobben for deg?

– Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med jobben min, både faglig og sosialt. Underveis har jeg mange ganger tenkt at grafisk designer eller tekstforfatter i reklamebransjen også kunne vært veldig kjekt, men i rollen som partner har man heldigvis en veldig variert arbeidshverdag der man kan bruke mange sider ved seg selv.

Kollega og partner i energiavdelingne Siv Madland og Camilla Grytten på havvind-cruise i april i år. – Vi fikk se havvindturbiner klar for installasjon på Hywind Tampen -feltet. Havvindparken Hywind Tampen leverer kraft til flere olje- og gassplattformer i Nordsjøen.

Arbeidet med å skaffe Norge vaksiner

– Hvilken sak har gjort sterkest inntrykk på deg så langt i din karriere?

– Der er vi tilbake til viktigheten av hvordan store verdier forvaltes versus hvilke saker som er mest egnet til å gjøre sterkt inntrykk, sier Grytten og ler.

– Fra 2020 og utover fikk jeg være med på en sak som man gjerne skulle tro lå utenfor mitt fagområde, men hvor energiadvokatenes kompetanse ble viktig fordi vi kunne mye om komplekse, internasjonale kontrakter.

- Vi fikk bistå Folkehelseinstituttet med å anskaffe Covid 19-vaksiner til Norge fra EU. Etter det fikk vi en rolle i diplomatiet med å bistå EU med både bilaterale vaksinedelingsavtaler og avtaler gjennom COVAX. Det gjorde sterkt inntrykk. Vårt arbeid ble til og med omtalt i det medisinske tidsskriftet «The Lancet».

– Underveis var det mye kritikk av Norges vaksinearbeid, men det ble gjort et enormt arbeid i kulissene. Det var stort da den første vaksinen kom, fordi det var noe vi hadde jobbet med lenge. Da tenkte jeg at kontraktsretten også kan brukes til noe menigmann bryr seg om.

– Det er vel det nærmeste jeg har kommet å redde verden. Den hadde nok blitt reddet uansett, men vi kan si at mine kolleger og jeg hadde en rolle, om enn mikroskopisk i den store sammenheng.

Barna Symre (snart 14), Halldor (11) og Dyveke (7) i St. Malo i Frankrike på den franske nasjonaldagen.

Karaoke-dronning

– Hvem i Norge fortjener en ufrivillig dukkert?

– Jeg er relativt konfliktsky og en nyfrelst helårsbader, så jeg unner alle en frisk dukkert.

– Men jeg er oppvokst i området rundt Haugesund på 90-tallet, så Birgitte Tengs-saken gjorde sterkt inntrykk på meg. Slik saken har utviklet seg i ettertid, vil jeg gjerne gi håndteringen av saken en ufrivillig dukkert.

– Hva er din guilty pleasure?

– Jeg er veldig glad i karaoke. Gi meg en mikrofon, og jeg synger – senest på partnerutviklingsprogram i Tyskland i regi av CMS nå i begynnelsen av juli. Men styr for all del unna «Bohemian Rhapsody», den er for viderekomne.

– Er du flink til å synge?

– Helt passe. Jeg har tidligere sunget i Bergen Filharmoniske Kor, og kan spille en del instrumenter, men alt blir på et høyst middelmådig nivå. Da jeg var mindre spilte jeg euphonium i skolekorps, og også orgel og piano.

Hyllet for humor i internasjonal kåring

– Hvor går årets sommerferie?

– Som nevnt har jeg allerede vært på lederutviklingskurs i regi av CMS, på et lite sted utenfor Køln. Det var kanskje ingen ferie, men både faglig og sosialt var det en fantastisk opplevelse. Familieferien går til «sunny» Sunnfjord, hvor det dessverre er meldt regn også i år, og senere til Trouville-sur-Mer i Frankrike.

– Hvilket spørsmål skulle du ønske at du fikk?

– Stemmer det at du er Norges eneste advokat som er fremhevet i Legal500 for å ha god humor?

– Og svaret på det er?

– Ja, sannsynligvis, takket være en klient som hadde beskrevet meg som en «modern lawyer with a good sense of humour». Det satt jeg stor pris på.

Idyll på båttur i Sunnfjord sammen med døtrene Symre (13) og Dyveke (7).
Powered by Labrador CMS