Advokat Christian Fredrik Michelet trekker frem Gassled-dommen i Høyesterett som viktig både for ham personlig og for fagfeltet. Foto: Privat

Ønsker ny salærberegnings-debatt velkommen

Christian Fredrik Michelet mener man bør vurdere å endre reglene for god advokatskikk, slik at advokater kan delta i opp- og nedsiden i enkelte typer oppdrag.

 

– Hvilken sak krevde mest av deg i året som gikk? 

– Høyesterettssaken om Gassled over åtte dager i mai og juni. Saken gjaldt vederlag for transport av gass fra norsk kontinentalsokkel. Den omfattet forhold fra hele den norske petroleumsvirksomheten over omtrent førti år, og saksdokumentene var på tretten tusen sider. Det utfordrende i saken var å få konsentrert fremstillingen for Høyesterett innenfor den tilgjengelig tiden. Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell og jeg var prosessfullmektiger for staten, som vant frem i saken.

– Har ditt advokat-kontor tatt i bruk noen legal tech-løsninger i løpet av året?

– Vi promoterer og bruker i økende grad elektroniske utdrag i voldgift, i tillegg til domstolene. Ellers har vi som et «boutique-firma» ikke kunnet være «first mover» i innføring av kunstig intelligens i advokatverktøy, men lagt opp til å være i en senere rekke.

– Hva gleder du deg til å jobbe med i 2019?

– Michelet & Co. fusjonerer med Schjødt den 1. januar 2019. Jeg gleder meg til å jobbe i det fusjonerte firmaet med det økte aktivitetsnivået i norsk og internasjonal olje- og gassbransje som kommer til neste år.

– Hvilken lov bør endres fortest mulig?

– Inkassoloven. Kostnadene som belastes skyldnere av småkrav er altfor høye, og namsmyndighetene belastes med altfor mange små inndrivelsessaker.

– Timeprismodellen i advokatbransjen: Kommet for å bli eller moden for endring?

– Mens timepris nok fortsatt vil være en hovedmodell i den brede advokatbransje på grunn av usikkerhet om arbeidsomfang i mange oppdrag, er likevel nye prismodeller på vei inn i bransjen i god fart. I reglene om god advokatskikk bør det vurderes om forbudet mot salær basert på resultat bør mykes opp, slik at advokaten kan delta i opp- og nedside i enkelte typer oppdrag.

I RGA 3.3.2 heter det at «en advokat må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta et salær på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand enten dette gjelder et pengebeløp eller annen form for vederlag».

– Pr. dags dato er 24 av 264, altså 9 prosent, av partnerne i landets fem største advokatfirmaer kvinner. Hvor mange tror du det er om ett år?

– Det blir dessverre en lav økning også neste år. Det er nødvendig å øke bruken av fleksibilitetordninger både for kvinner og menn i livets forskjellige faser, men det går for langsomt.

– Hvem er ditt faglige forbilde?

– Professor Erling Selvig på grunn av hans brede bidrag til regelutvikling på mange næringsområder, ikke minst innenfor finans-, forsikrings- og oljenæringene.

– Hva var det beste som skjedde på ditt fagfelt i 2018?

– Høyesterettsdommen i Gassled-saken. Dommen gir gode avklaringer på flere sentrale rettsspørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten. I tillegg avsluttet den domstolprosessen, som hadde medført en delvis stans i videreutviklingen av det norske gasstransportsystemet gjennom flere år.

– Hva er ditt nyttårsforsett i jobbsammenheng?

– Jeg har gitt opp konkrete nye forsetter, så jeg viderefører bare ett: Ha det moro med jussen!

– Hva er din viktigste juletradisjon?

–Akevitt fra en glassgris til middagen julaften

– Hvilket julebord var årets høydepunkt?

– Vårt felles julebord i London for Oslo- og London-kontorene i Michelet & Co.

Les også: Topper Finansavisen-kåring

[su_box title="Advokat-jul" box_color="#e14030" title_color="#fffdfd"] I spørsmål og svar-spalten Advokat-jul stiller Advokatbladet profilerte advokater både faglige, og noen uhøytidelige julespørsmål.

Advokat-jul-intervjuer:

19. desember: Christian Hals

20. desember: Heidi Ysen 

21. desember: Christian Fredrik Michelet

22. desember: Zulifqar Munir

23. desember: Stig Bech

24. desember: Torstein Bae

25. desember: Liv Zimmermann

27. desember: Anders Rosenberg

[/su_box]

Advokat-jul

Navn: Christian Fredrik Michelet

Alder: 64

Arbeidssted: Michelet & Co

Spesialisering: Ranket som landets fremste advokat på olje og gass-feltet i nesten tjue år i Finansavisens kåringer

Bosted: Oslo

Sivil status: Gift, to barn

Powered by Labrador CMS