Hjort-partner Liv Zimmernann bidrar til å oppdatere kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven. Foto: Privat

Hjort-partner Liv Zimmermann: Ser frem til å lede ny stor-avdeling i 2019

I 2019 tar Liv Zimmermann fatt på oppgaven som avdelingsleder for Hjorts nye sammenslåtte Fast eiendom- og Entreprise-avdeling. Men nye endringer i Plan- og bygningsloven ser hun helst at lar vente på seg.

Advokatforeningens hovedstyre har fra 1. januar 2019 oppnevnt Liv Zimmermann som ny leder av lovutvalget for Bygningsrett og reguleringsspørsmål. Zimmermann er dagens utvalgte i Advokat-jul.

– Hvilken sak krevde mest av deg i året som gikk?

– Det er vanskelig å trekke frem en enkelt sak. Det som har vært mest krevende, i år som tidligere, er å håndtere det store antallet saker jeg til enhver tid er involvert i. Gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter er som regel tidskritiske og erfaringen viser at det ofte oppstår uventede forhold i prosjektene som må håndteres raskt. Håndtering av mange slike saker, som også ofte gjelder store verdier, er krevende. Det er likevel også dette som gjør at jeg liker jobben så godt. 

– Har ditt advokat-kontor tatt i bruk noen legal tech-løsninger i løpet av året?

– Vi mener at tett samarbeid er nødvendig for å få gode kundeforhold. Samhandlingsløsninger hvor vi gir kundene noe mer enn bare en enklere måte å kommunisere på er noe vi har tatt i bruk i løpet av året. Vi jobber også med løsninger for avtaleautomatisering som vi ser frem til å teste ut.

 – Hva gleder du deg til å jobbe med i 2019?

– Jeg ser frem til arbeidet med videreføring av Hjorts satsing innenfor fast eiendom og entreprise, som i 2019 blant annet innebærer at vi slår sammen avdeling for Fast eiendom med avdeling for Entreprise. Avdelingene har selvsagt samarbeidet tett lenge, men for meg blir det ekstra spennende å videreutvikle denne satsingen som avdelingsleder for den nye store avdelingen. Jeg ser også frem til å sluttføre vårt bokprosjekt; oppdatering av kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven. Det er spennende å delta i et så omfattende bokprosjekt for et så sentralt område for bransjen jeg jobber i. Jeg håper boken blir like godt mottatt som forrige versjon.

– Hvilken lov bør endres fortest mulig?

– Akkurat nå ønsker jeg at det IKKE kommer flere endringer i plan- og bygningsloven på en stund. Plan- og bygningsloven er en lov det stadig gjøres endringer i, og forenklinger og forbedringer er positivt, men for oss som ønsker å få gitt ut en mest mulig oppdatert kommentarutgave til denne loven kan nye endringer gjerne la vente litt på seg.

– Timeprismodellen i advokatbransjen: Kommet for å bli eller moden for endring?

– Jeg tror det skal mye til før timeprismodellen blir borte for godt, men vi ser jo at det i økende grad etterspørres fastprisavtaler. Jeg tror fastprisavtaler i mange tilfeller vil føre til økte kostnader for klientene fordi usikkerhet med hensyn til tidsforbruket vil bli inkludert i fastprisen. Noen oppdrag kan likevel være godt egnet for fastpris, f.eks. mindre prosessoppdrag. Jeg tror bransjen er moden for å bli utfordret på andre prismodeller enn timepris.

– Pr. dags dato er 24 av 264 (Cirka 9 prosent) av partnerne i landets fem største advokatfirmaer kvinner. Hvor mange tror du det er om ett år?

– Jeg tror prosentandelen vil øke noe, men kanskje ikke så mye som det er ambisjoner om. I Hjort har vi hatt et bevisst forhold til dette i en årrekke, og det har ført til at vi har en høy kvinneandel. Det er ikke slik at vi har tilrettelagt spesielt for kvinner, men vi har høyt fokus på de behov alle våre medarbeidere har. Jeg oppfatter at mange av de andre større firmaene har fått øynene opp for betydningen av dette og at det vil føre til en økning i kvinneandelen. I tillegg er det jo et faktum at et klart flertall av studentene er kvinner, hvilket jeg tror vil gi seg utslag på partnernivå etter hvert. 

– Hvem er ditt faglige forbilde?

– Jeg blir stadig imponert over meget dyktige kolleger, og det er til stor glede og inspirasjon å jobbe i et sterkt fagmiljø. Slik sett har jeg flere faglige forbilder jeg omgir meg med daglig, uten at jeg vil fremheve ett spesielt. Utenfor firmaet vil jeg trekke frem Fredrik Holth, for tiden ikke i jobb som advokat, men dosent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er en glimrende foreleser, alltid verdt å lytte til; faglig meget skarp og stiller interessante spørsmål både til gammelt og nytt.

– Hva er ditt nyttårsforsett i jobbsammenheng?

– Det er å få vist frem i enda større grad for eksisterende og nye kunder at Hjorts advokater innen eiendom og entreprise kan bistå i alle faser i et byggeprosjekt, fra A til Å.

– Hva er din viktigste juletradisjon?

– «Tre nøtter til Askepott» på TV julaften formiddag, mens ribbelukten sprer seg i huset og jeg pakker inn de siste julegavene.

– Hvilket julebord var årets høydepunkt?

– Hjorts selvsagt. Våre fullmektiger sto som vanlig for den morsomste underholdningen med frekke spark til partnere og andre.

 – Hva er din favoritt-julefilm- /serie?

– «Hjelp, det er juleferie!» med Chevy Chase

[su_box title="Advokat-jul" box_color="#e14030" title_color="#fffdfd"] I spørsmål og svar-spalten Advokat-jul stiller Advokatbladet profilerte advokater både faglige, og noen uhøytidelige julespørsmål.

Advokat-jul-intervjuer:

19. desember: Christian Hals

20. desember: Heidi Ysen 

21. desember: Christian Fredrik Michelet

22. desember: Zulifqar Munir

23. desember: Stig Bech

24. desember: Torstein Bae

25. desember: Liv Zimmermann

27. desember: Anders Rosenberg

[/su_box]

Liv Zimmermann

Alder: 54

Arbeidssted: Partner i advokatfirmaet Hjort

Spesialisert i: Fast eiendom/plan- og bygningsrett

Bosted: Snarøya

Sivil status/evt. barn: Gift, tre barn

Powered by Labrador CMS