Aksjonerer for forhandlingsrett om salærsatsen

Marte Svarstad Brodtkorb. Foto.– Å ha et system for salærfastsettelsen som fungerer, er veldig viktig for å ivareta de faglige kvalifikasjonene til tjenestene som ytes, sier Marte Svarstad Brodtkorb.

Onsdag 15.november fra klokken halv ti til tolv samles advokater foran Stortinget for å kreve forhandlingsrett om fastsettelsen av salærsatsen.

– Vi håper å bli så synlige at politikere kommer ut og snakker med oss. Dette er en siste innspurt for å overbevise politikerne om å gi Advokatforeningen forhandlingsrett. Nå er Stortinget helt på vippen, så vi kan få det til, sier Marte Svarstad Brodtkorb, som er talskvinne for markeringen, og leder av Oslo krets.

– Nå må alle advokater slippe det de har i hendene og stille opp. Vi må være mange. Fra mitt kontor stiller alle. Dette er en veldig viktig sak, sier Brodtkorb.

Advokatene skal samtidig tilby publikum gratis juridisk rådgivning, forteller hun.

Les mer på Advokatforeningens salær-aksjonarrangement på Facebook.

Sinte advokater

Abid Raja, Frode Sulland, Ellen Holager Andenæs og Merete Smith . Foto.

Advokater over hele landet aksjonerte i 2015 mot den reelle tilbakegangen i salærsatsen. Her stortingsrepresentant Abid Raja (V), Frode Sulland, Ellen Holager Andenæs og Merete Smith.

Advokater over hele landet er i harnisk etter at det ble kjent at regjeringen ikke foreslår en eneste krone i økning i salærsatsen i statsbudsjettet for 2018.

Da saken ble diskutert på høstseminaret til Forsvarergruppen, var reaksjonene krasse.

– Med en null-økning sakker vi i realiteten akterut, noe vi har gjort i flere år. Men nå er det aller viktigste for oss at vi får forhandlingsrett, slik at vi slipper å måtte forholde oss til politikerne og deres forhandlinger seg imellom hvert eneste år. Dersom vi får forhandlingsrett, kan vi få behandlet våre krav, uten at de blir del av et politisk spill, sier Brodtkorb.

Krever det samme som legene

Advokatforeningen mener retten til rettshjelp kan sammenlignes med retten til helsehjelp – og at advokater bør få forhandlingsrett på lik linje med legene.

– Vi ønsker ikke å sette grupper opp mot hverandre, men synes likevel sammenligningen er naturlig. Som leger utfører advokater offentlige oppgaver, og det stilles de samme kravene til utdannelse og faglige kvalifikasjoner.

Marte Svarstad Brodtkorb ber advokater om å benytte Advokatforeningens påmeldingsside for aksjonen. Der oppfordres folk til å melde seg for å gi en time eller to gratis rettshjelp.

 Påmeldingssiden finner du her.