Vil ha debatt om straffenivået ved uaktsomt bildrap

Under fjorårets rollespill var det fullt hus i Arendal gamle rådhus. Arkivfoto: Nina Schmidt

Advokatforeningen inviterer til rettsak som rollespill  med nytt tema. Målet er å få folk til å reflektere over straffenivået om man ufrivillig ender opp å drepe i trafikken.

I år som i fjor skal Advokatforeningen arrangere et rollespill under Arendalsuka, der publikum kan komme tett på en realistisk rettssak.

Årets problemstilling er uaktsomt bildrap. 15.august klokken 13.00 inviterer foreningen publikum til å ta stilling til skyldspørsmålet i saken.

– Vi er så heldige at vi har fått med oss veldig dyktige skuespillere i rollene. Å oppleve hvordan en sak foregår i retten er i seg selv interessant, og her får publikum også innblikk i partsforklaringer, vitneforklaringer og oppleve sakens gang i retten, påpeker leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort til Advokatbladet.no.

En oversikt Advokatbladet har utarbeidet viser at straffenivået i bildrapssaker typisk ligger på mellom 60 dager og halvannet års ubetinget fengsel, avhengig av sakskomplekset – altså langt lavere enn strafferammen på tre år i normaltilfeller og seks år under særdeles skjerpende omstendigheter.

Trykk på bildet over for å se større versjon 

Gjenkjennelig problemstilling

Han vil selv være til stede under rollespillet i Arendal gamle rådhus neste uke. Årets tema, uaktsomt bildrap, er valgt på bakgrunn av at dette er noe mange kan identifisere seg med. Noen sekunders uoppmerksomhet i trafikken kan lett få fatale konsekvenser.

Aust Agder krets inviterer til mottagelse mandag kveld under Arendalsuka.Les mer her!

– Men det er vanskelig å gjøre seg en oppfatning av hva som vil være riktig dom uten å ha vært til stede i rettssalen, og å ha opplevd bevisførselen. Saken som er oppe vil forhåpentligvis få tilhørerne til å reflektere over straffenivået i Norge, understreker Hjort.

 

 

– Dagens straffenivå er riktig

Selv synes Hjort dagens straffenivå er riktig.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort ser frem til årets rollespill i Arendal gamle rådhus. Her er de to avbildet under oppsetningen i 2016. Arkivfoto: Nina Schmidt

– Etter loven kan man dømmes til fengsel i opptil tre år i normaltilfellene, og til seks år under særdeles skjerpende omstendigheter. Under særdeles formildende omstendigheter  kan det ilegges bøter. Slik rettspraksis har utviklet seg er min personlige vurdering nivået er nivået korrekt, sier Hjort, og legger til at han har stor forståelse for at det er vidt forskjellige perspektiv i slike saker.

– Pårørende vil kunne mene at de som har begått disse fortjener streng straff, men faktum er at de som har gjort dette må leve med å ha drept et menneske. Det i seg selv en særdeles tung byrde, og forsvinner ikke når straffen er sonet, fremhever Hjort. 

Meld din interesse for rollespillet på Advokatforeningens Facebook-arrangement!

Under fjorårets rollespill i Arendal, der temaet var sovevoldtekt, ble pågangen så stor at noen måtte avvises i døren. Blant dem som kom inn var engasjementet stort.

– Tilbakemeldingene i fjor var svært gode, og den halvannen timen rollespillet varte var stillheten blant publikum så til stede at man kunne  hørt en knappenål falle. Jeg har tro på at årets rollespill vil engasjere like mye – jeg kommer i alle fall til å sitte klistret, fastslår Hjort. 

Les mer om rollespillet på Advokatforeningens sider!

Disse deltar i årets rollespill
Tingrettsdommer Inga Beier Eng

Forsvarer Berit Reiss-Andersen

Politiadvokat Sturla Henriksbø

Skuespillere fra Arendals Dramatiske Selskab