Mener ubetinget fengsel ofte kan være meningsløst

Advokat Anne Kroken, nestleder i Forsvarergruppen, liker å gå i fjellet om sommeren. Her fra en tur i Bessegen Foto: Privat

– Problematisk når siktede er under 18 år, mener Stavanger-advokat Anne Kroken.

– Hvilken sak har engasjert deg mest på jobben denne våren?
– Denne våren har jeg hatt flere saker der de sikede har vært svært unge, noen også like over 18 år. Pågripelse og bruk av varetekt er spesielt problematisk i disse sakene, og som forsvarer er det nødvendig å se etter gode alternativer for å unngå at de unge begår nye lovbrudd. Det fremstår i mange tilfeller som meningsløst å bruke ubetinget fengsel straks den domfelte har fylt 18 år. Disse sakene er tidkrevende, men engasjerende. Jeg har ellers brukt mye tid på å komme i orden i vårt nye advokatfirmaet, jeg gikk inn som partner i Advokatfirmaet Torstrup 1.mai i år. Vi har fått nye kontorer i historiske omgivelser i «Hermetikken», en del av den gamle Hermetikkfagskolen i utkanten av Stavanger sentrum.

– Hva er dine morgenvaner om sommeren?
Mine morgenvaner er stort sett de samme året rundt. Jeg dusjer og drikker kaffe.

– Hva synes du om Regjeringens innsats på det justispolitiske feltet?
Jeg savner en synlig forståelse for at det er mye å tjene på å forebygge lovbrudd. Det brukes for lite ressurser på å redusere kriminalitet. Nåværende regjering har etter min oppfatning et for stort fokus på kun å straffe og bruker for lite ressurser på innholdet i soningen. Soningsoverføring til Nederland er lite langsiktig og lite hensiktsmessig. Det er uheldig at det ikke gjøres mer for å sikre flere adgang til fri rettshjelp. Jeg mener det er uheldig at de som trenger det får redusert adgangen til rettshjelp, for eksempel ved at forsvarere får dårligere arbeidsvilkår.

Advokat-sommer

I spørsmål og svar-spalten Advokat-sommer spør vi kjente advokater viktige og noen mindre viktige spørsmål.

I dag er turen kommet til advokat Anne Kroken (f.1962), nestleder i Advokatforeningens forsvarergruppe, og partner i Torstrup.

– I hvilken grad vil robotisering prege ditt advokatkontor fremover?
– Jeg er usikker på om robotisering vil prege Advokatfirmaet Torstrup i nevneverdig grad, utover det mest opplagte av tjenester som er og blir lett tilgjengelig.

– Klientnapping. Bare et rykte eller et utbredt problem?
Klientnapping er nok dessverre et problem. Det er store lokale forskjeller, det skjer oftest i de største byene. Vi må selvsagt oppdra hverandre og få slutt på det. Videre kan fengslene bidra ved at de er konsekvente og ikke for eksempel ikke tillater konferanser med klient før det foreligger oppnevning.

– Hvis du var justisminister for en dag – hva er det første du ville gjort?
Jeg ville iverksatt strakstiltak slik at den uforholdsmessige lange saksbehandlingstiden hos politi, påtalemyndighet og domstoler ble vesentlig redusert. Det vil styrke rettssikkerrheten og på kort sikt v frigitt store ressurser. Jeg ville innført strengere regler for bruk av isolasjon. Jeg ville sørget for at det ble satset på rehabilitering ved straff både i og utenfor fengsel, flere alternative soningsplasser og en lovendring som åpnet for flere alternativer til fengsel. Jeg ville innført større rom for bruk av annet enn fengsel for unge lovbrytere i alderen 18-25 år, og sørget for at det ble lagt til rette for fri rettshjelp til flere, blant annet ved at inntektsgrensen for fri rettshjelp ble hevet. I tillegg ville jeg stanset alle forslag til straffskjerpelse, det er godt dokumentert at det ikke hindrer tilbakefall og at det ikke virker kriminalitetsreduserende.

– Hva gjør du for å gå fra jobb- til feriemodus, og hvor tilbringes årets ferie? – Jeg reiser til Nice, New York og Miami.
Jeg sjekker mail daglig i ferien. Sosiale medier bruker jeg lite, har ikke Facebook, men har en spinkel Instagram, og en snapchat-konto til internt bruk.

– Hvor ofte sjekker du mail og sosiale medier om sommeren?
Jeg prøver å få meg en joggetur helst hver dag, nå om sommeren blir det litt sjeldnere, men i så fall på en av Jærstredene, der er det fantastisk nesten uansett vær.

– Hvilken hobby dyrker du i ferien?
Jeg har en stor hage som jeg prøver å få kontroll på. Jeg liker fine fjellturer og tar en lengre tur hver sommer, i år til Besseggen. Det blir minst en tur til et av de de kjente stedende i noenlunde nærheten, Prekestolen, Kjerag eller Trolltunga.

– Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
Jeg reiser neppe tilbake til et en-stjerners hotell i Aya Napia.

– Hvilken advokat er din drømme-middagsgjest – og hva ville stått på bordet?
Al Pacino. Og Arvid Sjødin og Brynjar Meling er gode alternativer. De er enkle i matveien, Arvid blir fornøyd så lenge han får Grunnlovsaquavit!