– Barnets beste bør gå foran

Silje Christine Hellesen. Foto.Silje Christine Hellesen tilbringer deler av sin sommerferie i Oslo. Her på Universitetsplassen. Foto: Privat

Advokater som utsetter seg selv og sine familier for fare i sin kamp for menneskerettigheter, fortjener oppmerksomhet, mener Silje Christine Hellesen, kretsleder i Haugesund.

Silje Christine Hellesen er et politisk menneske, og mener at advokater har en rolle i å påpeke urett, og i å bruke sin kunnskap til å påvirke samfunnet. Selv er hun engasjert på flere fronter: Hun sitter i styret i Raboniwitz-seminaret om menneskerettigheter og minoriteter, som arrangeres annet hvert år i Haugesund, var nylig med på å etablere Gatejuristen lokalt. Hun er ikke imponert over den blå-blå-regjeringens innsats på det justispolitiske feltet, sier hun i dette sommerintervjuet.

– Hvilken sak har engasjert deg mest på jobben denne våren?

Det er vanskelig å nevne et konkret eksempel. Denne våren har jeg stort sett jobbet med foreldretvister og barnevernssaker, der klienter står i en sårbar situasjon og det som står på spill er det kjæreste de har. Advokatyrket bringer oss tett på menneskeskjebner og det er umulig å ikke la seg engasjere.

– Hva synes du om Regjeringens innsats på det justispolitiske feltet?

Jeg har ikke stemt inn den blå-blå regjeringen, og er heller ikke imponert over retorikk eller politikk. På det justispolitiske feltet har jeg spesielt lagt merke til forslaget om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, et forslag som bryter med en human justispolitikk og som heldigvis ble stemt ned av Stortinget.

– I hvilken grad vil robotisering prege ditt advokatkontor fremover?

Jeg er ikke i tvil om at også advokatbransjen kan dra fordeler av kunstig intelligens, men er usikker på hvor raskt denne utviklingen vil gå og tror nok ikke dette vil påvirke mitt eget kontor de nærmeste år. Min kollega og kontorets IT-ekspert, Odd Eirik Osmundsen, er relativt oppgitt over min manglende tekniske kompetanse og jeg kan med sikkerhet si at det ikke blir jeg som kommer til å få ansvaret for å utrede dette nærmere i Eurojuris Haugesund.

– Klientnapping. Bare et rykte eller et utbredt problem?

Personlig har jeg ikke opplevd dette som et problem, men frykter det er mer enn et rykte. Det er viktig å sikre det frie advokatvalg, men å ta initiativ til advokatbytte ved bruke av lokkemidler er selvsagt uakseptabelt og uetisk.

– Hvis du var justisminister for en dag – hva er det første du ville gjort?

Iverksatt en hurtig og grundig kartlegging av asylbarns og enslige mindreårige asylsøkeres levekår i Norge, tatt til orde for å styrke deres rettssikkerhet samt foreslått nødvendige endringer i regelverk for å sikre at barnets beste går foran såkalte innvandringspolitiske hensyn.

Advokat-sommer

I spørsmål og svar-spalten Advokat-sommer spør vi kjente advokater viktige og noen mindre viktige spørsmål.

I dag er turen kommet til Silje Christine Hellesen (36), advokat i Eurojuris, og kretsleder i Haugesund krets.

Hellesen har en fortid som politiadvokat og dommerfullmektig, og tok mellomfag i dansevitenskap og i pedagogikk før hun bestemte seg for å bli jurist.

Hun var Arbeiderpartiet i Haugesunds varaordførerkandidat foran kommunevalget i 2015, men trakk seg før valget på grunn av habilitetsproblemer knyttet til at samboeren ble redaksjonsleder i nyopprettede Haugesund-Nytt.

Er engasjert i lokalt kultur- og menneskerettighetsarbeid.

– Hva gjør du for å gå fra jobb- til feriemodus, og hvor tilbringes årets ferie? 

Ferien kommer like plutselig hvert år, så jeg har tydeligvis ikke noe godt svar på det. Årets ferie tilbringes i Oslo, på Filmfestivalen i Haugesund og på svigerfamiliens hytte i Skjoldastraumen.

– Hva er dine morgenvaner om sommeren?

Som ellers, nykvernet kaffe og nyheter på nett.

– Hvor ofte sjekker du mail og sosiale medier om sommeren?

Mail daglig, sosiale medier sjelden eller aldri.

– Hvordan holder du formen ved like?

Svømming og spaserturer rundt Djupadalen med gode venninner.

Bokcover.

Hellesen pløyer seg gjennom første del av På Sporet av den tapte tid i sommer.

– Hvilken hobby dyrker du i ferien?

Bøker. Inspirert av min suverene borddame på Advokatforeningens årstalemiddag, Ingse Stabel, er ambisjonen for sommeren å lese Proust og har allerede begynt på «Veien til Swann».

– Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?

Alle steder har sin sjarm. Min erfaring er at det finnes skjulte skatter overalt dersom man er åpen for nye inntrykk og leter tilstrekkelig.

– Hvilken advokat er din drømme-middagsgjest – og hva ville stått på bordet?

Sirikan Charoensiri – en thailandsk menneskerettighetsaktivist og advokat som ifølge Amnesty er under etterforskning og risikerer å få opptil 15 års fengsel hvis hun blir tiltalt for «oppvigleri» og deltagelse i «ulovlige demonstrasjoner» etter å ha engasjert seg for fengslede studenter som hadde deltatt i fredelige aksjoner. Mange advokater i verden fronter kampen for menneskerettigheter og utsetter seg selv og sin familie for stor fare. Disse advokatene fortjener oppmerksomhet og middagsinvitasjon.

Middagen finner sted hjemme i Haugesund, og ettersom jeg selv ikke lager maten her i huset må det være min samboer som velger meny og står for tilberedelsen av denne.

LES MER: Sirikan Charoensiri ble tidligere i år tildelt Lawyers for Lawyers Award 2017 for sitt arbeid for menneskerettighetene i Thailand.

Les også vårt portettintervju med Hellesen fra april