Justisminister Monica Mæland

Vil tillate spytthette i fengsler

Regjeringen trosser innspill fra blant annet Advokatforeningen og Sivilombudsmannen og vil tillate at spyttbeskyttere kan benyttes på innsatte i norske fengsler.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har fremmet en proposisjon som blant annet gir kriminalomsorgen adgang til å benytte spyttbeskytter på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.

- Dette vil beskytte ansatte og andre innsatte mot ubehag og i verste fall smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en melding.

Ifølge departementet er det et økende problem i kriminalomsorgen at enkelte innsatte utagerer ved å spytte på ansatte, andre innsatte, eller helsepersonell. Spyttbeskyttere er allerede i bruk i politiarrester.

Må skje under tilsyn

Regjeringen presiserer at adgangen til benytte spyttbeskytter etter forslaget skal være begrenset til situasjoner der dette er nødvendig for å avverge fysiske angrep på en person, og angrepet vil være egnet til å skape frykt, smerte eller annet betydelig ubehag.

«I tillegg vil det være en forutsetning at mindre inngripende tiltak ikke er nok til å avhjelpe situasjonen, og at hetten brukes med varsomhet og under tilsyn. «Vanlig» utidig oppførsel skal ikke gi grunnlag for bruk av tvangsmidler. For innsatte under 18 år stilles det særskilt høye krav til behovet for at tvangsmidler kan benyttes».

Regjeringen påpeker også at bruk av spyttbeskytter vil måtte begrunnes konkret i den enkelte sak.

«EMD har særlig lagt vekt på hvorvidt det er forhold ved den innsatte, for eksempel tidligere atferd, som tilsier at det er en risiko for at han eller hun vil forsøke å rømme eller forårsake skade, jf. Henaf mot Frankrike. Det vil ikke være adgang til rutinemessig bruk av spyttbeskytter eller andre tvangsmidler».

- Svært inngripende

Advokatforeningen påpekte i sin høringsuttalelse at det å bli påsatt en spyttmaske vil kunne oppleves «svært inngripende». Foreningen skrev:

«Tvangsmiddelet vil imidlertid kunne rettferdiggjøres og ikke fremstå som uforholdsmessig i den konkrete situasjon, fordi man ikke tar hensyn til om underliggende årsaker til den innsattes atferd er et resultat av at fengselet har forsømt sine plikter ovenfor den innsatte. Dette stiller den innsatte i en svært uheldig posisjon. Bruk av tvangsmiddel som verktøy i en slik situasjon kan forverre den betraktelig.», skrev foreningen og ba om at Kriminalomsorgen heller burde få tildelt mer ressurser.

I tillegg til spyttbeskytter inneholder proposisjonen blant annet også et forslag til omorganisering av kriminalomsorgsetaten til ett nivå, og et forslag om at kriminalomsorgen kan ta i bruk elektronisk pust- og bevegelsessensor i fengselsceller for å forebygge selvmord og overdoser.

Powered by Labrador CMS