Signe Marie Stray Ryssdal kjempet blant annet for at kvinner skulle få odelsrett på lik linje med menn. Dette bildet er fra 2006, da hun ble intervjuet her i Advokatbladet. Foto: Aina Johnsen Rønning
Signe Marie Stray Ryssdal kjempet blant annet for at kvinner skulle få odelsrett på lik linje med menn. Dette bildet er fra 2006, da hun ble intervjuet her i Advokatbladet. Foto: Aina Johnsen Rønning

Signe Marie Stray Ryssdal er død

Hun var Norges tredje kvinnelige høyesterettsadvokat, Oslos første kvinnelige rådmann, og et forbilde for flere generasjoner kvinner.

Publisert   Sist oppdatert

Signe Marie Stray Ryssdal døde 18.mai i sin hjemby Arendal, 94 år gammel. Hun bodde hjemme på gården der hun ble født helt til det siste.

I hele sitt yrkeaktive liv jobbet Ryssdal for likestilling og kvinners rettigheter, blant annet for at kvinner skulle få odelsrett, og for full barnehagedekning.

Signe Marie Stray Ryssdal ble i 1960 Norges tredje kvinnelige høyesterettsadvokat.

Hun etterfulgte sin mor, Sigrid Stray, som blant annet var Knut Hamsuns advokat i landssvikoppgjøret, og Norges andre kvinnelige høyesterettsadvokat fra 1929. Den første var Elise Sem, som ble høyesterettsadvokat i 1912.

Sosialrådmann og sjef for 13.000

Signe Marie Stray Ryssdal var i mange år sosialrådmann i Oslo, og var først i Norge med å bygge enerom på sykehjem. Som sosialrådmann var hun sjef for hele 13.000 omsorgsarbeidere.

- Det var problematisk med en så stor organisasjon, og det var en kamp om å få nok budsjettmidler. En kamp var det også å få nok utdannede sykepleiere og førskolelærere, og vi måtte noen ganger sette i gang uten, etter å ha tatt initiativ til å bygge ut barnehager og sykehjem, sa hun i et intervju med Advokatbladet i 2006.

Oslo var den gang ikke inndelt i bydeler, som i dag.

I 1972 ble hun Oslos første kvinnelige rådmann.

Leder av Oslo krets

Hun var også politiker for Venstre og vararepresentant til Stortinget fra 1965 til 1973.

I 1984 flyttet hun tilbake til Arendal for å bli fylkesmann i Aust-Agder, en jobb hun hadde frem til hun gikk av for aldersgrensen i 1994. Senere var hun blant annet aktiv i Norsk pensjonistforbund, og kjempet for eldres rettigheter.

Hun har hatt en lang rekke verv, blant annet i Advokatforeningen, der hun var med i et par lovutvalg og også var leder av Oslo krets.

- Da jeg ble leder av Oslo krets var det rart at det kom inn en kvinnelig leder. Jeg har vært den første kvinne mange steder, og det er jo litt merkelig. Det er ikke så lenge siden, sa hun til Advokatbladet.

Historisk eiendom

TV Agder gjorde intervjuet med Signe Marie Stray Ryssdal i august i fjor, og programmet ble vist i mars i år. Skjermdump fra TV Agder.
TV Agder gjorde intervjuet med Signe Marie Stray Ryssdal i august i fjor, og programmet ble vist i mars i år. Skjermdump fra TV Agder.

Ryssdal vokste opp på Sørlandets største øy Tromøy, som i dag er en del av Arendal kommune, på prakteiendommen Sofienlund, som hennes foreldre kjøpte i 1923, og der Ryssdal ble født året etter. I en reportasje med TV Agder som ble vist i mars i år, forteller Ryssdal om sin lange karriere, og om den vakre eiendommens historie.

Eiendommen er på rundt fem hundre mål, der mesteparten er skog, men der hovedhuset ligger vakkert til ned mot sjøen.

Ryssdal ble utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i juni 1987 for sitt samfunnsnyttige virke.

Kvinnesakskvinne og forretningsadvokat

I et intervju med Advokatbladet i 2006, da Ryssdal var 82 år gammel, sa Ryssdal at hun ikke synes det hadde vært vanskelig å være både kvinnesakskvinne og forretningsadvokat.

- Når man arbeider i en organisasjon eller et offentlig utvalg er det naturlig for en kvinne å jobbe for kvinners rettigheter. Gudskjelov er det mange av oss som har jobbet med det samme for øye. Min mor satt i internasjonale og nasjonale kvinneorganisasjoner, og jobbet for kvinnesaken i hele sitt liv. Heller ikke hun syntes det var vanskelig å være forretningsadvokat og kvinnesakskvinne, sa Signe Marie Stray Ryssdal.

Opptatt av universelle rettigheter

Hun var gift med høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, som var justitiarius fra 1969 til 1984, og dommer og president i EMD fra 1973 til han døde i 1998.

Ryssdal fulgte ofte mannen sin på jobb i Strasbourg, fortalte hun i intervjuet med Advokatbladet.

- Det var uhyre interessant å følge rettsforhandlingene der. Nå når menneskerettighetserklæringen er implementert i norsk lov, ser vi jo en enorm forskjell. Dessuten har man jo fått EU-reglene inn i norsk lov. Begge deler har betydd mye. Vi har en helt annen situasjon, der landene bare må samarbeide. Vi har fått felles etiske verdier, og respekten for enkeltmennesket ligger i bunnen, sa Ryssdal.

Signe Marie Stray Ryssdal etterlater seg tre barn; advokat Anders Ryssdal, tidligere leder av Advokatforeningen og partner i Glittertind, Kristine Ryssdal, konserndirektør i Yara, og Rolv Erik Ryssdal, toppsjef i Schibsteds nye rubrikkselskap Adevinta, samt ti barnebarn.

Signe Marie Stray Ryssdal begraves fra Tromøy kirke fredag 31.mai.