Arne Oftedal i Simonsen Vogt Wiig og Sverre Tyrhaug i Thommessen.
Arne Oftedal i Simonsen Vogt Wiig og Sverre Tyrhaug i Thommessen.

Advokatfirmaer satser på grønn rådgivning

Thommessen har lansert et nytt produkt for å gjøre grønt regelverk lettere tilgjengelig for næringslivet, forteller MP Sverre Tyrhaug. Leder av Advokatforeningens lovutvalg for klima- og miljørett, Arne Oftedal, advarer om at advokater kan risikere å komme i ansvar dersom bærekraft ikke er tilstrekkelig vektlagt i rådgivningen.

Publisert Sist oppdatert

Begrepet bærekraft er i ferd med å få et mer juridisk innhold, understreker Arne Oftedal, som er partner ved Simonsen Vogt Wiigs kontor i Stavanger.

Frem til nå er det grønne skiftet i stor grad blitt drevet av de delene av næringslivet som ønsker å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, poengterer han.

– Rettslig er begrepet «bærekraft» et krav til forsvarlig miljø- og ressursforvaltning. Når det grønne skiftet og bærekraftbegrepet er kommet tydeligere frem, vil lovkravene måtte få større gjennomslagskraft i forvaltningens skjønnsutøvelse enn det tidligere har hatt, samtidig som det setter grenser for skjønnet, sier han.

- Advokater bør forebygge konflikter

Oftedal er også leder for Klagenemnda for miljøinformasjon, et uavhengig offentlig organ.

– Advokater kan bidra til å sikre at miljøhensyn vektlegges tilstrekkelig i alle planer – både virksomheters strategiske planer, og på detaljnivå. Dessuten er vår oppgave å forebygge konflikter. Når miljø- og bærekrafthensyn får større gjennomslagskraft, vil manglende vektlegging kunne innebære både reguleringsrisiko, risiko for at søknader avslås og søksmålsrisiko for klienter, advarer Oftedal.

– Advokater kan gi veiledning om hva som er underveis på regelverksfronten, bidra til å navigere i dette terrenget og skape klarhet om hva som er gjeldende rett og hva som er anbefalinger. Jeg mener vi på samme tid kan ha en viktig rolle i den rettspolitiske debatten på miljøområdet.

Bærekraft-database

Også Thommessen-MP Sverre Tyrhaug mener advokatenes største bidragspotensial er innen rådgivning, slik at næringslivet både utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Nylig lanserte Thommessen et nytt produkt nettopp for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig.

– Som forretningsadvokater er kunnskap vår viktigste ressurs, og derfor opprettet vi en faggruppe for bærekraft og klimarisiko høsten 2018. Den består av partnere, advokater og advokatfullmektiger fra et bredt spekter av fagområder. Et av de nyeste initiativene fra gruppen er Thommessen Sustainability Database – en database med oversikt over bransjeinitiativer og regler innen bærekraft, forteller Tyrhaug.

Christopher Helgeby er direktør i Hjort.
Christopher Helgeby er direktør i Hjort.

– I den får du god oversikt over hva som er relevant innen de ulike sektorene, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke deg og din virksomhet. Det er allerede over 250 bedrifter som har logget seg inn, og antall brukere vokser kontinuerlig.

Rådgivning sentralt

Det grønne skiftet handler om holdningsskapende arbeid, men bærekraft og klimafokus gir også forretningsmessige muligheter, ifølge Hjort-direktør Christopher Helgeby.

– Advokater har god forståelse for hvordan regulatoriske rammer påvirker virksomheter, og bør bruke dette slik at det blir enklere og mer lønnsomt for næringslivet å prioritere grønne tiltak, mener han.

Haavind-direktør Dyveke Hamza.
Haavind-direktør Dyveke Hamza.

Direktør i Haavind, Dyveke Hamza, er enig.

– Når nye muligheter og markeder skal utvikles, blir samarbeid og teknologi- og kompetanseoverføring på tvers av sektorer viktig. I samspillet mellom de ulike næringene dukker det opp nye juridiske problemstillinger, for eksempel innen eierskap til data, konsesjonsrettigheter, organisering av arbeidslivet og utforming av toll- og skatteregime, sier hun.

Jens Naas-Bibow er partner i det nye advokatfirmaet 1,5 som driver med fornybar energi, infrastruktur og bærekraft.
Jens Naas-Bibow er partner i det nye advokatfirmaet 1,5 som driver med fornybar energi, infrastruktur og bærekraft.

– Advokatbransjen spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Det er avgjørende med god forståelse for hvilke endringer og muligheter det grønne skiftet får for våre klienter.

– Advokater må pushe digitalisering

Vi arbeider for at kundene våre skal kunne bidra til å nå klimamålene, forteller advokat Jens Naas-Bibow i advokatfirmaet 1,5.

– Det er stort behov for bedre tilpassede og forutsigbare rammebetingelser for fornybarbransjen, slik at de enorme investeringene som kreves for å omstille det norske og europeiske energisystemet skjer raskt nok. Slik kan vi sammen med kundene våre øke både verdien og nytten av fornybarressursene, sier han.

I tillegg til at både kunnskap og forståelse er helt nødvendig, mener Elisabeth Voldsund i nisjefirmaet Bauta at advokatene først og fremst bør gå foran som gode eksempler.

Elisabeth Voldsund i Bauta.
Elisabeth Voldsund i Bauta.

– Det kan bety å jobbe mot en miljøsertifisering av kontoret. Dette gjelder særlig de større selskapene. De litt mindre kan sette søkelys på andre viktige tiltak, slik som digitalisering og kutt i Co2-avtrykket med mindre reising. Digitalisering i saksbehandlingen vil minimere papirbruk, og også plassbehov gjennom elektroniske arkiver. Dette er positivt både for økonomi og miljøregnskapet.

Det er viktig at advokatene står samlet om å «pushe» øvrige samfunnsaktører over i en mer digital hverdag, ifølge Voldsund.

– Det er fortsatt mange som kan bli mer digitale og lage gode løsninger også for advokater, slik som NAV, klagenemndene, forliksrådene og liknende. Her kan bransjen bli en enda sterkere pådriver for at dette skal gå raskere, sier hun.

Hun jobber primært med miljø, hav og eiendom, og er leder for Advokatforeningen Møre og Romsdal krets.

Powered by Labrador CMS