Fire nye dommere utnevnt, og Terese Smith Ulseth utnevnt til nestleder i ny avdeling i Oslo tingrett

Ulseth var partner i Schjødt før hun ble tingrettsdommer.

Oslo tingrett har slått sammen to avdelinger, og i den forbindelse opprettet en ny nestlederstilling på den nye store avdelingen.

Avdelingsleder er Anette Barth, og nestleder er altså Terese Smith Ulseth.

Ulseth var leder av sekretariatet for Domstolkommisjonen, som ble ledet av sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett.

I 2020 ble Ulseth leder av Tariffnemnda, etter å ha vært medlem av nemnda fra 2012 til 2015. Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan hvor partene i arbeidslivet er representert.

Ulseth tok LL.M. ved Harvard Law School i 1998 og ble dr. juris ved UiO i 2006 med avhandlingen «Daglig leders stillingsvern. Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett».

Hun har tidligere blant annet jobbet hos Regjeringsadvokaten, i LO og i Wiersholm.

Fire nye dommere

I statsråd ble også advokat Trude Sørby Einersen utnevnt til tingrettsdommer ved Buskerud tingrett. Hun er senioraadvokat i Dalan, og jobber spesielt med fast eiendom og familie- og arverett. Hun har vært konstituert i stillingen som dommer.

Stig Åkenes Johnsen, konstituert lagdommer, ble utnevnt til lagdommer i Gulating.

Advokat Janne Jordbakke er utnevnt til tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett. Hun har tidligere vært politiadvokat og fylkesnemndsleder, og har vært konstituert som dommer.

Advokat Christopher Bårtvedt Eriksen er utnevnt til tingrettsdommer i Agder tingrett. Han har permisjon som senioradvokat i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise, og har vært konstituert lagdommer i Frostating.

Powered by Labrador CMS