Geir Sviggum, Elisabeth Roscher, Tine E. Vigmostad og Kristin N. Brattli.

Wikborg Rein ser særlig tre utviklingstrekk som preger compliance-arbeidet

Nå har firmaet tatt flere grep for å sørge for at klientmassen holder seg oppdatert. 

Publisert

Wikborg Rein er et av få norske advokatfirmaer som har gjort compliance til et satsingsområde. På tvers av firmaets kontorer, er det nærmere seksti personer som arbeider med fagfeltet i større eller mindre grad. 

Over halvparten sitter i Oslo, mens resten er spredt mellom Bergen, London, Shanghai og Singapore. I 2023 tronet firmaet øverst både hos Legal 500 og Chambers Europe for compliance-arbeidet, som eneste norske advokatfirma.

Nå utforsker Wikborg Rein nye måter å nå ut til kundemassen på, hvor teknologi er en hovedingrediens. Dette har blant annet manifestert seg i en rykende fersk app for krisehåndtering.

– I en krisesituasjon, eksempelvis ved uanmeldte besøk av myndighetene, er det mange ting som skal skje på en gang. Det er ett fellestrekk ved slike situasjoner. Da er det viktig å vite hva man skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Hensikten med appen er å gi en enkel, praktisk og lett tilgjengelig starthjelp til klienter og andre som kanskje ikke har egne rutiner på plass for håndtering av en krisesituasjon, forteller partner Tine E. Vigmostad.

Førstehjelp i krisesituasjoner

Appen ble sluppet i midten av februar da Wikborg Rein inviterte til den store sanksjons- og hvitvaskingsdagen. Rundt 500 deltakere var påmeldt, og representanter fra blant annet norske, britiske, EUs og amerikanske myndigheter holdt innlegg.

Det finnes ingen standardløsninger for kriser. Selv har teamet håndtert små krisesituasjoner med én advokat som strategisk rådgiver og sparringspartner for kunden, og større internasjonale kriser hvor femti Wikborg Rein-advokater fra en rekke ulike jurisdiksjoner var involvert. Likevel har prosessene en del fellestrekk, særlig når det kommer til uanmeldte myndighetsbesøk, og det er nettopp disse som er utgangspunktet for appen.

– Den gir praktisk veiledning og noen generelle tips som typisk er gjennomgripende for ulike typer krisesituasjoner. Blant annet inneholder appen en trinnvis guide for hva man bør foreta seg umiddelbart etter at en krise inntreffer og i de nærmeste timene. Selv om appen er en starthjelp til virksomheter som ikke har en preventiv pakke etablert, kan den også brukes til å bygge ut det preventive rammeverket før en krise inntreffer, utdyper Vigmostad.

Tre sentrale utviklingstrekk

Compliance er et relativt ferskt fagområde som er stort og komplekst, og hvor utviklingen skjer raskt. Derfor har det vært viktig for Wikborg Rein å utvikle verktøy som gjør klientene i stand til å oppdatere seg kjapt. 

Det har blant annet resultert i sanctions alerts, hvor man blir oppdatert på endringer av sanksjoner kort tid etter implementering, uansett om det gjelder amerikanske regler, britiske regler eller EUs regelverk. To ganger i året kommer også papirblekka «Compliance Update» hvor man kan lese lengre fagartikler, eksempelvis om Kinas nye korrupsjonsregelverk.

Den siste tiden er det spesielt tre utviklingstrekk som har preget fagfeltet: Regeleksplosjon, helhetlig tilnærming til compliance og økt spesialisering.

– Mange forbinder compliance med de tradisjonelle underområdene, slik som anti-korrupsjon, men samtidig er det en utvikling i regler som nå er enorm i Europa. Bare det å forholde seg til hvordan man skal etterleve stadig nye regler, er noe mange famler med, sier managing partner Geir Sviggum.

Kristin Nordland Brattli og Tine E. Vigmostad da appen ble lansert.

På samme tid skal man holde seg oppdatert og ha en helhetlig tilnærming til compliance-arbeidet, fortsetter partner Kristin Nordland Brattli.

– Det blir stadig viktigere. I tillegg til en regeleksplosjon, er det også viktig å kunne nyttiggjøre seg av den informasjonen man har til flere formål. Eksempelvis at informasjonen man samler inn for anti-hvitvaskingsformål også kan være relevant for å avdekke eksportkontrollbrudd og sanksjonsbrudd, sier hun. 

– Dette er komplekst, og det er et kontinuerlig arbeid. Særlig for store rapporteringspliktige foretak som må håndtere enorme datamengder, og gjerne hvor ansatte er spesialiserte innenfor enkelte compliance-områder. Hvordan man skal omsette informasjonen på en god og helhetlig måte også innenfor andre områder, er ofte en utfordring.

Manglende bevissthet

Det er litt av grunnen til at Wikborg Rein har valgt å satse på en bred compliance-praksis, forteller partner Elisabeth Roscher.

– Klientene sitter jo vanligvis ikke med en silo-problemstilling. De trenger et helhetlig blikk. Den tydeligste utviklingen de siste årene, har vært forventningen om gode, helhetlige systemer og god oversikt, samtidig som at man skal ha høy grad av dybdekunnskap og spesialisering på enkeltområder, sier hun.

– Dette gjør også at det er en betraktelig fordel å være et stort internasjonalt advokatfirma når man skal tilby compliance-rådgivning, hvor man har spesialister på ulike områder.

Det var da Roscher kom inn i 2016 at Wikborg Rein valgte å samle alle compliance-områdene under én felles paraply. Hun tror det er mange selskaper som ikke er bevisste nok på hvor bredt compliance-feltet er.

– Vi ser en utvikling hvor soft law blir til hard law på stadig flere områder. Parallelt får stadig flere myndigheter hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr. Det å navigere i dette terrenget med det administrative sporet på den ene siden, samtidig som det kanskje foregår en politietterforskning på den andre, gjør at krisesituasjoner kan være veldig krevende.

Elisabeth Roscher.

– Ikke bare en gimmick

Nå opplever Wikborg Rein en teknologibølge hvor klientmassen er veldig nysgjerrig og hvor de fleste også har kommet langt i utforskningen av digitale verktøy. Det gjør det enklere å tenke nytt, mener Geir Sviggum.

Tilbake i 2019 vant firmaet Advokatforeningens talentpris for dets bruk av teknologi som verktøy i leveransen av sine tjenester.

– Appen og de øvrige digitale tjenestene innenfor compliance er egentlig bare en brikke i denne utviklingen. Det er ikke en nysatsing på feltet, men heller en annen måte å nå ut til kundemassen på, sier Sviggum og forsikrer:

– Dette er ikke bare en gimmick. Vi har valgt å plassere ganske mye som normalt ville vært et fakturerbart advokatråd inn i den appen for å gi praktisk rådgivning ikke bare til våre klienter, men også til andre i markedet som skulle ha behov for det.

Powered by Labrador CMS