I 2019 hadde en rekke advokater funnet veien til Arendalsuka. Advokatbladet samlet dem til et bilde ved bryggekanten.
I 2019 hadde en rekke advokater funnet veien til Arendalsuka. Advokatbladet samlet dem til et bilde ved bryggekanten.

Ønsker å sette rettsstaten på dagsordenen i Arendal

– Politikere bør bli mer opptatt av rettsstatsspørsmålene, sier generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith. Med arrangementer, rollespill og debatter ønsker Advokatforeningen å sette sitt preg på Arendalsuka.

Publisert

Fra 16. til 20. august er det duket for politisk festival i Arendal. Organisasjoner, næringsliv og politiske partier fra hele landet tar turen til sørlandsbyen for å delta, og også advokatfirmaene ser sitt snitt til å besøke den årlige møteplassen.

Skal du på Arendalsuka?

Advokatbladet vil gjerne få tips om advokater som deltar med foredrag eller i debatter på Arendalsuka. Ta kontakt med oss på redaksjonen@advokatbladet.no

Advokatforeningen har giret opp sitt engasjement, og stiller i år med ni arrangementer fordelt på fire dager, med sentrale rettsstatsspørsmål som en rød tråd gjennom uka.

– Vi ønsker å skape debatt rundt temaer vi mener er sentrale i rettsstaten vår, om rettssikkerhet og problemstillinger som er viktige for advokater. For at politikerne skal rette fokus denne veien, må vi selv sørge for å sette rettsstatsspørsmålene på dagsorden, sier Merete Smith.

Lokalt firma blir Advokatlåven

For å gjennomføre arrangementene, forteller hun at Advokatforeningen har fått låne lokalene til Advokatfirmaet Hald & Co DA i Arendal. Kontoret i sentrumskjernen omgjøres til «Advokatlåven».

Marianne Rodvelt.
Marianne Rodvelt.

– Jeg tror etableringen av Advokatlåven vil gjøre Advokatforeningen og advokatene som gruppe enda mer synlige under Arendalsuka, som den viktige samfunnsaktøren vi tross alt er. Det er vi glade for å støtte opp under, sier Marianne Rodvelt, partner i Advokatfirmaet Hald & Co.

Hun synes Advokatforeningen setter viktige rettsstatsspørsmål på agendaen med arrangementene som er planlagt.

– Med Advokatlåven skapes også et møtested for faglig og sosial utveksling både for advokater og andre som har lyst til å komme innom. Vi gleder oss til å være medvertskap og selve åstedet for Advokatlåven, sier Rodvelt.

Rettssak med underholdningsverdi

I 2019 hadde høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen rollen som dommer i rollespillet, mens advokat Mette Yvonne Larsen spilte rollen som forsvarer. En rekke kjente jurister har bidratt som deltagere i rollespillet opp gjennom årene. I år er det lokale jurister og advokater som skal fylle rollene.
I 2019 hadde høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen rollen som dommer i rollespillet, mens advokat Mette Yvonne Larsen spilte rollen som forsvarer. En rekke kjente jurister har bidratt som deltagere i rollespillet opp gjennom årene. I år er det lokale jurister og advokater som skal fylle rollene.
Vågen i Arendal sentrum.
Vågen i Arendal sentrum.

I tillegg til arrangementene i Advokatlåven, videreføres Advokatforeningens tradisjon med å gjennomføre en rettssak som rollespill i løpet av uka. I år vil en rettssak om sovevoldtekt gå av stabelen i Arendal gamle rådhus.

– Målet vårt er å vise hvordan en straffesak faktisk foregår. Nordmenn vet ofte mer om hva som skjer i amerikanske straffesaker enn i norske, og tilbakemeldingene vi får tyder på at folk synes det er spennende og lærerikt med disse rettssakene. Rollespillet har hvert år vært et fullstappet arrangement, sier Merete Smith.

Rollespillet er basert på en virkelig sak, og belyser et tema med godt fotfeste i samfunnsdebatten.

– Sovevoldtekt har vært og fortsetter å være et dagsaktuelt tema som engasjerer mange, sier Smith.

Onsdag kveld inviterer Advokatforeningen sentralt i samarbeid med Aust-Agder krets og HALD Advokatfirma til mottakelse på Advokatlåvens takterrasse.

Les mer om mottakelsen her.

Advokatforeningens arrangementer under Arendalsuka

Advokatforeningens arrangementer under Arendalsuka

Mandag 16. august 16.00–17.00

Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes

Debatt om rettsstaten: Hva er den, hva gir den, og hvordan står det til med den?

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas samtaler med direktør i Norsk institusjon for menneskerettigheter Adele Mestad.

Mandag 16. august 21.00–00.00

Vorspiel til partilederdebatt – med sending på storskjerm

Advokatforeningen inviterer til partilederdebatt på storskjerm, med kommentarer fra Aslak Bonde og Eirin Eikefjord i forkant av sendingen.

Tirsdag 17. august 10.00–11.00

Rettsstatsvalget 2021

Debatt: Rettsstaten avgjør hvor like vi er for loven – i et samfunn der stadig mer blir ulikt. Justispolitikk er ofte et tema under politiske valg, mens rettsstaten gjerne forbigås i stillhet. Lar vi huset forfalle mens vi diskuterer fargen på kjøkkenet? Advokat Vidar Strømme er moderator for debatten.

I panelet deltar:

 • Adele Matheson Mestad - direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Merete Smith - generalsekretær i Advokatforeningen
 • Maria Aasen-Svendsrud (stortingsrepresentant, Ap)
 • Emilie Enger Mehl (stortingsrepresentant, Sp)

Tirsdag 17. august 13.00–14.00

Den norske staten er sterk. Er den også rettferdig og snill?

Debatt: Bak begrepet «administrative sanksjoner» ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten?

Panelet vil blant annet bestå av førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved UiO, Jon Christian Fløysvik Nordrum og Solveig Schytz (stortingsrepresentant V).

Tirsdag 17. august 15.00–16.00

Fremtidens rettshjelp – en rettsstat for alle?

Debatt: I dag tjener mange for lite til å kunne betale for rettslig bistand, men for mye til å få fri rettshjelp.

Advokatforeningen og Gatejuristen inviterer til debatt om hvordan fremtidens rettshjelpsordning skal innredes.

Aslak Bonde er moderator for debatten.

I panelet deltar:

 • Nina Walthinsen - Gatejuristen
 • Ingunn Foss (stortingsrepresentant, H)
 • Maria Aasen-Svensrud (stortingsrepresentant, AP)
 • Ole Martin Juul Slyngstadli - Jussbuss

Onsdag 18. august 12.00–14.00

Rettssak som rollespill: Rettssak om sovevoldtekt i Arendal gamle rådhus

I dette rollespillet gjennomføres en rettssak der tiltalte og fornærmede er uenige om det ble gitt samtykke før en seksuell handling.

I lys av debatten rundt en ny samtykkelov ønsker Advokatforeningen å vise hvordan en rettssak med dette temaet vil foregå innenfor dagens regelverk. Publikum får være med under hele rettssaken og det er til slutt de som vil avgjøre, som en jury, om tiltalte er skyldig eller ikke. Med påfølgende debatt om samtykke og minstestraff.

Som meddommere i saken stiller politikerne Ida Jordal (MDG), Sindre Lysø (AUF), Andreas Unneland (SV), Ayat Majbel Saeid (R), Eline Kunzendorf (KrfU).

Onsdag 18. august 16.00–17.00

Hvor strengt er et samfunn?

Debatt: Er den humane, norske strafferettspleien under press, og hva risikerer vi å så fall å miste? Og er den rettferdig, eller tar den ikke nok hensyn til ofrenes perspektiv?

Advokatforeningen følger opp arrangementet «Rettssak som rollespill», og inviterer politikere og fagpersoner til debatt om straff og det norske samfunns straffenivå.

Panelet består av blant annet Lene Vågslid (leder av justiskomiteen, Ap), Marius A. Nilsen (førstekandidat til årets stortingsvalg, Frp) og Ida Jordal ( nestleder i Agder MDG).

Torsdag 19. august 10.00–11.00

Grønn rettsstat. Jussens plass i klima- og miljøarbeidet

Debatt: Hvordan kan jussen utformes slik at en framtidsvisjon i endring ikke står i veien for forutsigbare rammebetingelser? Hvordan legge til rette for langsiktig planlegging mot en usikker framtid?

Medvirkende:

 • Jens Naas-Bibow, advokat, 1,5
 • Aslak Bonde, politisk kommentator, Morgenbladet

Torsdag 19. august 11.00–12.00

Åpenhetsloven for næringslivet – en milepæl for menneskerettigheter og bærekraft

Debatt: Hvordan ser fremtidens næringsliv ut? Hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder?

Arrangeres av Advokatforeningen i samarbeid med Rafto Stiftelsen.

Deltagere:

 • Frode Elgesem (styreleder i Rafto Stiftelsen, lagdommer og OECD Kontaktpunkt)
 • Else McClimans, advokat, Advokatforeningen
 • Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, Venstre
 • Jette F. Christensen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Nina Schefte, Head of Social Responsibility, Hydro
 • Tore Storehaug, stortingsrepresentant, KrF
Powered by Labrador CMS