Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud slår et slag for mer åpenhet og mener for mange gjemmer seg bak taushetsplikten for å skjule egne feil. FOTO: Privat

– Taushetsplikten blir et maktmiddel

Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud mener taushetsplikten tolkes for vidt i Norge og at den dermed er lett å misbruke for å tilsløre feil. Nå må arbeidet med en fremtidig medieansvarslov vike for feriereiser til både Italia og Spania.

– Hva er det mest spennende du har jobbet med i løpet av våren?

Jeg har vært så heldig å få være med å påvirke innholdet i en fremtidig medieansvarslov. Derfor er det ekstra gøy at forslaget i all hovedsak inneholder så gode innspill til hvordan redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier bør reguleres. Utenfor arbeidstid har det ellers vært spennende å komme til rette i et fantastisk deilig hus.

– Hva engasjerer deg i 2018?

Jeg er opptatt av at taushetsplikten i det norske samfunn i for stor grad tolkes for vidt. Naturligvis finnes det informasjon som må unntas offentlighet, men taushetsplikten misbrukes lett. Den brukes til å beskytte seg selv og kolleger, og tilsløre feil som er begått. Ved urettmessig å dekke seg bak taushetsplikten, blir den et maktmiddel, i stedet for et vern av viktige opplysninger. Dersom forvaltningen hadde fulgt de prinsippene som er staket ut av EMD og Høyesterett i senere år når det gjelder forståelsen av taushetsplikten, ville etter min mening f.eks. enhetspriser på medisiner ikke vært taushetsbelagt.

– Hvilken lov bør endres fortest mulig?

Norsk offentlighet fortjener at norske journalister har like gode muligheter som sine svenske kolleger til å gjøre undersøkende journalistikk på krimfeltet. Vi bør derfor få etablert en ordning som i Sverige, der nesten alle etterforskningsdokumentene som blir lagt frem for retten, blir offentlige fra det tidspunkt det er tatt ut tiltale. Når det gjelder allmennhetens innsynsrett i avsluttede straffesaker, bygger det norske straffesakslovverket etter min mening i for stor grad på skjønn. Det legger opp til en tilfeldig og svært ulik praksis, tidvis også innenfor samme instans.

– Hva ville du gjort om du var justisminister for en dag?

Jeg ville ha styrket kildevernet; ytringsfrihetens sikkerhetsventil. Vernet skal gi borgere en mulighet til å si ifra om bl.a. kritikkverdige forhold. Fra et samfunnsperspektiv er dette nødvendig for å få frem informasjon som ellers ville forblitt ukjent. Men kildevernet er under press. Et eksempel er åpningen for større bruk av politiets skjulte tvangsmidler. I tillegg ser vi at dagens regelverk om tvangsmidlene, ikke følges av politiet. Vi bør få et kildevern som det svenske, som bl.a. inkluderer et etterforskningsforbud. Det innebærer at verken domstolen eller andre offentlige myndigheter har rett til å foreta undersøkelser for å finne en anonym kilde.

Og så ville jeg ha sørget for at alle fylkeskommuner og kommuner må omfattes av plikten til å tilgjengeliggjøre journaler gjennom den nye felles innsynsløsningen eInnsyn. Dette er en juvel for alle som ønsker å følge med på det som skjer i forvaltningen.

– Hva skulle du ønske du hadde gjort eller sagt annerledes?

Gjort er gjort, og spist er spist.

– Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?

Tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy. Han er et medierettslig orakel som villig har delt av sin kunnskap til meg. Jeg har mye å takke ham for!

– Hvilke arbeidsverktøy er et «must have» for deg på jobben?

Min kjære er direktør i Microsoft, så jeg er vel nesten programforpliktet til å svare Office365. Ellers tyrkisk pepper i kontorskuffen.

– Hva skal til for å få flere kvinnelige partnere inn i yrket?

Større aksept for forskjellige mennesketyper og skikkelig likestilling på heimebane.

[su_box title="DEN LILLE RASKE" box_color="#d155b0" title_color="#fefefd" radius="5"]Antall timer på jobb i uken: Mye mer enn full stilling. Men jeg har stor frihet, henter tidlig i barnehagen og jobber på tidspunkter som går minst mulig utover sønnen min

Antall saker i retten siste året: Ingen

Antall champagneglass i måneden: Vel, det øker i hvert fall kraftig under ferien

Hvor ofte trener du: Jeg er veldig glad i å trene; 3 til 4 ganger i uken

En bok som har vært med på å forme deg: Da må det nok bli den jeg har skrevet selv, «Massemedienes kildevern – en lærebok»

Favoritt TV-serie: «House of Cards» (pga. Claire), «Downton Abbey» og «Broen»

Favoritt sommerlåt: «Gjøre ingenting» med Freddy Kalas

Favoritt advokat-kjendis: Amal Clooney[/su_box]

– Hva er det viktigste for å lykkes som advokat i dag?

Å være faglig dyktig, lett å samarbeide med og å ha godt humør.

– Hva er dine beste og dårligste egenskaper som advokat?

Gir alt, men blir litt oppslukt av eget arbeid.

– Hva skal til for at sommeren blir perfekt for deg?

Jeg har en venninne som sier: Når du ser sol og sjø, blir du lykkelig. Det stemmer.

– Hva trenger du for å havne i feriemodus?

Ingen nært forestående høringsfrister og rolig tempo med min lille familie.

– Hvor går ferien i år?

Vi har leid leilighet både i Spania og Italia. Og så skal vi ut med båten vår i Oslofjorden.

– Hvem er din drømmegjest ved middagsbordet og hva ville du servert?

Jeg hadde akkurat mine nærmeste venninner på reker og hvitvin. Det var fantastisk hyggelig.

HILS PÅ

Navn: Ina Lindahl Nyrud

Alder: 47

Arbeidssted: Norsk Journalistlag

Bosted: Nordberg i Oslo

Opprinnelsessted: Oppvokst i Oslo, men født i Trondheim. Jeg ble født rett før faren min skulle forsvare dr.ing-avhandlingen på NTH

Sivil status: Gift

Barn: Sønn (4)

Powered by Labrador CMS