Lederen i Istanbuls advokatforening Mehmet Durakoğlu (i midten med skjegg) på en demokrati-markering i Istanbul. Foreningen støtter ingen bestemte kandidater, men vil overse at valget foregår på en ryddig og demokratisk måte. Foto: Privat
Lederen i Istanbuls advokatforening Mehmet Durakoğlu (i midten med skjegg) på en demokrati-markering i Istanbul. Foreningen støtter ingen bestemte kandidater, men vil overse at valget foregår på en ryddig og demokratisk måte. Foto: Privat

Tyrkiske advokater vil overvåke hver eneste valgurne i Istanbul

Tyrkiske advokater mobiliserer i tusentalls i forkant av nyvalget i Istanbul førstkommende søndag, og planlegger å observere hver eneste valgurne i byen. Nylig var Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og ICJ Norge på plass for å møte kolleger og observere en rettslig høring i en sak der 49 personer står tiltalt, deriblant tolv advokater.

Publisert Sist oppdatert

De tolv advokatene er tiltalt for å tilhøre en terroristorganisasjon eller for å ha bidratt til terrorpropaganda. Siden kuppforsøket mot president Erdogan i 2016 er 311 tyrkiske advokater til sammen idømt straffer på mer enn 1900 fengselsår, et snitt på drøye seks år pr. advokat, ifølge ICJ Norge.

Rettsstaten har brutt helt sammen i Tyrkia, forteller Maria Hessen Jacobsen fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

– Advokatene anklages for å ha videreformidlet informasjon fra terroristorganisasjoner til sine fengslede klienter, men ifølge forsvarerne finnes det ikke bevis for dette. Tvert om hevder forsvarerne at advokatene kun straffes for å gjøre jobben sin. Saken mangler grunnlag i etterforskning, sier Maria Hessen Jacobsen.

Maria Hessen Jacobsen fotografert utenfor tinghuset i Istanbul.
Maria Hessen Jacobsen fotografert utenfor tinghuset i Istanbul.

Hun er til daglig advokat i Alvheim & Hansen advokatfirma i Bergen.

Advokater overvåker valget

I Tyrkia møtte den norske delegasjonen også representanter fra advokatforeningen i Istanbul. Foreningen er svært kritisk til at president Erdogans parti har besluttet å annullere valgresultatet for Istanbul, og avholde nyvalg den 23. juni.

Erdogans AKP mistet flertallet i Istanbul i valget, etter å ha hatt makten i byen siden 1994.

– Under slagordet «en advokat for hver valgurne», har Istanbul advokatforening manet til en gigantisk demokratiaksjon som fortjener internasjonal oppmerksomhet. De har ambisiøse planer om å samle og kurse 13.800 advokater for å overvåke valget den 23.juni. Hver kveld arrangerer foreningen en demokrati-vake i hovedgaten Istikclal med appeller, musikk og bannere der de protesterer mot det de anser som et alvorlig angrep på demokratiet, og tar til orde for respekt for frie og rettferdige valg, forteller Maria Hessen Jacobsen.

Hun var i slutten av mai i Istanbul sammen med jurist Kiran Aziz fra styret i ICJ Norge, samt med fire studentrepresentanter fra ICJs studentnettverk i Oslo og Bergen. Studentenes reise ble blant annet finansiert av økonomisk støtte fra Advokatforeningen, forteller Jacobsen.

Kjemper med alle midler for rettsstaten

– Våre kollegaer i Istanbul Bar Association er klare i sin tale før valget; de vil bekjempe det de beskriver som demokratiets fall med alle midler. Foreningen anser at livsgrunnlaget for dem som jurister er under angrep. Uten reelt demokrati, ingen rettsstat. Uten rettsstat, intet grunnlag for juristers virke, sier Jacobsen.

Fra v. Berna Akkizal, tolk og menneskerettsforkjemper, Synøve Glesaaen fra ICJ studentnettverk Bergen, Kiran Aziz fra ICJ Norge og en av de tyrkiske forsvarerne i den rettslige høringen. Foto: Privat
Fra v. Berna Akkizal, tolk og menneskerettsforkjemper, Synøve Glesaaen fra ICJ studentnettverk Bergen, Kiran Aziz fra ICJ Norge og en av de tyrkiske forsvarerne i den rettslige høringen. Foto: Privat

Sommeren 2017 opprettet norske jurister et eget Tyrkia-utvalg for å påvirke nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner til å utøve press overfor den tyrkiske regjeringen.

Med i utvalget er ICJ-Norge og ICJ-studentnettverk, Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg, Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Politijuristene.

– Organisasjonene utgjør hele straffesakskjeden i Norge. Det viser seg vanskelig å få til konkrete resultater i en rettsstat som har brutt fullstendig sammen, men vi søker i det minste å vise solidaritet med våre kollegaer som sitter fengslet i Tyrkia. Deres kamp for en uavhengig juriststand må ikke bli glemt, uttaler utvalget.

Mer enn bare tomme ord

Utvalget oppfordrer norske politikere og myndigheter til å engasjere seg.

– Det må gjøres mer enn bare å gi forsikringer om at man følger med på menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia. Helt siden kuppforsøket i Tyrkia i 2016 har den tyrkiske rettsstaten vært under angrep. Rundt åtti tusen tyrkere er blitt arrestert etter kuppforsøket, mens nærmere 150.000 offentlig ansatte har blitt avskjediget, forteller Åsne Karlsen Bellika fra ICJ studentnettverk Oslo. Hun var også med til Tyrkia i mai.

Massearrestasjonene har særlig gått utover juriststanden, understreker hun, og viser til at tall fra USAs Human Rights report fra 2017 viste at mer enn 4500 dommere og aktorer var blitt avskjediget etter kuppforsøket.

– Advokatstanden kvier seg for å ta disse sakene i frykt for å bli assosiert med organisasjonen til opposisjonslederen Gülen og hans tilhengere. Advokater som tar disse sakene for retten er enten regjeringsvennlige eller krever høye salærer fordi risikoen er så stor. I begge tilfeller går det utover de tiltaltes rettssikkerhet, sier Bellika.

Den norske delegasjonen spiste middag med tre av de tiltalte advokatene. Fra v. Maria H. Jacobsen, Åsne K. Bellika, en av de tiltalte advokatene (navn ukjent), advokat Ayşe Acinikli, Synøve Glesaaen, Kaja Nordby, Johan Ludvig Stang, advokat Huseyin Bogatekin (helt til høyre). Foran til høyre Bogatekins kone.
Den norske delegasjonen spiste middag med tre av de tiltalte advokatene. Fra v. Maria H. Jacobsen, Åsne K. Bellika, en av de tiltalte advokatene (navn ukjent), advokat Ayşe Acinikli, Synøve Glesaaen, Kaja Nordby, Johan Ludvig Stang, advokat Huseyin Bogatekin (helt til høyre). Foran til høyre Bogatekins kone.
Powered by Labrador CMS