Lagdommer Håvard Holm startet denne uken i ny jobb som president i Juristforbundet, og var selvsagt på plass under Juristkongress på Lillestrøm som ble arrangert tirsdag og onsdag.

Håvard Holm er ny president i Juristforbundet: Vil tvinge politikerne til å løfte frem domstolene

Juristforbundets nye president Håvard Holm ønsker seg et tett samarbeid med Advokatforeningen for å få økt oppmerksomhet rundt domstolenes vilkår. - Et område der vi ikke har råd til å svikte, påpeker han.

LILLESTRØM: Denne uken startet Juristforbundets nye president Håvard Holm (62) i jobben. Et av Holms første oppdrag for forbundet var under Juristkongress på Lillestrøm, der om lag 700 jurister og advokater fra hele landet var samlet for faglig oppdatering og sosialt samvær denne uken. Konferansen har vært arrangert annethvert år siden 2012, og er for alle typer jurister.

Inntil nylig har den nye presidenten i Juristforbundet vært dommer i Borgarting lagmannsrett, en jobb han har hatt i fjorten år.

– Det er fantastisk å få mulighet til å gjøre noe nytt på fulltid. Jeg var leder i Dommerforeningen i en 50 prosent stilling over fire år, men det ville vært helt uaktuelt å ikke ta denne jobben på fulltid, sier Håvard Holm til Advokatbladet.

Også den nye nestlederen Katrine Bratteberg vil ha vervet som en fulltidsjobb.

Delt valgkomité

Valgkomiteen i Juristforbundet var delt i sin innstilling forbundets landsmøte. Et flertall på tre ønsket seg Holm, mens et mindretall på to ønsket advokat Sigurd Knudtzon. Sistnevnte valgte til slutt å trekke sitt kandidatur, og Holm ble valgt enstemmig.

Holm har lang erfaring som både dommer, advokat, og en rekke frivillige verv, deriblant Dommerforeningen-vervet.

– Hva blir din viktigste arbeidsoppgave fremover? 

– Å få vårt nye hovedstyre, der alle de direktevalgte er nye representanter, til å fungere godt sammen. Jeg har tenkt å bruke den første tiden til å finne ut hvordan vi skal legge opp arbeidet, sier Holm, og tillegger at et arbeid som vil bli igangsatt umiddelbart, er spørsmålet om finansiering av domstolene.

Krever politisk oppmerksomhet

Domstolenes vilkår er høyst aktuelt om dagen, og var også tema i Advokatforeningens årstale i forrige uke.

– Jeg håper vi kan få et godt samarbeid med Advokatforeningen, og sammen tvinge politikerne til å forstå at noen samfunnsoppgaver er viktigere enn andre. Der har vi en jobb å gjøre. Jeg tror vi har mange med oss når vi peker på at dette er en grunnleggende del av vårt samfunn, og et område der vi ikke har råd til å svikte. Jeg har tro på at vi i fellesskap kan få politisk oppmerksomhet rundt dette, ikke bare foran aktuelle budsjettforhandlinger, men i et bredere perspektiv, påpeker Holm.

På plakaten under Juristkongress på Lillestrøm sto foredrag med profiler som tidligere politileder Hanne Kristin Rohde, PST-leder Marie Benedicte Bjørnland, og Datatilsynet-direktør Bjørn Erik Thon, samt flere advokater, deriblant Jon Wessel-Aas, Christel Søreide og Claude A. Lenth.

Deltagerne kunne velge mellom seks ulike fagspor i kategoriene teknologi, eierstyring, forhandlinger, arbeidsliv, menneskerettigheter, og ledelse.

Se også hva styreleder i Domstoladministrasjonen sa om saken:– Det største problemet er manglende politisk interesse for virkelig å satse penger på domstolene. 

Førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl fra OsloMet- Storbyuniversitetet holdt foredrag om ulike mennesketyper, og hvordan endre holdninger i fagsporet om forhandlinger på Juristkongress.
Powered by Labrador CMS